A.P.P.L.E.

Dvidešimt antros A.P.P.L.E. vasaros LMF projektai jau įpusėję
 
Skaidros Mockevičienės projektas Rimos Raščikienės projektas

Atgal                         Back

Next                        Toliau

Atgal į LMF laimėtojų puslapį          Back to LMF project winners' page

Apkabinu eilėraštį kaip draugą

Jevgenijos Razgulin,  Jūratės Vaitkevičienės ir Aldonos Venckienės projektas

Iki 2013 m. balandžio 16 d. jau atlikti šie projekto „Apkabinu eilėraštį kaip draugą“ darbai ir surengti šie renginiai:

1. 2013m. vasario mėnesį buvome išvykę prie Maironio paminklo, aplankėme poeto literatūros muziejų. Prie kapo uždegėme žvakeles.

2. 2013m. vasario 26 d. žiūrėjome Kauno valstybinio lėlių teatro spektaklį „Svečiuose pas skudurinę Onutę“. Be to lankėmės ir apžiūrėjome lėlių teatro muziejų, vaikams buvo leista patiems pavaidinti su lėlėmis.

 3. Buvo vesti šie praktiniai užsiėmimai:

a) dailyraščio pamokėlės. Jose mokiniai dailyraščiu rašė pasirinktą poeto eilėraštį;

b) iš molio gaminome projekto simbolį – obuoliuką ir projekto ženkliukus – saulytę ir paukštelį;

c) vyko akcija „Gydome sergančias knygeles“. Jos metu vaikai iš visų klasių ir ikimokyklinių grupių klijavo ir „restauravo“ senas, suplyšusias knygeles.

d) siuvome spektakliui „Jūratė ir Kastytis“ lėlytes ir gaminome dekoracijas. Šiam darbui buvo įtrauktos ir mamytės, kurios paruošė dekoracijų trafaretus, o vaikai kartu su menų pedagoge jas aplikavo.

4. 2013m. balandžio 12d. Kauno vaikų abilitacijos centro vaikams, tėvams ir pedagogams bei Kauno S. Lozoraičio vidurinės mokyklos pradinukams ir juos lydėjusiai psichologei parodėme spektaklį „Jūratė ir Kastytis“. Spektakliui ruošėmės (mokėmės žodžius, šokius ir judesius, repetavome) daugiau nei mėnesį.

5. Įkūrėme poezijos knygų bibliotekėlę ir fonotekėlę.

Likę projekto renginiai:

1. Suorganizuoti susitikimą su poetu.

2. Užbaigti pradėtą gerumo akciją „Padovanok bibliotekėlei poezijos knygą“. Į šią arkciją įtraukėme ne tik mūsų centro tėvus ir darbuotojus, bet ir socialinius partnerius bei knygynus.

3. Surengti baigiamąjį projekto renginį.

4. Pristatyti projekto eigą atspindinčią nuotraukų parodą  internetinėje svetainėje bei paruošti stendinį pranešimą apie projektą „Apkabinu eilėraštį kaip draugą“.

     

 

 

Atgal į puslapio pradžią

Jovaro protų kovos

Skaidros Mockevičienės projektas

LAIKOTARPIS

VEIKLA

2013 m. sausis

Ø      Vyko pasirengimas „Jovaro protų kovoms“. Organizuoti  mokinių seimo narių bei neformaliojo ugdymo programos „Jaunieji lyderiai“ atstovų susitikimai, kurių metu buvo aptarti projekto organizavimo principai, parengtos pritaikytos progimnazijai protų kovų taisyklės.  Į šį projektą įtraukėme ir Šiaulių universiteto lietuvių filologijos (specializacija – ryšiai su visuomene) IV kurso studentę, atliekančią kooperuotų studijų praktiką progimnazijoje, kuri dalyvavo pasirengimo (planavimo) darbo grupėje.

Ø      Projektas pristatytas mokyklos bendruomenei ir įtrauktas į Šiaulių Jovaro progimnazijos 2013 m. veiklos planą.

Ø      Tikslinė mokinių grupė kūrė ir rengė kvietimus bei skelbimus į „Jovaro protų kovas“, darė žaidimų suvestinei reikalingą lentelę („Excel“ programa), atsakymų lapus ir pan.

2013 m. vasaris-balandis

Ø      Vyko „Jovaro protų kovoms“ reikalingų klausimų rengimas. Mokinių seimo nariai individualiai ieškojo informacijos apie progimnazijos veiklą, analizavo ją, skirstėsi į darbo grupes, kategorizavo klausimus pagal temas, ginčijosi, rengė pateiktis.

Ø      Patys mokiniai gamino padėkas, svarstė, kokia atributika turėtų pasipuošti žaidimo vedantieji, kokie galėtų būti suvenyrai projekto nugalėtojams.

Ø      Įsigyti suvenyrai-rašikliai su Jovaro progimnazijos logotipu ir kitos reikalingos kanceliarinės prekės.

Ø      Suorganizuotas bandomasis protų kovų žaidimas, kuriame dalyvavo tie mokiniai, kurie nepriklausė klausimų rengimo grupei. Tokiu būdu išbandytas žaidimas ir patobulintos žaidimo taisyklės (komandos sudėtis, atsakymų laiko nustatymas ir matavimas, įvertinimas).

Ø      Vyko dalyvių registracija. Aktyviausiais dalyviais tapo progimnazijos direktorius ir projekto mokinių organizacinės grupės tėveliai.

Ø      Sudaryta grupė mokinių, atsakingų už vaišių stalo parengimą ir emocinio fono sukūrimą (trumpą įžangą prieš kovas).

Ø      Organizuotos „Jovaro protų kovos“ progimnazijos bendruomenei. Šiai dienai protų kovas vertiname pavykusias, nes kartu praleistas laikas suteikė dalyviams daug teigiamų emocijų, o netikėti klausimai ir jų atsakymai – ovacijų. Pasitvirtino teiginys, kad ši bendravimo ir bendradarbiavimo forma – puiki galimybė pademonstruoti savo žinias ir sužinoti naujus dalykus – mokytis vieniems iš kitų (tai, ką žinojo mokiniai, dažnai nežinojo tėvai ir atvirkščiai).

      

 

Atgal į puslapio pradžią 


Kuriame kartu!

Rimos Raščikienės projektas

Projektu „Kuriame kartu Lietuvos mokytojų fondas prisidėjo prie trečius metus gimnazijos pedagogų vykdomos veiklos, orientuotos  į ugdymo kokybės ir mokinių ugdymo/si rezultatų gerinimą taikant inovacijas ir naudojant netradicines erdves. Fondo skirtos lėšos prisidėjo prie jaukios, saugios ir motyvuojančios aplinkos kūrimo. Kuriant naujas erdves bendraudami ir bendradarbiaudami iniciatyviai  dirba mokytojai, mokiniai ir jų šeimų nariai. Kyla idėjų naujoms veikloms, atsiranda netradicinių būdų joms įgyvendinti.

Siekdami surinkti daugiau lėšų mokyklos interjero atnaujinimui, gruodžio mėnesį miesto visuomenei   kultūros centre organizavome kalėdinį labdaros – paramos koncertą, kuriame pasirodė gimnazijos  meniniai kolektyvai. Renginio metu veikė moksleivių ir mokytojų kūrybinių darbų paroda – pardavimas. Investavome lėšų į molio, popieriaus, dažų, produktų, skirtų kalėdinių skanėstų kepimui, pirkimą. Gaminome kalėdinius žaisliukus, atvirukus, kepėme pyragus. Juos noriai pirko į koncertą susirinkusi miesto bendruomenė. Surinktos lėšos papildė jaukios aplinkos kūrimo fondą. Nupirkome keletą stalelių, bankečių, prisidėjome prie sėdmaišių gaminimo. Mokiniai yra patenkinti turėdami keletą erdvių, kur gali pabendrauti, pažaisti naujai įsigytus stalo žaidimus.

Įsigijome estetiškų rėmelių mokinių tapybos ir fotografijos darbams įrėminti. Papuošėme mokyklos koridorius, rengiame parodas. Berniukai daro rėmelius gimnazistų vinjetėms įrėminti.

Atšilus orams paskelbėme akciją „Dovanoju gėlę!”  Aktyviai dalyvauja visa mokyklos bendruomenė. Įsigijome naujų estetiškų vazonų persodinti turimoms ir pasodinti dovanotoms gėlėms.  Puošiame mokyklą. Pirkome lauko gėlių sėklų iš kurių skautai augina daigelius mokyklos gėlynams.

Darbšti ir kūrybinga mūsų gimnazijos bendruomenė labai atsakingai naudojasi gauta finansine parama ir  tobulindama ugdymo/si aplinkas dirba labai sutelktai.

      


 
Atgal į puslapio pradžią  Lietuviškas pirminis puslapisAtgal į pagrindini puslapį