A.P.P.L.E.

Dvidešimt antros A.P.P.L.E. vasaros LMF projektai jau įpusėję
 
Lijanos Dambrauskienės Projektas Jolitos Krūmienės projektas

Atgal                         Back

Next                        Toliau

Atgal į LMF laimėtojų puslapį          Back to LMF project winners' page

IR MANOJ ŠIRDY GERUMAS TELPA...

Ingos Bagdonienės projektas

Į projektą „Ir manoj širdy gerumas telpa“ įtraukti mokiniai susipažino su jo tikslais, eiga, numatomais renginiais mokykloje, Regos ugdymo centre,  Klaipėdos miesto globos namuose. 

Sudarytas renginio ,,Kai Tu šalia’’ scenarijus. Dirbama su jo vedėjomis – jaunimo 10b klasės mokinėmis. Su žemesniųjų klasių mokiniais, kurie lanko mokyklos dramos studiją, statomas dviejų dalių spektaklis pagal muzikinę pasaką ,,Akmuo ir plaštakė’’ bei miniatiūrą ,,Ko Žemėje daugiau’’. Mokiniai patys gamina dekoracijas, butaforiją, personažų aprangą šiam vaidinimui.

Jaunimo klasių mokiniai lietuvių literatūros pamokų metu kūrė poetinius tekstus tema ,,Gyvenu tam, kad dovanočiau pasauliui gėrį ir grožį’’, kurie yra įtraukti į renginio ,,Kai Tu šalia’’ scenarijų.

 Naudodamiesi internetu ir mokyklos bibliotekos fondais jie išrašė žymių lietuvių ir užsieniečių mintis, posakius, sentencijas apie gerumą, meilę, pasiaukojimą, draugystę. Juos panaudojo kurdami pateiktis, kurios bus rodomos renginio ,,Kai Tu šalia’’ metu. Mokiniai patys maketuoja minėto renginio programėles, kvietimus.

Mokyklos neformaliojo švietimo „Dainorėliai“ ir „Skambioji nata“  užsiėmimų metu mokiniai mokosi dainuoti ansamblyje ir solo įvairaus sudėtingumo bei stilistikos dainas apie gerumą, draugystę, pasiaukojimą: „Ka man padaryt” (muzika Elton John), „Apie tururū“, „Trys minutės“, „Man patinka“ (muzika ir žodžiai Lauros Remeikienės), „Pasakų šalis” (muzika ir žodžiai Nedos Malūnavičiūtės). 

Renginio ,,Kai Tu šalia‘‘ metu šoks I. Simonaitytės pagrindinės mokyklos šokių studijos ,,Mes‘‘ nariai, tarp kurių yra ir jaunimo klasių mokinių. Taip pat pasirodys ir šokėjai iš Klaipėdos ,,Vyturio‘‘ pagrindinės mokyklos.

Jaunimo klasių mokiniai per technologijų pamokas mokosi kepti meduolius ir pyragą iš trapios tešlos, kuriais bus vaišinami Klaipėdos globos namų gyventojai (jais mokiniai jau prekiavo kovo mėnesį mokykloje organizuotoje Kaziuko mugėje). Taip pat jau yra pagaminę ,,Draugystės’’ apyrankes, kurias dalins vaikams apsilankymo Regos ugdymo centre metu.

Per dailės pamokas mokiniai gamina gėles iš veltinio, kurios bus teikiamos mamytėms, močiutėms, klasių auklėtojoms ir mokytojoms gegužės 7 dienos vakare. Taip pat joms bus dovanojami jau pagaminti popieriniai gvazdikai ir ant gėlių formos spalvoto popieriaus parašyti mokinių linkėjimai, pririšti prie jų rankomis iškeptų sausainių.

Per dailės pamokas kuriamas ,,Gerumo namas’’, kuris bus eksponuojamas mokyklos aktų salėje renginio ,,Kai Tu šalia’’ mokyklos bendruomenei metu.

Balandžio mėnesį jaunimo klasių mokiniams vesta klasės valandėlė ,,Gerumas mumyse ir aplink mus‘‘.

Gegužės 2 dieną suplanuotas pasirodymas Klaipėdos globos namuose, gegužės 7 dieną renginys ,,Kai Tu šalia’’ bus pristatytas mokyklos bendruomenei, o gegužės 29 dieną lankysimės Regos ugdymo centre.

Maloniai kviečiame apsilankyti mūsų renginiuose.

Dramos studijos vadovė Jurgita Barasienė,
Muzikos mokytoja metodininkė Marina Charitonova

        

Atgal į puslapio pradžią 


Mokyklos jubiliejui skirtas „Sendvariuko“ laikraštis

Lijanos Dambrauskienės Projektas 

Labai dėkoju už mūsų projekto finansavimą. Projektas buvo pradėtas vykdyti kovo pradžioje. Projekto eigoje mokyklos vadovai nusprendė padidinti finasavimą ir kartu su  laikraštuku „Sendvariukas“, išleisti mokyklą reprezentuojančią knygutę - bukletą.

Klaipėdos Sendvario mokyklai šių metų pavasarį sukanka 50 metų. Ji yra viena seniausių mokyklų mieste.  Šiuo metu mokykla yra renovuojama. Proginiame, išliekamąją vertę turinčiame laikraščio numeryje planavome apžvelgti mokyklos istoriją, patalpinti mokyklos praeitį iliustruojančias nuotraukas, publikuoti šiai progai paruoštus vaikų darbelius, rašinėlius.

Padidėjus darbo apimčiai, prie projekto veiklos prisidėjo didelė dalis mokyklos bendruomenės. Mokytojos, kartu su mokiniais, rinko medžiagą apie mokyklos istoriją, nauju skaitytuvu skanavo senas nuotraukas, vaikai rinko įvairius mokyklos istoriją atspindinčius faktus. Jaunųjų žurnalistų būrelio nariai rinko medžiagą, nuotraukas apie tradicinius renginius, mokykloje vykdomus projektus, tautinių tradicijų puoselėjimą, mokyklinį teatrą. Mokyklą repezentuojančioje knygelėje (24 pusl.) buvo nutarta aprašyti:

  • Mokyklos pradžios istoriją. Mokykla savo darbą pradėjo 1962m. rugsėjį
  • Mokyklos direktoriai .
  • Mokykloje dirbę mokytojai ir buvusių mokinių atsiliepimai apie mokyklą.
  • Tautinių tradicijų puoselėjimas.
  • Tradiciniai renginiai.
  • Projektai.
  • Sporto laimėjimai.
  • Mokyklinis teatras.
  • Kelionės.

Darbo tikrai buvo daug, todėl ši veikla subūrė pačias iniciatyviausias mokyklos mokytojas. Ypač daug padėjo pradinių klasių  mokytoja- metodininkė Vida Galadauskienė, kuri, kartu su vaikais, surinko pagrindinius istorinius faktus.

Buvo organizuojamas  piešinių konkursas „Mano mokykla“, rašomi eilėraščiai ir rašinėliai. Kadangi surinkta daug vaikų sukurtos medžiagos, buvo nutarta  suklijuoti visus darbelius į knygą, kad atėję į mokyklą lankytojai ir mokykloje besimokantys mokiniai galėtų pasidžiaugti mokykloje besimokančiais kūrybingais vaikais.

Šiuo metu visa medžiaga yra nuvežta į Sauliaus Jokužio spaustuvę, kur yra maketuojama.

Gegužės pradžioje džiaugsimės puikia, mokyklą pristatančia knygute.

Knygutę planuojame išleisti 150 egz. tiražu, todėl suprantame, kad visi bendruomenės nariai neturės galimybės ją perskaiti. Didžiąją dalį knygutės turinio publikuosime mokyklos internetiniame puslapyje.

Jaunųjų žurnalistų dar laukia knygutės pristatymas mokykloje, išvyka į Sauliaus Jokužio leidyklą- spaustuvę. Vyksime tada, kai spausdins mokyklinę  knygą.

 


 
 

 

Atgal į puslapio pradžią


AŠ – ŠALKAUSKIETIS!

Jolitos Krūmienės projektas

Projekto metu didžiausias dėmesys yra skiriamas į gimnaziją atėjusiems I klasių mokiniams (naujokams), jų sėkmingai adaptacijai mokykloje ir socialinių (gyvenimo) įgūdžių ugdymui. Siekiama įtraukti kuo daugiau gimnazijos bendruomenės narių į saugios ir patrauklios ugdymo(si) aplinkos kūrimą, vykdant įvairias prevencines veiklas.

Sėkmingiausiai įgyvendintos veiklos:

Pirmokų pažintis su gimnazija pamokų metu: per matematikos pamokas pirmokams gimnazija buvo pristatoma skaičiais, istorijos pamokose – susipažinta su gimnazijos istorija, S. Šalkauskio asmenybe ir biografija, muzikos pamokos metu pirmokai mokėsi giedoti gimnazijos himną, informacinių technologijų pamokoje – naudotis gimnazijos svetaine ir elektroniniu dienynu bei kt. (2012  rugsėjo mėn.);

I kl. mokinių pažintinė – edukacinė išvyka su savo klasių vadovais į Rygą. Išvyka buvo skirta geriau pažinti vienas kitą neakademinėje aplinkoje (2012 spalio 23 d.);

I klasių mikroklimato tyrimas, siekiant išsiaiškinti pirmokų savijautą, elgesį, prisitaikymą gimnazijos bendruomenėje (2012 spalio mėn.). Tyrimo rezultatai pristatyti išplėstiniame gimnazijos vadovų, pagalbos specialistų ir I klasių vadovų susirinkime (2012 lapkričio 6 d.). Pasidžiaugta, kad dauguma pirmokų atėję į naują mokyklą jaučiasi laimingi ir saugūs;

Tarptautinės tolerancijos dienos minėjimas (2012 lapkričio 16 d.). Gimnazijos mokinių grupės „Gelbėkit vaikus“ iniciatyva surengta akcija, skatinanti mokyklos bendruomenę dar kartą susimąstyti apie įvairias netolerancijos apraiškas visuomenėje;

I kl. mokinių laiškų rašymas klasių vadovams apie savijautą mokykloje, klasėje, patirtas sėkmes ir nesėkmes, sritis, kuriose norima siekti pokyčių (2012 gruodžio mėn.). Išsiaiškinti socialiai jautrūs mokiniai, su kuriais iki dabar dirba pagalbos specialistai;

Socialinių (gyvenimo) įgūdžių ugdymo užsiėmimai I klasių socialiai jautriems ir savanoriams mokiniams. Užsiėmimai startavo 2013 vasario 26 d. Iki balandžio vid. gimnazijos socialinė pedagogė ir psichologė pravedė 7 užsiėmimus, kurių metu taikant įvairius metodus (piešimo, žaidimo, diskusijų, atvejo analizių, minčių lietaus ir kt.) skatinama mokinių saviraiška gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje, valdyti konfliktines ir stresines situacijas. Numatoma užsiėmimų pabaiga – š. m. gegužės pradžia. Užsiėmimams vesti įsigytos dvi labai naudingos metodinės priemonės – smėlio staliukas (meno terapijai) ir magnetinė konferencijų lenta. Taipogi įsigyta daug reikalingų kanceliarinių priemonių (plastilino, pieštukų, spalvoto popieriaus ir kt.) efektyvioms ir įdomioms veikloms atlikti. Mokiniai prisiminimui pasilieka savo pačių užsiėmimuose pasigamintus kūrinius (asmenybės herbą, skulptūrą iš plastilino ir kt.). Užsiėmimų metu vyrauja saugi pasitikėjimo atmosfera, kurią dar labiau sušildo arbatos puodelis, grojanti muzika ir nuoširdūs pokalbiai J 2013 balandžio 2 d. su mokiniais svečiuotasi Šiaulių vyskupijos Šeimos centre. Jame dirbantis Jaunimo programų koordinatorius G. Krūmas pravedė paskaitą-užsiėmimą apie lytiškumą, savivertę ir savigarbą;

Akcija „Gerumo savaitė“, skirta mokyklos bendruomenės sutelktumui ir geranoriškumui didinti (2013 kovo 18-22 d.). Visą savaitę įvairiose veiklose dalyvavę šalkauskiečiai įrodė, kad jie geba varžytis ir rungtyniauti be jokio pykčio, geba nuoširdžiai bendrauti ir bendradarbiauti;

Seminaras mokytojams „Savižudybių prevencija mokykloje“ (2013 kovo 27 d.). Seminarą vedė Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro psichologė – konsultantė I. Šerkšnė. Mokytojai gavo daug naudingos informacijos apie jaunimo savižudybių riziką, priežastis, grėsmės atpažinimo galimybes, vyraujančius mitus, pagalbos teikimo būdus;

Integruotos pamokos ir klasių valandėlės mokinių socialiai priimtinam elgesiui modeliuoti, gyvenimo įgūdžiams formuoti. Projekto metu gimnazijos socialinė pedagogė ir psichologė, bendradarbiaudamos su kitais specialistais,  pravedė 25 užsiėmimus I-IV kl. mokiniams įvairiomis prevencinėmis temomis: „Klasės kaip grupės reikšmė“, „Konfliktinių ir stresinių situacijų valdymas“, „Bendravimas virtualioje erdvėje: privalumai ir grėsmės“, „Sėkmingas bendravimas“, „Kas aš esu?“, „Pykčio kontrolė“ ir kt. (2012 rugsėjo – 2013 balandžio mėn.).


 
Atgal į puslapio pradžią  Lietuviškas pirminis puslapisAtgal į pagrindini puslapį