A.P.P.L.E.

Dvidešimt pirmos A.P.P.L.E. vasaros LMF projektai jau įpusėję
 
Daivos Usonienės projektas

Liubos Vaigauskienės projektas

Atgal                          Back

Next                        Toliau

Atgal į LMF laimėtojų puslapį          Back to LMF project winners' page

 „KLAIPĖDOS KRAŠTAS – KULTŪRŲ KRYŽKELĖ“
Sauliaus Rudelio projektas

Pagrindinis mūsų projekto tikslas – pagilinti darbo su IT įgūdžius, išmokti bendrauti ir bendradarbiauti komandoje bei praplėsti savo žinias apie Klaipėdos kraštą – savo gyvenamąją vietovę.

Projektas buvo sėkmingai integruotas į ugdymo procesą. Projekte dalyvauja 7 – 8 klasių mokiniai bei 8 mokytojų komanda. Projektas buvo integruotas į istorijos, geografijos, šokio, muzikos, lietuvių kalbos, technologijų bei informacinių technologijų pamokas.

Pirmame projekto etape mokiniai, padedami mokytojų, internete rinko medžiagą apie Klaipėdos krašto kultūrinį paveldą, sistemino surinktą medžiagą bei naudodami kompiuterines bei internetines programas pradėjos kurti pristatymus. Taip pat mokiniai su mokytojais medžiagai rinkti bei žinioms pagilinti lankėsi Klaipėdos etnokultūros centre bei Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje.

Antrame projekto etape mokiniai pradėjo mokytis Klaipėdos krašto šokių („Lelenderis“, „Lelingeris“, Rusnietis“), dainų („Parbėg laivelis“, Už jūrų marių“), pradėjo siūti delmonus bei siūti žaidimą, skirtą projekto pristatymui, susipažino su Vakarų žemaičių tarmės savitumais, kurie atsispindi smulkiojoje tautosakoje, bandė kalbėti šišioniškių tarme.

Trečiame projekto etape mokiniai, dalyvaujantys projekte, kartu su mokytojais vyko į ekskursiją po Klaipėdos krašto lankytinas vietas, rinko medžiagą, skirtą filmo apie Klaipėdos kraštą kūrimui, pristatinėjo atliktus darbus „Klaipėda ir jos simboliai“, „Klaipėdos kraštas žemėlapyje“, „Klaipėdos krašto architektūra“, „Klaipėdos krašto veikėjai“, „Klaipėdos krašto šventės ir kasdienybė“, „Apie lietuvininkų šokius“, „Vakarų žemaičių tarmė, smulkioji tautosaka“, „Klaipėdos krašto tradiciniai patiekalai“, „Klaipėdos krašto tautinis kostiumas“. Mokiniai toliau mokėsi ir įtvirtino Klaipėdos krašto šokius ir dainas, surinktą smulkiąją tautosaką mokėsi kalbėti šišioniškių tarme, siuvo delmonus bei žaidimą, ruošėsi parodai „Klaipėda vakar ir šiandien“.

Mokiniai ir mokytojai pristatė savo vykdomą projektą XV respublikiniame choreografijos metodiniame – praktiniame seminare šokio ir pradinių klasių mokytojams, taip pat ruošiasi pristatyti savo projektą respublikinėje mokinių konferencijoje „Gimtojo krašto paveldas: istorija, kultūra, literatūra“.

Šiuo metu mokiniai naudodami įvairias kompiuterines ir internetines programas baigia kurti pristatymus apie savo krašto kultūrinį paveldą, kuria projekto internetinę svetainę, ruošia parodą „Klaipėda vakar ir šiandien“, bei pradėjo kurti filmą apie Klaipėdos kraštą.

Gegužę šiame projekte dalyvaujantys mokytojai ir mokiniai pakvies visus norinčius dalyvauti baigiamajame projekto pristatyme, kur žaidimo forma bus galima arčiau pažinti Klaipėdos krašto istoriją, tradicijas, tautosaką bei kultūrą.


“Profesijų karalystė”
Daivos Usonienės projektas
 

Norėdami kuo daugiau sužinoti apie profesijas, patenkinti  žingeidumą patraukėme Profesijų karalystės takais.

Atlikome daug darbų, dalyvavome įvairise veiklose:

Surengėme knygų parodėlę. Įsigyjome naujų knygų. Vaidiname profesijas. Pasigaminome žaidimus:

 • Domino “Profesijos”

 • Žaidimas “Profesijų karalystė”

Įsigyjome žaidimų: smagiai leidžiame laiką!

Profesinio ugdymo tema integruota įvairioje veikloje

 • Buvome dizaineriai

 • Surengėme parodą

 • Sodinome, auginome, pardavėme...

 • Surengėme kūrybos konkursą “Atspėk”

 • Mokiniai piešė įvairių profesijų atstovus, jų darbui reikalingas priemones, kūrė apie juos eilėraščius, kryžiažodžius, rebusus. Kiti turėjo atspėti, kokios profesijos atstovą pristato draugas.

 • Atlikome kūrybines užduotis.

Surengėme išvykas:

 • Į gaisrinę.

 • Į policijos komisariatą.

 • Į VDU Botanikos sodą, NSO laboratoriją (susipažinti su mokslininko darbu). Labai patiko: ekperimentavimus tęsėme namuose, klasėje.

 • Viešėdami UAB “EUROATLETAS” nardymo mokykloje susipažinome su nardymui reikalinga įranga, kam reikalinga naro profesija, o po to, atsakę į daugybę klausimų, gavome pažymėjimus.

 • Surengėme susitikimą – viktoriną “Ką žinau apie naro profesiją?”

Naudodami PowerPoint programą mokiniai paruošė pateiktis:
     

 • “Kuo dirba mūsų tėveliai”
 • “Kuo būsiu aš”.
 • “Būsiu virėjas”.

 • “Jie dirba, kad mums būtų saugu”.

 • “112”.

Mūsų laukia dar įdomių darbų:

 • Susipažinti su kirpėjo profesija ir surengti Šukuosenų konkursą.

 • Sužinoti, kaip kepama duona, gaminamas šokoladas.

 • Apsilankyti kepyklėlėje, parduotuvėje.

 • Paruošti pateiktis apie darbus liaudies kūryboje (dainos, patarlės, priežodžiai, mįslės).

 • Surengti viktoriną - šventę “Profesijų karalystė”.

Kur veda Maironio takelis?
Liubos Vaigauskienės projektas

Ačiū už projekto finansavimą. Tai – didelis stimulas dirbti įdomiau, įvairiau, geriau, kūrybiškiau.

2012 metai – Maironio metai. Prieš 150 metų, t.y. 1862 m. spalio 21 dieną Raseinių apskrityje, Pasandravio dvare gimė garsus poetas Jonas Mačiulis – Maironis.

Projekto tikslas - – lankantis poeto gimtinėje ir tėviškėje, žingsniuojant jo pramintais takais, pažinti poetą kaip asmenybę, kūrėją.

Kadangi žiema parodė « nagučius » ir pavasaris vėlyvas, tai įdomiausi darbai – ateityje. Mūsų dar laukia kelionė į Maironio tėviškę. Balandis – švaros mėnuo, tai grįžę po atostogų vyksime tvarkyti Maironio šaltinėlio aplinką, aplankysime sodybą. Antroji kelionė – kūrybinė. Ten vyksime sulaukę pienių, sodų žydėjimo. Pati aplinka įkvepia kūrybai ir geriems darbams.

Kokius darbus jau nuveikėme ?

Visų pirma išsisaiškinome, ką vaikai žino, girdėjo apie Maironį. Jo pėdsakų Raseinių krašte apstu : jis – Raseinių Garbės pilietis, Maironio vardu pavadinta gatvė, miesto parkas, Raseinių rajono Betygalos Maironio vidurinė mokykla. Informaciją vaikai rinko internete, enciklopedijose. Jiems padėjo tėveliai. Drauge padarėme pateiktis, kuriose sudėta visa pradinių klasių mokinius dominusi informacija. Džiugu, jog dalyvaujant respublikiniame « Žynio » konkurse, mokiniai atsakė į klausimus apie Maironį, pažino jo tėviškę video užduotyje.

Neakivaizdžiai keliavome po Maironio gimtinę ir tėviškę. Gimtinėje yra likę dvarelio pamatai, pakinktinė, šulinys, o tėviškėje (Maironio sesers name) įkurtas Raseinių krašto istorijos muziejaus filialas. Kad daugiau išgirsti apie Raseinių krašto dainių, į svečius (minint Knygnešio dieną) pasikvietėme minėto muziejaus darbuotojas. Neakivaizdinės kelionės metu, mokiniai grupelėse kūrė, kaip atrodė Maironio gimtinė.

Pagal Maironio eilėraštį « Kur bėga Šešupė », sukūrėme filmą, kuriame vaizdai dera su dainos žodžiais. Pavyzdžiui, vaikams neaiškus žodis « žemčiūgai » - jie ir pavaizduoti. Šiuo filmu pradėjome Raseinių rajono pradinių klasių mokinių konferenciją « Vienas vardas – Lietuva » (ji vyksta jau trečius metus iš eilės). Šiemet konferencija skirta Maironio 150 – osioms gimimo metinėms paminėti. Mūsų klasės mokiniai parengė net tris pranešimus.

Nenutrūko mūsų bendradarbiavimas su Raseinių Protiškai neįgalaus jaunimo centru. Šio centro lankytojai laukia mūsų… Tai, ką mes atnešame vieni kitiems, nepamatuojama jokiais piniginiais vienetais. Mes, būdami šalia jų, auginame širdelėse gerumo daigus.

Prieš Kalėdas skelbėme gerumo akciją, rinkome žaislus, knygeles, saldumynus, ruošėme sveikinimus ir skubėjome į Neįgaliųjų centrą, kuriame vyko « Metų žvaigždės » apdovanojimai. Na, mūsų programėlė ir sveikinimai – žvaigždės labai derėjo. Džiugu, jog ir mes gavome « Metų draugų » žvaigždę. Beje, iš šio centro lankytojų bei jų vadovių, pasimokėme keramikos paslapčių ir patys lipdome bei išdegame molio dirbinius.

Pagal galimybes dalis centro lankytojų drauge su mumis vyks į Maironio tėviškę ir dalyvaus kūrybiniame darbe.

Mūsų laukia puiki kelionė Maironio pramintais takeliais.

   


 
Atgal į puslapio pradžią  Lietuviškas pirminis puslapisAtgal į pagrindini puslapį