A.P.P.L.E.

Aštuonioliktos A.P.P.L.E. vasaros LMF projektai jau įpusėję
 

Dalios Mažeikienės projektas

Laimos Alšauskienės projektas

Atgal                          Back

Next                        Toliau

Atgal į LMF laimėtojų puslapį          Back to LMF project winners' page

“ Klausyk širdimi ir išgirsi širdį...“
Dalios Mažeikienės projektas

Nudirbome  labai daug įvairiausių, įdomiausių darbų. Be Jūsų paramos mums būtų buvę kur kas sudėtingiau. Nuoširdžiausias ačiū.

            Keletas minčių apie nuveiktus darbelius.

Rugsėjo mėnuo. Jau rugsėjo 1-ąją vyko medaus korio pristatymas. Kiekvienas mokinys gavo po bitelę – darbštumo simbolį. Jo bitelė neša medų. Korio akutė – perskaityta knygutė. Gegužės mėnesį perskaitytus puslapius versime į kilometrus, o pavasarį išsirinksime užsidirbtą ekskursijos maršrutą.

Spalio mėnuo. Pradėjome auginti „Šlamančių minčių medį“. Vaikai iš perskaitytų knygų renka labiausiai patikusius sakinius, renka juos kompiuteriu. Tokiomis mintimis puošiame medelį, kuris „auga“ klasėje. Nuotraukoje užfiksuoti pirmieji „Šlamančių minčių“ medelio augimo momentai. 

Lapkričio mėnuo. Klasės auklėtiniai jau yra perskaitę nors po vieną V. V. Landsbergio knygą. Todėl kuriame jo knygų exlibrisus. ( Iš Lotynų  kalbos „ex-libris“ reiškia „iš knygų“ )Tai simboliniai knygos savininko ženklai, kuriuose būdavo ne tik koks  piešinys, bet ir rašomas savininko vardas bei pavardė. Lietuvoje exlibrisai atsirado nuo XVIa. Taip norėta apsisaugoti nuo vagysčių, nes knygos buvo didelis turtas.

Exlibrisus kūrėme konkrečiai knygai ir niekas kitas to neturi!

Gruodžio mėnuo. Gruodžio pirmą sekmadienį šventėme medžio puošimo šventę. Suskaičiavome, kiek knygelių jau perskaitėme. Daugiausia knygelių (33kn.) perskaitė Vilius Pakačimas ir kelionei uždirbo 553,2 km Nojus Kosovcevas ( 9kn.), Gabrielė Jonuškaitė (14kn – 179km), Guoda Rapševičiūtė (12 kn. – 245km), Viktorija Savickaitė ( 10kn. – 112km).

Šio mėnesio gražiausias momentas – adventinis vakaras „ Po angelo sparnu“. Šiame adventiniame vakare dalyvavo vaikai ir jų tėveliai, seneliai, mokytojai, miestelio klebonas, muzikos mokytojų ansamblis, tremtinių klubo nariai. Paskaičius V. V. Landsbergio „ Angelų pasakas“ kiekviena auklėtinio šeima sulaukė savo šeimos angelo. Jį kartu su vaikais iš plastikinės taros, papjė – maše technika, padedant man, klasės mokytojai Daliai Mažeikienei bei mamai Ritai Kuodienei, gaminome mokyklos technologijų kabinete. Lėlę apipavidalino mokinukas su savo tėveliais. Iki sielos gelmių sugraudina nuotraukos, kuriose matyti, kaip visa šeima gamina savo angelėlį. Išgyvenome nepakartojamas akimirkas. 

Sausio mėnuo. Sužinome, jog mūsų projektas bus finansuojamas. Apie finansavimą skelbiame internetiniame puslapyje www.kursenai.lt Svetainės moderatorius mus labai palaiko. Organizuojamas balsavimas : „ Ar kompiuteris šiame technikos amžiuje gali pakeisti knygą?“ Paskelbiamas konkursas „ Skaitau instrukcijas“ Mes nutariame jame dalyvauti.

Sausio mėnuo. Jau pirmosiomis mėnesio dienomis sulaukėme elektroniniu paštu užsakytų V. V. Landsbergio knygelių. Džiaugsmas neišpasakytas. Turėsime savo bibliotekėlę! Skubame dar daugiau skaityti, nes labai norime pasikviesti rašytoją į svečius.

Pagal V. V. Landsbergio eilėraščius paruošėme metodines priemones bendraamžiams, kurie turi mokymosi sunkumų. Kiekvienai eilėraščio eilutei piešiame po piešinį, kuris padėtų lengviau įsiminti tekstą. Visa tai sutvarkome Pover Point programa. (Priemones pristatysiu birželio mėnesį) Paruoštas priemones demonstravome projektuose „ Aš galiu, jei tu man padėsi“  bei neįgaliųjų dienos šventėje „ Draugystės tiltai“.

Vasario mėnuo. Aktyviausieji rašo laiškus perskaitytos knygos herojui. Šiuos darbus siuntėme jau minėtame internetiniame puslapyje skelbtam konkursui „ Skaitau instrukcijas“ Mūsų pastangos buvo įvertintos. Mus apdovanojo vertingu prizu – 4MG nešiojama atmintine su svetainės logotipu.

Deja dėl prasidėjusio sunkmečio ir blogo oro neišvykome į planuotą „ Knygų mugꓠ Tačiau domėjomis visomis naujienomis internete, leidyklos „ Nieko rimto“ puslapiuose. Patys gi keliavome kiek arčiau – į ^iauli7 rajono Kultūros centrą, kur šventėme H. Kristijono Anderseno gimimo dieną. Susitikome su LR seimo nare Rima Baškiene, Lietuvos Šiaurės literatų nariais. Susipažinome su vyresniųjų mokinių atliktais darbais, dalyvavome daugiausiai perskaičiusių skaitytojų apdovanojimuose bei susitikome su "baronu Miunhauzenu"  iš knygos „ Baronas Miunhauzenas „

Kovo mėnuo. Skaitome ir kuriame. Sukūrėme savo klasės eilėraščių rinktinę „ Aš – tavo eilėraštis“ Į ją įdėjome po pirmąjį savo kūrybos eilėraštį. Nebuvo lengva. ( Knygelę pristatysiu birželio mėnesį)


INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMAS
SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMUI
Laimos Alšauskienės projektas

            2008 m. gruodžio mėn. su ugdytinių tėvais ir pedagogais aptarėme informacinių technologijų naudojimo ikimokyklinėje įstaigoje poreikį: 100% pedagogų ir 87% dalyvavusių tėvų mano, kad informacinių technologijų naudojimas ugdyme yra labai reikalingas, padedantis ugdymo procesą paversti įdomesniu, patrauklesniu.

            2009 m. sausio mėn. su vaikais diskutavome apie saugų naudojimąsi internetu, aptarėme, kokie pavojai gali tykoti vaikų, prisiminėme per televiziją matytas socialines reklamas apie vaikus ir internetą. Ugdytinių tėveliams padalintos atmintinės apie saugų vaikų naudojimąsi kompiuteriu bei internetu „Vaikas ir kompiuteris“.

            Šiuo metu su specialiųjų poreikių vaikais ir vaikais iš socialiai remtinų šeimų mokomės naudotis piešimo, spalvinimo programėlėmis, kurias nemokamai galima parsisiųsti internetu. Vaikai nuspalvina savo vardo raidelę, gyvūnų piešinius. Įsigijome lavinamųjų programų, kurios žaidimo metu vaikus moko skaičiuoti, piešti, pažinti spalvas.

 
 
Atgal į puslapio pradžią  Lietuviškas pirminis puslapisAtgal į pagrindini puslapį