A.P.P.L.E.

Aštuonioliktos A.P.P.L.E. vasaros LMF projektai jau įpusėję
 

Daivos Šukienės projektas

Ligitos Mockienės projektas

Atgal                          Back

Next                        Toliau

Atgal į LMF laimėtojų puslapį          Back to LMF project winners' page

„Ryšio tiltais- pas tėvelį“
Daivos Šukienės projektas

PROJEKTO TIKSLAS: Pritaikyti šiuolaikinių informacinių technologijų naudojimo metodą, palaikant vaikų ryšius su išvykusiais į užsienį tėvais. Darželyje yra sudarytos sąlygos vaikams ir jų šeimų nariams naudotis kompiuterine technika, internetiniu ryšiu.

            Nuoširdžiai dėkojame visų vaikų tėvelių, kurie išvykę dirbti į užsienio šalis, grupių auklėtojų, vaikučių vardu už paramą, skirtą projekto įgyvendinimui.

Projekto veiklos plano darbai dar pačiame įkarštyje. Vaikų šeimų nariai supažindinti su projekto tikslu, veiklos planu, pristatytos už paramos lėšas įsigytos projekto vykdymui reikalingos priemonės: vaizdo kamera SAMSUNG, mini DVD vaizdo plokštelių komplektai. Padedant auklėtojoms ir vaikų šeimų nariams, vyresniojo ikimokyklinio  amžiaus vaikai sėkmingai bendrauja su tėveliais elektroninių laiškelių pagalba, kas ypač teikia ir vaikams ir tėveliams didelį džiaugsmą. Kiekvienoje grupėje nufilmuoti įvairūs siužetai,  apie vaikų gyvenimą darželyje, šventės, siužetai apie vaikų pažangą ir pasiekimus įvairiose srityse. Šie siužetai siunčiami elektroniniu būdu vaikų tėveliams, kas nuolat juos džiugina ir kaip jie teigia, tai išties puiki galimybė pamatyti savo vaiką nors ir virtualiai. Elektroninių laiškų pagalba auklėtojos bendrauja su šių vaikų tėveliais, teikia informaciją  jiems rūpimais klausimais. Siunčiame filmuotus vaikų sveikinimus tėveliams su gimimo diena. Kaip pastebime,  ši vaikų ir tėvelių bendravimo informacinių technologijų pagalba forma skatina vaikus stengtis visur, nes jie žino, kad tai, kaip jiems sekasi, pamatys ir jų tėveliai. Tiems tėveliams, kurie neturi prieigos prie internetinio ryšio, visą filmuotą medžiagą įrašome į DVD vaizdo plokšteles ir perduosime jiems sugrįžus.

Dar kartą AČIŪ už Jūsų gerus darbus, kuriuos Jūs darote vardan mūsų vaikų.

,,Žasliai: žmonės ir vietos“
Ligitos Mockienės projektas

Pagrindinė projekto idėja- parengti spausdintą ir iliustruotą medžiagą bei kompiuterinį jos variantą ,,Žasliai: žmonės ir vietos“ skirtą Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui. Todėl projekto metu visi Žaslių mokyklos pradinukai keliauja po gimtuosius Žaslius, kalbina įvairius žmones, lanko įdomesnius objektus, fotografuoja, ieško spausdintos informacijos, visa tai aptaria ir spausdina savo leidinį. Leidinį sudaro 4 dalys. Pirmokai kartu su savo šeimos nariais ir mokytoja Rita Aleksėjūniene ruošia pirmąją dalį- ,,Mano šeima- žasliečiai”. Antrokai su mokytoja Laimute Dekiene kalbina žasliečius ir renka medžiagą antrajai daliai apie įvairių profesijų  atstovus- ,,Ką žasliečiai dirba visą dieną?”. Abiejų trečiųjų klasių mokiniai ir mokytojos Ligita Mockienė ir Rasa Mackevičienė ruošia trečiąją dalį- ,,Lankytinos ir saugotinos Žaslių vietos”. Ketvirtokai su mokytoja Odilija Juzukoniene kalbina savo šeimos narius ir kitus pagyvenusius žmones, renka medžiagą ketvirtajai daliai- ,,Žaslių krašto pasakos”.

Geriau susipažinę su dažnai matomais objektais, kuriuos dažnas kasdien praeina, pabendravę su savo namiškiais, dirbančiais žmonėmis, išklausę pasakėlių ir patarlių atrado daug įdomaus, pasijuto savo krašto dalele, panoro ir kitiems papasakoti savo atradimus. Tikimės, kad mūsų parengta medžiaga galės naudotis kiti mokiniai, mokytojai, mokyklos ir miestelio bendruomenė, ji turės išliekamąją vertę.

Projektą įgyvendinant sulaukėme pagalbos iš Žaslių bendruomenės veiklos centro, bibliotekos, seniūnijos, Kaišiadorių muziejaus, kardinolo V.Sladkevičiaus tėviškės Sakralinio parko darbuotojų ir mokinių šeimų. Ypač esame dėkingi Kaišiadorių muziejaus direktoriui Olijardui Lukoševučiui, kuris labai susižavėjo mūsų idėja, padėjo rasti informaciją ir pravedė puikią ekskursiją po Žaslius (juk gyvas įdomaus žmogaus žodis vaikams daug svarbesnis už ,,sausus” faktus).

Projekto pristatymo metu mokykloje aorganizavome renginį ,,Mano gimtinė”, kurio metu papasakojome apie savo nuveiktus darbus ir surengėme piešinių ant asfalto akciją ,,Mano svajonių miestas”. Paruoštą leidinį pristatėme Žaslių bibliotekoje ir Kaišiadorių rajono kraštotyrininkų konkurse ,,Gimtinė”.

Labai dėkojame už paramą ir suteiktą galimybę palikti ir savo mažą ,,pėdelę” gimtinės istorijoje. Manau, kad projekto tikslus įgyvendinome, svarbiausia idėja- parengti kraštotyrinę medžiagą apie Žaslius- jau turi ,,apčiuopiamą pavidalą”.

Nuotraukose:
Pirmoko Simono šeima.
Antrokai su Žaslių bibliotekininke Onute.
3a klasės mokiniai prie seniausio Žaslių namo
Trečiokai su Kaišiadorių muziejaus direktoriumi Olojardu Lukoševičiumi aekstursijos metu.
Projekto pristatymo mokykloje akimirka.
Leidinio pristatymas rajoniniame kraštotyros konkurse ,,Gimtinė”

 


 
Atgal į puslapio pradžią  Lietuviškas pirminis puslapisAtgal į pagrindini puslapį