A.P.P.L.E.

Aštuonioliktos A.P.P.L.E. vasaros LMF projektai jau įpusėję
 

Robertos Stupuraitės projektas

J. Plukienės,  D. Poškienės  ir  A. Pluko projektas

Atgal                          Back

Next                        Toliau

Atgal į LMF laimėtojų puslapį          Back to LMF project winners' page

“Knyga – raštingumo skleidėja“
Robertos Stupuraitės projektas

Projekto tikslas: mokiniai kurdami knygą pagerins rašybą ir atidžiau pažvelgs į gramatines klaidas. 

Mums pavyko išleisti 10 knygelių, kuriose mokinių parašytos pasakos iliustruotos jų pieštais piešiniais. Taip pat knygos pristatymui sukūrėme lankstinukus, kuriuos išdalinsime mokytojams ir mokiniams. Gegužės mėn. bus organizuojama viktorina, kurios metu išrinksime geriausią piešinė ir atidžiausią mūsų knygos skaitytoją.  Mūsų knyga vadinasi "Svajojame ir piešiame". Pasakų kurime dalyvavo 5-8 klasių mokiniai. Kurti pasakas skatino lietuvių kalbos mokytojos N.Meškuotienė ir L.Guobienė, piešti - N.Zareckaja, projekto vadove - R.Stupuraitė.

Siunčiu jums mūsų knygelių ir piešinių nuotraukas.
Pagarbiai
Roberta Stupurait
ė

 
Tradicijų ir inovacijų jungtys: literatūrinis, geografinis ir matematinis raštingumas
Jurgitos Plukienės,  Danutės Poškienės  ir  Alvaido Pluko projektas  

TIKSLAS : Ugdyti Lietuvos pilietį, besidomintį savo krašto praeitimi, gebantį analizuoti ir apibendrinti kultūrinį praeities palikimą šiuolaikinės visuomenės procesų kontekste.

UŽDAVINIAI :

*Susipažinti su savo rajono kultūriniu ir literatūriniu palikimu.
*Kaupti ir sisteminti medžiagą apie Vaižganto, lietuvių rašytojo ir visuomenės veikėjo, veiklą Radviliškio rajone ir Lietuvoje.
Per gamtinius, istorinius ir visuomeninius objektus atskleisti apibendrintą Sidabravo, Vadaktų ir Vadaktėlių apylinkių vaizdą.
*Surinkti ir statistikos metodais apdoroti duomenis apie Sidabravo apylinkių gyventojus XX a. pradžioje.
*Ugdyti mokinių pasididžiavimo savo miesto ir rajono kultūriniu palikimu jausmą.

Gimnazistų mintys apie projektą:

n

n,, Projektas man suteikė tikrai daug naudingų žinių apie žmogų, kurio vardu pavadinta mūsų gimnazija.”

n

n,,Tokie projektai skatina jaunimą domėtis rašytojais, jų gyvenimu.”

n,,Žvelgdama pro autobuso langą, žavėjausi kaimų ir miestelių architektūra, tėviškės gamta.”

n,,Džiaugiuosi, kad turėjau galimybę susipažinti su savo krašto istorija ir kultūriniu palikimu.”

n,,Jutau meilę ir pasididžiavimą gimtuoju kraštu, bendravau su įdomiais žmonėmis.”

n,,Vykdydami projektą įsitikinome, kad kiekvienas gimtinės kampelis turi turtingą istorinę praeitį.”

n,,Tautinės raidos analizė liudija, kad krašto kultūriniam savitumui didelę įtaką darė asmenybės, garsinusios mūsų kraštą.”

n,,Tokie projektai galėtų vykti dažniau ir aktyviau.”

Galite atsisiųsti šio projekto PowerPoint pristatymą. (1,2 Mg)


 
Atgal į puslapio pradžią  Lietuviškas pirminis puslapisAtgal į pagrindini puslapį