A.P.P.L.E.

English version

A.P.P.L.E. SEMINARAI

        Pagrindinė šios vasaros APPLE kursų tema „Švietimas darniam vystymuisi“. Naujas požiūris į švietimą turi pasitarnauti jaunos kartos ugdymui, tausoti Lietuvos gamtą, kurti stiprią Lietuvos ekonomiką ir išpažinti Lietuvos kultūros paveldą. Bendrųjų paskaitų lektoriai dr. Lawrence W. Byrnes (Floridos Gulf Coast švietimo koledžas, JAV) ir Kate Moss (Toronto universitetas, Kanada), pristatys istorinį kontekstą bei švietimo darniam vystymuisi sampratą. Taip pat bus aptariamas pilietiškumo ugdymo vaidmuo bei kintantis moksleivių įvaizdis XXI amžiuje. Žemės Chartija, kaip švietimo darniam vystymuisi pagrindas, bus pristatyta kartu su temomis, aktualiomis mokyklų vadovams ir mokytojams.

Klaipėdos seminarai
Vasara 2005 liepos 11 - 22 d.
 

Atgal į Vilniaus puslapį Vadyba Informatika Meninis ugdymas
Pradinių klasių Matematika Socialinis darbas I Socialinis darbas II

 
  Programos administracija

Programos directorė

Gita Kupčinskienė

Programos administratorė

Giedrė Stankūnas

Directorės pavaduotoja

Aldona Marijošius

Vakarinių programų directorė

Vida Anton

Pagrindinė lektorė

Kate Moss

KLAIPĖDA, liepos 11-22 d.
Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centras
H.Manto g. 77,
LT-5808 Klaipėda

Į 2.1. – 2.7. grupes registruoja Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centras. Prašymą siųsti Silvijai Simpukienei paštu arba el. paštu  s.simpukiene@one.lt  
Registracijos formą galite rasti interneto svetainėje  www.kpskc.ku.lt . Teirautis tel. 8-46 400360.

2.1. Švietimo vadyba

Tema “Švietimas darniam vystymuisi”.

Dalyviai.  Įvadinis kursas mokyklų vadovams, dirbantiems šį darbą ne ilgiau nei penkerius metus.

Šis seminaras padės teoriškai geriau suprasti ir praktiškai pasirengti nuosekliam švietimo vystymui per kritinio mąstymo procesus (analizę, sintezę ir pritaikymą). Mokyklų vadovai klausys paskaitų ir dalyvaus diskusijose, kurios padės įgyti žmogiškųjų išteklių vadybos kompetencijų. Seminaro temos: kalbėjimas su vaikais, patarėjo (angl. Counseling) strategijos, saugumo planai, klasės valdymas, mokytojų ir personalo motyvavimas, komandos sudarymas bei aktyvi vadyba. Seminare bus aptariamos psichinės sveikatos problemos, susijusios su depresija, socialinėmis baimėmis bei žalingais įpročiais, kurie turi įtakos mokymosi ir darbo produktyvumui. Kitos temos: gyvenimo įgūdžiai, vaikų išnaudojimas, prievarta namuose, socialinių bei elgesio problemų terapija.

Lektoriai:  dr. K. Phillip Taylor, James W. Hill.

2.2 Informacinės technologijos

Tema  “Internetas: naujos mokymosi galimybės”.

Dalyviai. Tai įvadinis kursas mokytojams, turintiems elementarių naudojimosi kompiuteriu, elektroniniu paštu bei internetu įgūdžių.

Internetas atveria naujas mokymosi galimybes. Seminaro temos: internetinių programų navigacija, mokyklinių programų perkėlimas į interneto platformas ir veiksmingo mokymosi aplinkos palaikymas, veiksmingų internetinių diskusijų kūrimas, racionalus elekroninių išteklių naudojimas. Praktinė veikla ir pavyzdžiai padės dalyviams įsisavinti mokymui tinkamą internetinę aplinką.

Lektoriai:  Sue Kohfeldt, Regina Kaušienė, Sigitas Kirtiklis ir Jūratė Lisauskienė.
Atgal į puslapio viršų.

2.3. Pradinis ugdymas

Tema “Gamtos mokslų pagrindai: tapk mokslininku tyrinėdamas”

Dalyviai.  Praktinis seminaras, skirtas pradinių klasių mokytojams, kurie susipažins su tyrinėjimu pagrįsta mokymo metodika ir eksperimentavimu.

Tyrinėjimu pagrįsta mokymo metodika skatina idėjų generavimą, eksperimentavimą, kūrybiškumą ir mąstymą. Šis seminaras padės mokytojams pasirengti savo pamokose taikyti tyrinėjimais pagrįsto mokymosi metodus. Tokie metodai leidžia patirti, kaip nuo struktūralizuoto tiesioginio mokymo galima pereiti prie atviro, t.y. tyrinėjimais pagrįsto mokymo, ypač pradinių klasių gamtos mokslų pamokose. Bus pristatyti pagrindiniai mokymosi tyrinėjant principai. Dalyviai susipažins su tyrinėjimo procesu ir jo vertinimo principais, užrašais gamtos pamokoms bei mokymo programų pritaikymu mokinių mokymuisi.

Lektoriai:   dr. Sandy Buczynski, James Brousseau

2.4. Meninis ugdymas

Tema “Menų integravimas į ugdymo turinį”.

Dalyviai. Tai įvadinis kursas įvairių dalykų mokytojams.

Seminare bus pristatomi metodai, kaip į ugdymo turinį integruoti dramą, muziką, pasakojimo meną, šešėlių teatrą ir skaitmeninę fotografiją. Mokinių kūrybiškumo, intelekto ir kinestetinių savybių panaudojimas tokioje veikloje teikia reikšmingų nuodugnaus mokymosi galimybių. Menų integravimas ugdo individualumą, pasitikėjimą, motyvaciją, gerina akademinius pasiekimus. Menai, sukurdami gyvenimiškas situacijas, pagal kurias reikia laiku atlikti darbą, spręsti problemas, dirbti grupėse, .padeda mokiniams geriau pasirengti darbo rinkai. Praktinė veikla bus skirta lavinti fotografijos, PowerPoint naudojimo bei grožinės ir kitokios literatūros kūrinių skaitymo įgūdžius. Seminaro pabaigoje dalyviai sukurs meninį projektą, kurį galės pritaikyti savo pamokose. Seminaro tikslas yra įtikinti, kad menai gali būti veiksmingai naudojami visose akademinėse srityse, ugdant mokinių įgūdžius, kurie pravers visą gyvenimą.

Lektoriai:  Gregory Strom, Kristin Fontichiaro.
Atgal į puslapio viršų.

2.5. Matematika

Tema “Matematika darniam vystymuisi”.

Dalyviai:  Pagrindinės ir vidurinės mokyklos matematikos mokytojai.

Seminaro metu mokytojai išbandys užduotis, kurias galės naudoti pamokose supažindindami mokinius su globaliomis aplinkos problemomis, kurios susijusios su bendruomenės socialinėmis, ekonominėmis bei saugios aplinkos reikmėmis ir yra aktualios juos supančiame pasaulyje. Seminaro metu bus naudojama mokslinė priemonė, kuri renka informaciją ir gali nuspėti ateitį, projektuojant šią informaciją laike ir atliekant linijinius, eksponentinius bei trigonometrinius matavimus. Bus demonstruojami aktyvūs mokymo metodai, pvz., žemėlapių spalvinimas, lankstiniai, matematikos pritaikymas menams, žaidimai ir konkursai. Seminare bus pasiūlytos idėjos mokyklos užklasiniams matematikos renginiams, kuriuose dalyvauja tėvai ir bendruomenė. Tokie renginiai demonstruoja matematikos svarbą kasdieniniam gyvenimui.

Lektoriai:  Beverly Taylor, Lina Stasiūnaitė.

2.6. Socialinė pedagoginė pagalba I

Tema “Bendruomenės telkimas krizinėms situacijoms spręsti”.

Dalyviai. Mokytojai, mokyklų vadovai, socialiniai pedagogai, mokyklų psichologai.

Šis dviejų savaičių seminaras skirtas diskusijoms apie rizikos veiksnius, susijusius su įvairiomis netektimis, kurias gali patirti mokiniai bei suaugusieji, pvz., skyrybos, savižudybės ar kitos netikėtos mintys, gamtos ar žmogaus sukeltos nelaimės. Seminaro metu bus pateikta informacija, padedanti suprasti, atpažinti tokias rizikas bei apsaugoti nuo šių rizikos veiksnių. Dalyviai įgis pagrindinių įgūdžių padėti kitiems aktyviai klausantis, tinkamai bendraujant, susitariant ir pan. Dalyviai išbandys būdus,kaip veiksmingai reaguoti į netektis, ir sužinos, kaip padėti individui ir bendruomenei išsiugdyti gebėjimą susidoroti su tokiomis netektimis.

Lektoriai:  prof. Kimberly Strom-Gottfried, dr. George W. Gottfried.
Atgal į puslapio viršų.

2.7. Socialinė pedagoginė pagalba II

Tema “Klasė kaip šeima”.

Dalyviai.:  Mokytojai, mokyklų vadovai, socialiniai pedagogai, mokyklų psichologai, pedagoginių psichologinių tarnybų  specialistai.

Tai, kas vyksta už mokyklos ribų, turi didelę įtaką tam, kas vyksta mokykloje. Daug vaikų patenka į rizikos grupes dėl tokių nelaimių, kaip skurdas, nesutarimai šeimoje, piktnaudžiavimas alkoholiu, ligos ar žiaurumas, kurį jie patiria. Terminas “rizika” turi negatyvių implikacijų, bet tyrimai rodo, kad rizikos grupei priklausantys vaikai gali puikiai tvarkytis, kai apsauginiai veiksniai padeda jiems susidoroti su tokiomis nelaimėmis. Dalyviai išmoks šeimos dinamikos pagrindų ir pagrindinių darbo su šeima principų; taip pat išmoks nustatyti rizikos bei apsaugos veiksnius; įgis patarėjo? įgūdžių (angl.counseling skills), kurie padeda sustiprinti mokyklos ir šeimos bendradarbiavimą. Seminaro dalyviai susipažins su skirtingų tėvų stilių, neįgalinančių? sąlygų, priklausymo mažumų grupėms, socialinio-ekonominio statuso bei fizinių ir psichinių ligų įtaka. Jie išmoks veiksmingų tvarkos palaikymo metodų ir darbo su šeimomis būdų.

Lektoriai:  dr. Katherine Dunlap, prof. Jack M. Richman (pirma savaitė); Joanne Caye, Steve Hayes (antra savaitė). 

 

Pedagogus, pageidaujančius dalyvauti APPLE kursuose, prašytume užpildyti prašymą ir iki 2005 m. birželio 12 d. išsiųsti programose nurodytiems renginių organizatoriams.

 

Prašau priimti mane ______________________________________
                                                                       (vardas, pavardė)

___________________ rajono, miesto _______________________
                            
(darbovietė)

_______________________________________________________
                              
(specialybė ir pareigos)

į APPLE kursų, kurie vyks ___________________________ mieste

 

_________________________________________________ grupę.

 

Jeigu dalyvavote APPLE kursuose, nurodykite, kiek kartų _________

Taip pat nurodykite, ar bus reikalinga nakvynė __________________

                                    Mano adresas  __________________________

                                                ________________________________

                                                ________________________________

                                    Darbovietės telefonas _____________________

El. pašto adresas _________________________

                                    Parašas            ________________________________

 

            Prašymas išsiųstas _______________ gautas ______________

            APPLE kursų dalyvių sąrašai, informacija apie kursų organizavimo ir dalyvių apgyvendinimo vietą bei atvykimo laiką bus išsiųsta apskričių ir savivaldybių švietimo padaliniams iki  2005 m. birželio 17 dienos.

                                                            APPLE bendrija

 

Atgal į puslapio pradžią  Lietuviškas pirminis puslapis Atgal į pagrindini puslapį