A.P.P.L.E.
Dvidešimt ketvirtos A.P.P.L.E. vasaros LMF laimėtojai
 

Ievos Valutkevičienės projektas


Sonatos Vosylienės projektas

Next   

    Toliau

Atgal į LMF laimėtojų puslapį 

Back to LMF project winners' page

„Mokyklai 125 metai“
Astos Tarailienės projektas

Buvo suplanuota atlikti:

  • sukurti skareles su logotipu;

  •  sumaketuoti lankstinukus apie mokyklos veiklą ir istoriją;

  •  papildyti informaciją apie mokyklą Vikipedijoje.

Jau atlikti darbai:

       Surinkta ir peržiūrėta informacija apie mokyklą ir J. O. Širvydą. Parengė stendus mokyklos koridoriuje ir istorijos kabinete J.O. Širvydo 140 metų jubiliejui paminėti. Darbus atliko 11 kl. mokiniai su istorijos mokytoja L. Skardžiene.

       Buvo organizuotas skarelių su logotipu piešinių konkursas. Mokiniai dailės pamokose ir neformalaus ugdymo užsiėmimuose kūrė eskizus. Eskizus ir galutinę skarelės dizaino koncepciją atrinko mokyklos Seimo nariai. Vadovavo mokytojos A. Gabienė ir J. Kareniauskienė.

       Informacinių technologijų pamokose mokiniai kūrė užrašų knygelės ir lankstinuko maketus ir atrinko jiems informaciją. Lankstinukus pakeitėme užrašų knygelėmis dėl jų ilgalaikiškumo ir platesnio praktinio pritaikymo. Lankstinukus taip pat gaminsime, bet savomis jėgomis ir lėšomis. Prie jų gaminimo prisidės Sartų regioninio parko direkcija.

        Skarelės ir užrašų knygelės jau užsakytos ir sumaketuotos. Bus pagamintos pirmą gegužės mėn. savaitę.

        Lankstinukas bus baigtas maketuoti ir pagamintas pirmą gegužės mėn. savaitę.

        Buvo surinkta labai daug informacijos. Todėl sunku ją apdoroti ir atrinkti tinkamą vikipedijos papildymui. Bet darbai vyksta ir bus baigti iki mokyklos gimtadienio šventės.

Atgal

,,Stebiu, kuriu, dalinuosi“

Ievos Valutkevičienės projektas

 Laikotarpis

Numatyta projekto eiga

Reali projekto veikla

Sausis

informacijos mokinių tėvams pateikimas;
 

anketos projekto veiklai vertinti sudarymas ir užpildymas;

medžiagų lėlių ir teatrinio rėmo gaminimui įsigijimas.

Informacija tėveliams pateikta 3 būdais: internetu, informaciniu lapeliu ir klasės susirinkimo metu.

Anketa sudaryta, mokiniai anketą yra užpildę.

Įsigytos medžiagos, reikalingos lėlių gamybai, teatro rėmui nupirktas karnizas, medžiaga teatro užuolaidoms.

Vasaris

moksleiviams įdomių tautosakos ar Lietuvos istorijos faktų atranka, darbas su tekstais;

spektaklio siužeto kūrimas, redagavimas;

 

 

lėlės-personažo pasirinkimas, kūrimas;

užuolaidų rėmui siuvimas, karnizo pritvirtinimas;

išvyka į spektaklį Kaune.

Vasario 16 d. proga suorganizuota diskusija apie mokiniams įdomiausią istorinį įvykį, rinkta medžiaga. 5 klasei įdomiausias įvykis – Dariaus ir Girėno skrydis per Atlantą.

Mokiniai kūrė Dariaus ir Girėno pokalbį virš Atlanto vandenyno. Mokytoja ir mokiniai sukūrė scenarijų remdamiesi dokumentika.

Mokiniai pasirinko personažą ir kūrė iš natūralių (pakulos) ir antrinių (dėžės) žaliavų.

Karinizas pritaisytas, užuolaidos pasiūtos ir pritvirtintos.

Mokiniai buvo Kauno lėlių teatro spektaklyje ,,Žiogas Zigmas Žalgirio mūšyje“;

Mokiniai lankėsi Aviaciajos muziejuje Kaune, kad susipažintų su Dariaus ir Girėno skrydžiu per Atlantą, lėktuvu.

Kovas

lėlių-personažų gamyba;

išvyka įspektaklį Vilniuje.

Lėlės sukurtos;

Mokiniai vyko į KEISTUOLIŲ teatro spektaklį ,,Pati labiausia pasaka“.

Balandis

muzikos spektakliui paieška;

dekoracijų gamyba;

spektaklio repeticijos;

 

tarimasis su administracijų atstovais dėl spektalio rodymo mokykloje ir už mokyklos ribų.

Muzika (garsai) surasti minimaliai. Mokiniams ši užduotis sunkiai atliekama.

Dekoracijos pagamintos;

Pamokų ir klasės valandėlių metų vyko ir vyksta repeticijos.

 

Raudondvario gimnazijos mokiniai atvažiuos balandžio pabaigoje į mūsų mokyklą, kad pristatytume spektaklį apie Darių ir Girėną.

Derinama data su mūsų mokyklos jaunesnių klasių mokytoja, kad galėtume parodyti spektaklį.

5 klasės atstovai dalyvavo Respublikinėje konferencijoje, kad pristatytų projektą ,,Stebiu, kuriu, dalinuosi“.

Gegužė

spektaklio repeticijos;

spektaklis rodomas 3 kartus (mūsų mokykloje, Pažėrų skyriuje ir Raudondario gimnazijos 5 klasės mokiniams);

spektaklio filmavimas ir vaizdo medžiagos parengtis;

anketos projekto veiklai vertinti (pasikeitimams fiksuoti) pildymas;

Veikla dar bus vykdoma.

Birželis

anketų lyginamoji analizė;

projekto ataskaitos rengimas, išsiuntimas.

Veikla dar bus vykdoma.

               Atgal

„Mąstymo kompetencijos lavinimas“

Sonatos Vosylienės projektas

Alytaus Dzūkijos pagrindinėje mokykloje pradinių klasių skyriaus vedėja Danutė Aukštikalnienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė Sonata Vosylienė organizavo kvalifikacinį tobulinimo seminarą tema: „Kūrybiškumą skatinantis mąstymas: metodai ir jų taikymo patirtis“.

Seminaro aktualumas: 2013 metais grupė Dzūkijos pagrindinės mokyklos mokytojų dalyvavo projekte „Mąstymo kompetencijos lavinimas“, kuriame įgijo žinių apie tai, kaip tobulinti mąstymo kompetenciją.  Mokytojai mokėsi atnaujinti ugdymo turinį, atliko įvairias mąstymo pratybas, įtraukė į mąstymo lavinimo veiklą ir kitus mokyklos mokytojus.„Proto mankšta“, išmokti ,,mąstymo įrankiai“ padėjo įgyti mąstymo įpročius. Gautas žinias mokytojai parnešė į klases savo mokiniams, pamokų metu taikė ,mąstymo įrankius“, vyko diskusijos. Mokiniai pajuto naudą, pagerėjo mokymasis, bendravimas, atsirado stiprus pasitikėjimas savimi. Pasigilinus į mąstymo lavinimo galimybes mokykloje, pastebėta, kad pamokose mokinių mąstymo lavinimui skiriamas mažas dėmesys, palyginti, koks skiriamas mokymui skaityti, rašyti,  skaičiuoti ir kt. Grupė mokytojų nusprendė organizuoti seminarą Alytaus Dzūkijos pagrindinėje mokykloje, pasikvietė mąstymo trenerį, padėjo mokyklos bendruomenei pažinti ,,mąstymo įrankius“, atliko pratybas juos taikant, sužinojo, kaip integruoti mąstymo lavinimo pratybas į pamokas, neformalų ugdymą, klasės valandėles, netradicinio ugdymo dienas, kitus edukacinius užsiėmimus. Mokyklos mokytojai įgijo žinių arba jas pagilino, užsiėmimuose pasidalino jau turima patirtimi, atliko praktines užduotis, buvo paskatinti žinias apie mąstymo lavinimą ir tikslingą organizavimą taikyti savo asmeniniame gyvenime ir profesinėje veikloje.

  

Atgal

 


 
Atgal į puslapio pradžią  Lietuviškas pirminis puslapisAtgal į pagrindini puslapį