A.P.P.L.E.
Dvidešimt ketvirtos A.P.P.L.E. vasaros LMF laimėtojai
 

Eglės Valantinienės projektas

Next   

    Toliau

Atgal į LMF laimėtojų puslapį 

Back to LMF project winners' page

„Su knyga nebūsi vienišas“

Gemos Žemaitienės ir  Sigridos Evelinos Dagilienės projektas

ATLIKTOS PROJEKTO VEIKLOS:

 • Viso projekto metu mokiniai, aprašinėdami perskaitytas knygas, mokėsi glaustai išsakyti kūrinio temą ir pagrindinę mintį. Pristatydami  draugams,  lavino kalbinius įgūdžius.

 • Darydami skaidres, susipažino ir mokėsi naujų darbo su kompiuteriu funkcijų. Su PowerPoint programa kūrė pateiktis, kuriose pristatė labiausiai patikusias perskaitytas knygas. Mokinių surinktą ir paruoštą  medžiagą, bus galima panaudoti pamokose.

 • Vasario mėnesio pabaigoje pradinių klasių mokiniai skubėjo į susitikimą su populiariu vaikų rašytoju Vytautu Račicku. Susitikimui vaikai ruošėsi peržiūrėdami savo namų bibliotekėles ir rinkdami turimas autoriaus knygas. Buvo paruošta  knygų paroda. Už projektui skirtas lėšas mokyklos bibliotekai buvo nupirktos 7 autoriaus knygos.

 • Kiekvieną savaitę mokyklos bibliotekininkė klasėse skaito pasirinktą knygą. Tam skiriama 15 min. pamokos.  Klausydami skaitomų kūrinių, mokosi susikaupti ir suprasti skaitomą tekstą, jį prisiminti, lavina ilgalaikę atmintį.

 • Per visus mokslo metus mokiniai noriai skaito knygas ir dalinasi perskaitytų knygų įspūdžiais. Norėdami sudominti draugus, mokiniai aprašytas pateiktyse knygas, pristatė kitos trečios klasės mokiniams.

 • Dailės pamokose mokiniai labai kūrybingai iliustravo perskaitytas pasakas, lavino piešimo įgūdžius, vaizduotę.

 • Grįžę po Velykų atostogų, mokiniai aplankė Švietimo istorijos muziejų, kuriame dalyvavo edukacinėse programose „Mokykla vakar ir šiandien“ ir ,,Kaip tėtis skaito“. Pirmojoje programoje mokiniai susipažino su senąja mokykla,  su priemonėmis, kuriomis anksčiau naudojosi mokiniai, žaidė žaidimus. Keliaudami laiko ratu, išbandė naujausias šių laikų technologines priemones, skirtas žaidimams. Antrojoje programoje vaikai apsirengė pasakų veikėjais ir vaidino lietuvių liaudies pasakas.

VYKDOMOS VEIKLOS:

 • Skaitovų konkursas ,,Vaivorykštes spalvas paliesk“.

 • Pasakos interpretacija ir  užrašymas.

 • Išvyka į P. Ma

 • Geriausių skaitytojų rinkimai.

 • Renginys pradinių klasių mokiniams ,,Vaidiname pasaką“.

 • Projekto apibendrinimas, užbaigimas.

 

Atgal

Renginių ciklas „Tėvynės labui įnešu savają dalį“

Eglės Valantinienės projektas

UNESCO 2015-uosius paskelbė kompozitoriaus, rašytojo, diplomato, visuomenės ir kultūros veikėjo Mykolo Kleopo Oginskio (1765–1833) atminties metais. Atsiliepdami į tai, organizavome projektą “Tėvynės labui įnešu savąją dalį”, skirtą M.K.Oginskio 250-osioms gimimo metinėms pažymėti.

      Apie M.K.Oginskį mūsų mokymo programose tik siaurai užsimenama. Pastebėjau, kad mokiniai domisi, kodėl UNESCO tiek dėmesio 2015 skiria M.K.Oginskiui. Taigi, ši tema žadina mokinių smalsumą, emocijas, vaizduotę. Projekto eigoje ši tema pasirodė itin plati, persipinanti su literatūra, pilietiškumu, politika ir kelianti daug klausimų.

    2014 09 05  projektas “Tėvynės labui įnešu savąją dalį” buvo pristatytas Kauno 1-osios muzikos m-klos Metodinėje taryboje ir kolegos buvo supažindinti su Projekto trimis pagrindinėmis dalimis, laipsniškai papildančiomis viena kitą:

     Pirma – 2014 10 04 edukacinė išvyka į Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejų, kur, padedant muziejaus direktoriui Vytui Rutkauskui, susipažinome su M.K.Oginskio darbų ir idėjų reikšmingumu. Muziejuje gavome įdomios medžiagos projekto tęsimui: žurnalai „Žemaičių žemė“ 2005 Nr. 4 ir 2008 Nr. 3; Oginskio „Priesakus sūnui“ (vėliau , tarpininkaujant D.Mukienei, gavome pirmą kartą į lietuvių kalbą išverstus Oginskio „Laiškus apie muziką“).   

     Antra -  2015 kovo 10-18 dienomis Oginskiams skirtos parodos rengimas mokyklos bibliotekoje. (Žr. dviejų stendų nuotraukas 2.3. ir 2.4. bei stendų medžiagą 2.1. ir 2.2.). Šalia parodos buvo demonstruojamos skaidrės apie M.K.Oginskį (žr. Priede 3.1.). 

     Trečia – 2015 kovo 18 dieną VDU Didžiojoje auloje organizuotas Kauno muzikos mokyklų (6) mokinių koncertas, skirtas M.K.Oginskiui (žr. koncerto Programėlę bei APRAŠĄ ketvirtame puslapyje 3.2. ir nuotrauką -  koncerto fragmentą – Kauno chorinio dainavimo mokyklos „Varpelio“ berniukų ir jaunuolių choras  bei choro meno vadovas Ksaveras Plančiūnas  - 3.3). Ši ciklo dalis apjungė – vainikavo visą projektą, supažindindama dalyvius su M.K.Oginskio muzikiniu, literatūriniu, dokumentiniu palikimu, su viso Oginskių giminės kultūros paveldo svarba šiandieninės Lietuvos visuomenės istorinės atminties ugdymui, vertybinių nuostatų formavimui, kultūriniam bendradarbiavimui, turizmo plėtrai, diplomatinių santykių vystymui. Pastarieji klausimai itin aktualūs šių dienų neramioje politinėje arenoje. Tuo pačiu projektas buvo naudingas, informatyvus ne tik mokiniams, bet ir  mokytojams, kurie pagilino bendrakultūrinę kompetenciją, ir padėjo aiškiau įsivaizduoti mokytojo profesines kompetencijas, kuriant mokymo(si) aplinkas, planuojant ir tobulinant muzikos, istorijos dalykų turinį, parengiant mokiniams patrauklią, įdomią medžiagą, bei ugdant mokinių informacinę kultūrą.

     2015 03 24, gavus įdomios medžiagos apie M.K.Oginskio mokytoją J.Rolay, buvo paruoštas pranešimas „M.K.Oginskio mokytojas Joan Rolay“ ir skaitytas mokyklos Styginių, chorinio ir teorinių dalykų klasių metodikos taryboje. Projektas truputį išsiplėtė (visi 2015 metai yra M.K.Oginskio metai), todėl kitais mokslo metais (2015-2016) atskiras jo dalis numatoma naudoti kituose metodiniuose renginiuose.

      Visose projekto dalyse buvo pabrėžiama, kad tai projektas, remiamas APPLE Lietuvos mokytojų fondo. Gautos lėšos (mes prašėme ir gavome 880 Lt / 254,87 eurai), išleistos mokinių pirmajai renginių ciklo daliai – edukacinei kelionei į Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejų. Kitos lėšos: bilietai į muziejų  (50 po 2 Lt) ir gidas (60 lt) – mokinių tėvelių (kaip buvo numatyta projekto sąmatoje); stendo paruošimas 30 eurų – mano asmeninės lėšos.   

Skaidrių rinkinys „M.K.Oginskis“ (Power Point)

Oglinskio priesakai keturiolikmečiam sūnui Irenėjui.

 Oginskis ir muzika

Atgal

   

     


 
Atgal į puslapio pradžią  Lietuviškas pirminis puslapisAtgal į pagrindini puslapį