A.P.P.L.E.
Vadovybė 2001-2002

Vadovybė
2002-2003

Vadovybė
2004-2005
Vadovybė
2005-2006
Vadovybė
2006-2007
Dabartiniai vadovai

2003 m. pavasario suvažiavimo dalyviai

VADOVYBĖ
NUO   2003/8/15   IKI   2004/8/15

Prezidentė:  Irena Ross
Sekanti prezidentė: Vaiva Vėbraitė
Praeita prezidentė: Dr. Katherine M. Dunlap
Iždininkė:  Jane Serbent
Vice prezidentė informacinių technologijų reikalams: Amanda Gelažytė Muliolienė
Vice prezidentas ryšių su visuomene reikalams: Walter Serbent
Vice prezidentė lektorių angažavimo reikalams: Shirley Sabo
Vice prezidentas informacijos ir leidybos reikalams: nepaskirtas

DIREKTORIŲ TARYBA

Iki 2004 m. rugpiūčio 15 d.: Katie Dunlap, Barbara Henriques,  Karl Janowitz, Christine McGann
Iki 2005 m. rugpiūčio 15 d.: Gita Kupčinskienė, Amanda Muliolienė, Irena Ross, Shirley Sabo,
Iki 2006 m. rugpiūčio 15 d.: Ilona Laucienė,  Phil Taylor, Katie Hoyle, Jane Serbent

Direktorių tarybai taip pat priklauso visi tų metų vadovai.  Direktorių tarybai vadovauja bendrijos prezidentas.

DALYKINIŲ DARBO GRUPIŲ KURATORIAI IR PIRMININKAI 

  1. Pradinių klasių metodai:      Carol Smiglin,  Alvyra Galkienė
  2. Specialioji Pedagogika:        Myra Goodwin, Dr. Dainius Puras
  3. Menas:                                 Sr. Loretta Hoag, D.C. , [darbo grupės pirmininko dar nėra]
  4. Matematika:                         Bee Taylor, Vilija Tarnavičiūtė
  5. Tikyba ir etika:                     Sr. Dr. Jeanette Lucinio, [darbo grupės pirmininko dar nėra]
  6. Gimtoji kalba:                      Dr. Wendell Mayo, Živilė Bandorienė
  7. Vadyba:                                Dr. Joseph Kalla, [darbo grupės pirmininko dar nėra]
  8. Biblioteninkystė:                  Giedrė Stankūnas,  Angelija Beinorytė
  9. Anglų kalba:                         Irena Ross, Vilma Bačkiūtė
10.  Žemės ūkis:                          [darbo grupės pirmininko dar nėra]
11.  Informatika:                        Amanda Muliolienė, Vainas Brazdeikis
12. Muzika:                                Emilija Sakadolskienė, Laima Sirutienė
13. Socialinis darbas:                  Dr. Katie Dunlap, [darbo grupės pirmininko dar nėra]
14. Visuomeniniai mokslai:        Anne Virginia Bergen [darbo grupės pirmininko dar nėra]
15. Tikslieji mokslai:                  Monita Leavitt,  Laima Dainutiene
16. Psichologija:                         Dr. Carol Toris,  Dr. Antanas Valantinas
                                                  

KITOS PAREIGOS

Žiniaraščio redaktoriai:
Dr. K. Philip Taylor / tech,: Jim Gust

Interneto Svetainė:
Amanda Muliolienė

Raštinės Lietuvoje vedėja:
Ramutė Žemionienė

Atgal į puslapio pradžią
Atgal į pagrindinį puslapį
Atgal į pagrindini lietuvišką puslapį