A.P.P.L.E.

 English version 
 Vadovybė  1999 -2000  Vadovybė 2000-2001 Vadovybė
 2001-2002 

Vadovybė
2003-2004

Vadovybė
2004-2005
Vadovybė
2005-2006
Vadovybė
2006-2007
Vadovybė
2007-2008
Vadovybė
2008-2009
        Vadovybė
2009 - 2011
Vadovybė
2011 - 2012
Vadovybė
2012 - 2013
     

Rudens suvažiavimo dalyviai - Pittsburgh, PA - 2013 m. rugpiučio 15 d.

VADOVYBĖ
NUO   2013 m. rugpjūčio mėn.  IKI   2014 m. rugpjūčio mėn.

Prezidentas:  Karl Janowitz
Prezidento padėjėja Shirley Sazo
Būsimas prezidentas: Karl Janowitz
Iždininkas:  Anita Scarborough
Sekretorė: Anita Scarborough

DProgramų direktorė:  

Audra Ruzga
Komunikacijos direktorius: Jim Brousseau

DIREKTORIŲ TARYBA

Iki 2014 m. rugpiūčio 15 d.: Sue Kohfeldt, Ilona Laucius, Amanda Gelažytė Muliolienė,
Iki 2015 m. rugpiūčio 15 d.: Vida Anton, Audrė Ruzga, Kristin Ross
Iki 2016 m. rugpiūčio 15 d.: John Baltrus, Giedrė Stankūnienė, Leslie Young
 

Direktorių tarybai taip pat priklauso visi tų metų vadovai.  Direktorių tarybai vadovauja bendrijos prezidentas.

 

A.P.P.L.E. COMMITTEES

    Specialūs įvykiai: Vida Anton

     Rinkimų komitetas: Sue Kohfeldt, Amanda Muliolis

KITOS PAREIGOS

Žiniaraščio redaktorius: James Brousseau ir Sue Kohfeldt

Archyvas: Giedrė Stankūnienė

Interneto svetainė: Amanda Muliolienė

E-zine Editor:  John Baltrus and Anita Scargorough

Raštinės Lietuvoje vedėja: Ramutė Žemionienė
 

Atgal į puslapio pradžią
Atgal į pagrindinį puslapį
Atgal į pagrindini lietuvišką puslapį