A.P.P.L.E.

English version

Regioniniai ir Specialiosios pedagogikos seminarai


 
Grįžti į Vilniaus puslapį Informatika I Informatika II Informatika III
Istorija ir kalba Pagalba mokiniui I Pagalba mokiniui II Skaitymas pradinėms klasėms


 
  Specialiosios pedagogikos seminarai

Liepos 4 – liepos 22

Dr. Algirdas Grigonis, Direktorius

Dr. Karl Janowitz, Koordinatorius

Marilyn Deasy

Dr. Anita Scarborough

Katie Hoyle, tik liepos 4 – 8

Vitas Underys, tik liepos 4 – 8

Kauno apskrities specialiųjų pedagogų ir tėvų draugijos renginiai

Tema:  „Specialiųjų poreikių vaikų ugdymo strategijos ir technologijos“

Liepos 4 – 8 d. Ventoje

Kreiptis: Ventos vaikų pensionatas (Paeglesių k., Akmenės r.), tel. 8 425 39 484, Julijona Leonaitienė.

Liepos 11 – 15 d. Simne ir Kazlų Rūdoje

Kreiptis: Simno specialioji internatinė mokykla (Vytauto g. 20, Simnas, Alytaus r.), tel. 8-315 60345, Elena Dainauskienė, Kazlų Rūdos specialioji internatinė mokykla (Atgimimo g.12, Kazlų Rūda), tel. 8-343 95181, Aušrelė Ramanauskienė.

Liepos 18 - 22 d. Kaune

Kreiptis: Vaikų lopšelis-darželis „Spindulėlis“ (Kalniečių 245a), tel. 8-37 731694, Dalia Sinkevičienė, Panemunės vaikų lopšelis-darželis, Vaidoto 26 a, 8-37 345 877, Vilija Gečienė.

 
 

“Vilties” bendrijos vasaros ir poilsio –socialines reabilitacijos stovykla:

APPLE specialiosios pedagogikos kursai

Liepos 11-22 dienomis Giruliuose stovykloje ”Pasaka” vyks vasaros poilsio-socialinės reabilitacijos stovykla sutrikusios raidos jaunuoliams bei jų šeimoms. Stovyklą organizuoja Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija “Viltis”.

            Stovyklos bazėje vyks APPLE specialiosios pedagogikos kursai, skirti specialiesiems pedagogams bei socialiniams pedagogams, dirbantiems su integruotai ugdomais bendrojo lavinimo klasėse specialiųjų poreikių mokiniais.

            Paraiškas dėl dalyvavimo kursuose siųsti: “Vilties” bendrija, Kaštonų g. 2/14-17 Vilnius. Teirautis tel. 8-5 2615223, el. paštas: viltis@viltis.lt .

 

Regioniniai seminarai

Seminaras 2004 m. APPLE kursų dalyviams

Liepos 4-8 d. Vilniuje (Pedagogų profesinės raidos centre)

            Tema “Informacinių technologijų panaudojimas mokymui ir mokymuisi” (dalyvavusiems APPLE 2004 m. - būsimiems lektoriams-konsultantams). Kvietimus dalyviams išsiųs seminaro organizatoriai.

            Lektoriai: Amanda Muliolienė, Sue Kohfeldt, Sarah Paliulis.

Liepos 11-22 d.  Tauragnuose (Utenos rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyrius).

Tema “Mokinių pažanga ir pasiekimų vertinimas”. Lektoriai: dr. JoAnn Hammer, dr. Lynn Anderson, dr. Carol Shepherd, dr. Amador-Watson

Liepos 25-29 d.  Joniškio rajono švietimo centre

            Tema „Nuotolinis mokymas“. Lektoriai: Sue Kohfeldt, Kristin Fontichiaro.

Liepos 25-29 d.  Akmenės rajono savivaldybės suaugusiųjų mokymo centre

            Tema „Kompiuterinis raštingumas mokyklos administratoriams ir mokytojams” (įvadinis kursas). Lektoriai Amanda ir Algirdas Mulioliai.

Liepos 25-29 d.  Lazdijų rajono švietimo centre

            Tema “Pradinis ugdymas: skaitymo įgūdžių lavinimas”. Lektorė Pledger Fedora.

Liepos 25-29 d.  Biržų rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centre

            Tema “Mokymas ir mokymasis: tyrimai ir pažangi patirtis”. Lektorė JoAnn Hammer.

Liepos 25-29 d. Varėnos švietimo centre

            Tema “Integruotas mokymas: gimtoji kalba ir istorija”. Lektoriai: Sandra Dollinger, Juratė Mohen.

 

Pedagogus, pageidaujančius dalyvauti APPLE kursuose, prašytume užpildyti prašymą ir iki 2005 m. birželio 12 d. išsiųsti programose nurodytiems renginių organizatoriams.

 

Prašau priimti mane ______________________________________
                                                                       (vardas, pavardė)

___________________ rajono, miesto _______________________
                            
(darbovietė)

_______________________________________________________
                              
(specialybė ir pareigos)

į APPLE kursų, kurie vyks ___________________________ mieste

 

_________________________________________________ grupę.

 

Jeigu dalyvavote APPLE kursuose, nurodykite, kiek kartų _________

Taip pat nurodykite, ar bus reikalinga nakvynė __________________

                                    Mano adresas  __________________________

                                                ________________________________

                                                ________________________________

                                    Darbovietės telefonas _____________________

El. pašto adresas _________________________

                                    Parašas            ________________________________

 

            Prašymas išsiųstas _______________ gautas ______________

            APPLE kursų dalyvių sąrašai, informacija apie kursų organizavimo ir dalyvių apgyvendinimo vietą bei atvykimo laiką bus išsiųsta apskričių ir savivaldybių švietimo padaliniams iki  2005 m. birželio 17 dienos.

                                                            APPLE bendrija

Atgal į puslapio pradžią  Lietuviškas pirminis puslapis Atgal į pagrindini puslapį