A.P.P.L.E.

English version

Dr. Antano Razmos vardo premija

 
A.P.P.L.E. laimėjo Lietuvių fondo
Dr. Antano Razmos vardo premiją už ypatingą pasižymėjimą švietimo srityje.

Irena Ross priėmė premiją  A.P.P.L.E. vadovybės ir narių vardu.

 

Sigita Balzekienė, Lietuvių Fondo prezidentė; Irena Ross, priėmusi premiją skirtą A.P.P.L.E.; Stasė Petersonienė, LF premijų komiteto narė; Dr. A. Razma, kurio vardu premija pavadinta. A.P.P.L.E. nariai ir draugai, kurie dalyvavo premijos įteikimo bankete.

 

Atgal į puslapio pradžią  Lietuviškas pirminis puslapis Atgal į pagrindini puslapį