A.P.P.L.E.

English version
 
       

LMF 2007-2008 m.
projektų laimėtojai! Valio!!!

Laimėtojų žemėlapis

Galutinės ataskaitos forma - 2007 laimėtojoms
Naujos instrukcijos A.P.P.L.E. Vasara 2008 dalyviams.

             
  Pavardė Vardas Regionas Įstaiga Projekto pavadinimas
1 Juzumienė Alma Akmenės raj. Papilės Simono Daukanto vidurinė mokykla “Tiesiame pagalbos ranką gamtai”
2 Malašauskienė Marcinkevičienė Irena
Virginija
Vilnius Vilniaus neįgaliųjų vaikų ugdymo centras „VILTIIS“ “Karoliniškių bendruomenės vaikų ratas”
3 Dirginčienė Aurelija Šiauliai Šiaulių „Juventos“ pagrindinė mokykla “Klimato kaita ir aš”
4 Preidienė Gintautė Vilnius „Šviesos“ pradinė mokykla “Pilna trobelė baltų vištelių”
5 Gužauskienė Aušra Kauno raj. Ilgakiemio Mokykla-Darželis Klasė I-IV “Puoškim mūsų tėviškėlę. Graži aplinka- saugus žmogus”
6 Liubinienė Diana Kaunas Kauno lopšelis – darželis „Aušrinė“ “Menų integravimas į ugdymo turinį”
7 Stankevičienė Andriuškevičienė Liuba
Loreta
Marijampolė Marijampolės Mokolų mokykla- darželis
Marijampolės Jono Totoraičio vid.m-kla
“Aš- mažasis gamtos saugotojas”
8 Voronkevič Mirinavičienė Alicija
Birutė
Vilnius Vilniaus neįgaliųjų vaikų ugdymo centras „VILTIIS“ „Draugų ir bičiulių bendruomenės kūrimas“
9 Juodžiukynienė Eglė Alytus Alytaus Putinų vidurinė mokykla “Aš skaitau, tu skaitai- mes skaitome”
10 Valantinienė Eglė Kaunas Kauno 1-oji muzikos mokykla “Šokime kartu”
11 Grigonienė Danutė Kaunas Kauno lopšelis – darželis „Spindulėlis“ “Tėvų, auginančių specialiųjų poreikių vaikus, savipagalbos grupės “Tėvai-tėvams” įkūrimas”
12 Jankauskienė Skorupskienė Vaida
Jūratė
Pakruojo raj. Pakruojo r. Rozalimo vidurinė mokykla “Muzika Pro Objektyvą”
13 Šnapštienė
Purtulienė
Svajonė
Giedrė
Pakruojis Pakruojo rajono pedagoginė psichologinė tarnyba; Pakruojo „Versmės“ pradinė mokykla “Vaikų, turinčių judesio ir padėties sutrikimų ugdymas ir poilsis bendrojo lavinimo mokyklose”
14 Bagdonienė Sotinienė Rutkauskienė Dalia
Daiva
Ramutė
Kaunas Kauno lopšelis- darželis “Vyturėlis” “Kompiuterinės programos vaikams, turintiems regos ir kompleksinių sutrikimų”
15 Bieliauskaitė Asta Vilnius Vilniaus Jeruzalės vidurinė mokykla “Teatras prancūziškai“
16 Liubeckaitė Jolanta Molėtai Molėtų gimnazija “Iš senolių lobyno”
17 Mališauskienė Dalė Vilnius Vilniaus Emilijos Pliaterytės pagrindinė mokykla “Vanduo vertingas gamtos turtas”
18 Navackienė Aganauskienė Jūratė
Ieva
Pakruojo raj. Pakruojo r. Rozalimo vidurinė mokykla “Šokime kartu”
19 Simutienė Gražina Šiauliai Šiaulių miesto Aukštabalio vidurinė mok. “Augu sveikas, kūrybiškas ir saugus”
20 Ąžolienė Petrutė Kaunas Kauno lopšelis – darželis „Spindulėlis“ “Mūsų senoliai”
21 Kuncevičienė Laima Alytus Senamiesčio pradinė mokykla “Įamžintos akimirkos” (tęsinys)
22 Nakienė
Numsėdienė
Gražina
Leta
Akmenė Akmenės vaikų lopšelis- darželis „Gintarėlis” “Aš saugus, kai žinau”
23 Žemaitytė Rima Pasvalio raj. Pumpėnų Vidurinė Mokykla “Mokomoji Ekskursija Po Pumpėnus”
24 Karulaitienė Jūratė Pakruojo raj. Pakruojo vaikų lopšelis-darželis „Vyturėlis“ “Padėk man, ir aš pats padarysiu, ko dabar negaliu”
25 Adomaitienė Janina Kretingos raj. Jokūbavo Aleksandro Stulginskio pag. mokykla “Gamtos grožis, gerumas ir sveikata – visada kartu”
26 Bulovienė Marozienė Branislava
Diana
Kaunas Kauno 1-oji Specialioji Mokykla “Keramikos terapija”
27 Kalasauskienė Daiva Alytaus raj. Krokialaukio Tomo Noraus – Naruševičiaus vid. mok. “Ieškokime kelių, vedančių knygos link”
28 Poškuvienė Aurelija Kretingos raj. Kretingos Pranciškonų gimnazija Ekspedicija “Augustino Dirvelės pėdomis”
29 Trinkienė
Gricienė
Ilona
Gitan
Akmenės raj. Akmenės rajono savivaldybės Akmenės gimnazija “Kas iš ko pagaminta?”
30 Galčienė
Jakštienė
Vesta
Jūratė
Vilnius Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras “Aš noriu bendrauti”
31 Vaišienė Vaidota Kretingos raj. Jokūbavo Aleksandro Stulginskio pagrindinė mokykla “Augame kartu su liepomis”
32 Duksienė Veličkienė Virginija
Snieguolė
Švenčionys  Švenčionių pradinė mokykla “Kitoks šalia tavęs”
33 Jurkuvienė Sofija Kretingos raj. Jokubavo Aleksandro Stulginskio pag. mok. “Su knyga per Klaipėdos apskritį”
34 Salnikienė Loryta Vilniaus raj. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko vid. mokykla “Sveikai maitinkis ir augsi sveikas”
35 Čaikienė Sonata Kaunas Kauno lopšelis – darželis „Spindulėlis“ “Gražinkime vaikams knygelę”
36 Pilipavičienė Audronė Širvintų raj. Bartkuškio pagrindinė mokykla “Bendravimo ir bendradarbiavimo plėtotė”
37 Razvadauskienė Butautienė Violeta
Snieguolė
Akmenės raj. Ventos pensionatas “Kad lengviau būtų judėti”
38 Žadeikienė Kazlauskienė Augienė Ingrida
Gražina
Rima
Akmenės raj. Ventos pensionatas “Relakso kampelis vaikams su kompleksine negalia

 

Atgal į puslapio pradžią  Lietuviškas pirminis puslapis Atgal į pagrindini puslapį