A.P.P.L.E.

 

Konkurso projektų pristatymo data praėjo.

Gavome 73 paraiškas. Jos dabar yra įvertinamos.

Atsisiųskite šį dokumentą Word formatu: ApibūdinimasRegistracijos forma.

     Kviečiame savo projektus teikti LMF konkurso komisijai. Šių metų projektai turi būti naujoviški, kūrybiški, savo programa į projekto veiklą įtraukiantys ne tik mokinius, mokytojus, bet ir mokinių tėvus bei visą mokyklos bendruomenę.. Visi projektai turi būti susiję su šių metų bendra tema: „Švietimas darniam vystymuisi: pilietinės visuomenės kūrimas“. Projektus gali teikti visi Vilniaus, Kauno, Panevėžio, „Vilties“ stovyklos, Skaudvilės bei Ventos 2006 metų APPLE vasaros kursų klausytojai. Mes tikime, kad šis projektas paskatins mokytojus naujiems ir kūrybingiems pokyčiams Lietuvos mokyklose.

      Mes stengsimės, kad LMF projektų lėšos būtų tolygiai paskirstomos įvairių Lietuvos miestų bei rajonų 2006 metų APPLE vasaros kursų klausytojams, dalyvavusiems seminaruose Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, „Vilties“ stovykloje, Skaudvilėje bei Ventoje. Finansuotų projektų skaičius priklausys nuo visų pateiktų projektų skaičiaus, taip pat, kiek lėšų bus skiriama vienam ar kitam projektui. Projektams skiriamos lėšos - nuo 200 lt   iki 1000 lt.

Projektų teikimo sąlygos:

Projektų vertinimo gairės:

  1. Ar projekto tikslai susiję su tema: „Švietimas darniam vystymuisi: pilietinės visuomenės kūrimas“?
  2. Ar aiškiai ir tiksliai apibūdintas projekto poreikis ir tikslai? Ar projektas tinka grupei, kuriai jis bus taikomas?  Ar projektas yra įvykdomas?
  3. Kokio tikslo siekiama, teikiant projektą? (Pvz.: Kuo projektas bus naudingas mokyklos mokiniams? Kaip projektas padės pedagogams įsigyti geresnių metodinių priemonių ar dalykinių žinių? Kaip projektas padės sustiprinti ryšius tarp mokyklos ir mokinių tėvų, bei miesto, ar miestelio bendruomenės? Ar projektinė veikla padės geriau suprasti asmeninio atsakomingumo svarbą pilietinėje visuomenėje? )
  4. Ar projektas įmanomas ir praktiškas? Ar projekto teikėjas numatė galimas problemas susijusias su projekto vykdymu?
  5. Kaip projektas atatinka numatytam laikotarpiui? Ar tai realistiška? Ar projektas gali būti įvykdytas iki 2007 metų birželio mėnesio?
  6. Ar yra finansinė sąmata projekto lėšoms? Kiek savanoriško darbo bus įdėta ir kokios kitos šalpos numatote gauti? (Pastaba: Jeigu lėšos bus panaudotos pirkti technikai ar kokiai nors kitai aparatūrai, visa tai taps mokyklos ar bendruomenės grupės, kuri dalyvauja projekte, o ne projekto vykdytojo nuosavybė).


Amerikos pedagogų talka Lietuvos mokyklai – A.P.P.L.E.
Lietuvos mokytojų fondas
2006 metų projekto pristatymas

VARDAS, PAVARDĖ: ______________________________TELEFONAS: _________________

EL-PAŠTAS: _______________________________MOKYKLA: _______________________________

KLASĖ/ĖS: _____________

RAJONAS: ________________________________________________

PAREIGOS: _______________________________________________________________

AŠ DALYVAVAU 2006 A.P.P.L.E. VASAROS SEMINARE. Taip___ Ne____

AŠ DALYVAVAU ____________________________________________________________ GRUPĖJE


PROJEKTAS:

PAVADINIMAS:______________________________________________KIEK LĖŠŲ PRAŠOTE:_____________

PROJEKTO DALYVIAI:

PROJEKTO POREIKIS IR TIKSLAI:

KOKIE PASIKEITIMAI NUMATOMI, JEIGU JŪSŲ TEIKIAMAS PROJEKTAS BUS ĮVYKDYTAS:

KAM BUS NAUDA?
KOKIA BUS NAUDA?
KAIP ĮVERTINSITE PASIKEITIMUS?

KOKIOS PRIEMONĖS (knygos, plakatai, metodinė medžiaga ar pan.) BUS ĮSIGYTI AR PAGAMINTI?

PROJEKTO VYKDYMO LAIKOTARPIS IR NUMATYTA PROJEKTO EIGA:

PROJEKTO SĄMATA:

* Galite nukopijuoti šią dokumento dalį, užpildyti visas reikiamas dalis ir pasiųsti kaip priedą Ramutei Žemionienei (obuolys_lt@yahoo.com) ir A.P.P.L.E. bendrijos vadovams (applemail@applequest.org). Jeigu tikrai neįmanoma el-paštu, galite siųsti Ramutei Žemionienei paprastu paštu: A.P.P.L.E. kab., Didlaukio 82, Vilnius.

Pastaba: Galutinė ataskaita ir sąmata turi būti pristatyti iki 2007 m. birželio mėn. 15 d.

LMF laimėtojai bus pakviesti dalyvauti LMF projektų pristatymo sesijoje Vilniuje 2007 m. liepos mėn.

LMF projektų pristatymo sesijos smulkesnė informacija bus pateikta laimėtojams iki 2007 m. gegužės mėn.

Atgal į puslapio pradžią  Lietuviškas pirminis puslapis Atgal į pagrindini puslapį