A.P.P.L.E.

LMF projektų gairės

Atsisiųskite šį dokumentą Word formatu: ApibūdinimasRegistracijos forma.
Dvi pavyzdinės paraiškos: pirmaantra

Kviečiame savo projektus pristatyti LMF konkurso komisijai. Šių metų projektai turi būti naujoviški ir kūrybingai įtraukti mokinius, mokytojus, visą mokyklą, tėvus ar platesnę bendruomenę į projekto tikslų atsiekimą. Visi projektai turi būti susiję su šių metų bendra tema: „Įgytų teorinių žinių mokykloje pritaikymas realiame gyvenime“. Projektus gali pristatyti visi A.P.P.L.E. Vasara 2013 dalyviai iš visų šios vasaros seminarų: Prienuose ir Kaune. Mes tikime, kad reikia skatinti mokytojus dalyvauti ir būti pokyčių agentais mokyklose.

           Kaip ir kiekvienais metais, finansuojamų projektų skaičius priklausys nuo teikiančiųjų projektus skaičiaus, taip pat nuo to, kiek lėšų bus prašoma projektų įgyvendinimui. Šių mokslo metų projekto sąmata gali siekti nuo 200 iki 1500 litų.

            Iš visų praeitos vasaros A.P.P.L.E. kursų dalyvių laukiame kūrybingų, prasmingų, savo turiniu mokyklos bendruomenę suburiančių projektų. 

Projektų teikimo sąlygos:

Projektų vertinimo gairės:

  1. Ar projekto tikslai susiję su tema: „Įgytų teorinių žinių mokykloje pritaikymas realiame gyvenime“?

  2. Ar aiškiai ir tiksliai apibūdintas projekto poreikis ir tikslai? Ar projektas tinka grupei, kuriai jis bus taikomas?  Ar projektas yra įvykdomas?

  3. Kokio tikslo siekiama, teikiant projektą? (Pvz.: Kuo projektas bus naudingas mokyklos mokiniams? Kaip projektas padės pedagogams įsigyti geresnių metodinių priemonių ar dalykinių žinių? Kaip projekto įgyvendinimas prisidės prie mokytojų, mokinių, tėvų bei visuomenės atsakingumo jausmo ugdymo?)

  4. Ar projektas įmanomas ir praktiškas? Ar projekto teikėjas numatė galimas problemas susijusias su projekto vykdymu?

  5. Kaip projektas atitinka numatytam laikotarpiui? Ar tai realistiška? Ar projektas gali būti įvykdytas iki 2014 metų birželio mėnesio?

  6. Ar yra finansinė sąmata projekto lėšoms? Kiek savanoriško darbo bus įdėta ir kokios kitos šalpos numatote gauti? (Pastaba: Jeigu lėšos bus panaudotos pirkti technikai ar kokiai nors kitai aparatūrai, visa tai taps mokyklos ar bendruomenės grupės, kuri dalyvauja projekte, o ne projekto vykdytojo nuosavybė).

Amerikos pedagogų talka Lietuvos mokyklai – A.P.P.L.E.
Lietuvos mokytojų fondas
2013 metų projekto pristatymas

Vardas, pavardė: ______________________________telefonas: _________________

El-paštas: _______________________________mokykla: _______________________________

Klasė/ės: _____________

Rajonas: ________________________________________________

Pareigos: _______________________________________________________________

Aš dalyvavau 2013 A.P.P.L.E. vasaros seminare. Taip___ ne____

Aš dalyvavau (mieste) _______________ (grupėje)________________________________________

Projektas:
Pavadinimas:_______________________________________ kiek lėšų prašote:_____________

Projekto dalyviai:

Projekto poreikis ir tikslai:

Kokie pasikeitimai numatomi, jeigu jūsų teikiamas projektas bus įvykdytas:

Kam bus nauda?
Kokia bus nauda?
Kaip įvertinsite pasikeitimus?

Kokios priemonės (knygos, plakatai, metodinė medžiaga ar pan.) bus įsigyti ar pagaminti?

Projekto vykdymo laikotarpis ir numatyta projekto eiga:

Projekto sąmata:

* Galite nukopijuoti šią dokumento dalį arba atsisiųsti formą (nuoroda pradžioje šio dokumento), užpildyti visas reikiamas dalis ir pasiųsti kaip priedą Ramutei Žemionienei (obuolys_lt@yahoo.com) ir A.P.P.L.E. bendrijos vadovams (applemail@applequest.org). Laimėję projektai bus paskelbti iki 2013 m. sausio mėn. vidurio.

Pastaba: Galutinė ataskaita ir sąmata turi būti pristatyti iki 2013 m. birželio mėn. 15 d.

LMF laimėtojai bus pakviesti dalyvauti LMF projektų pristatymuose A.P.P.L.E. seminaruose 2013 m. liepos mėn.

LMF projektų pristatymo sesijų smulkesnė informacija bus pateikta laimėtojams iki 2013 m. birželio mėn. galo.

Atgal į puslapio pradžią  Lietuviškas pirminis puslapis Atgal į pagrindini puslapį