A.P.P.L.E.

English version

 A.P.P.L.E. Vasara - 2013

Birželio 25-29 ir liepos 1-5

„Įgytų teorinių žinių mokykloje pritaikymas realiame gyvenime“

Smulkesnę informagiją ir registracijos instrukcijas galite rasti UPC tinklapyje
http://www.upc.smm.lt/apple/2013/
 

1.     Asmeninio pobūdžio pasakojimas, rašymas ir pristatymas.  Mokinių kalbinės kompetencijos ugdymas.

      Asmeninio pobūdžio istorijų pasakojimas, rašymas ir pristatymas yra puikus metodas mokant daugelį mokyklinių dalykų: kalbas, tiek gimtąją, tiek užsienio kalbas, istoriją, socialinius mokslus ir kt.

      Asmeninė kiekvieno mokinio patirtis, mokant(is) bet kurį mokyklinį dalyką yra neatsiejama mokymo programos dalis. Todėl labai svarbu mokyti moksleivius įvairių strategijįų, susijusių su asmeninės patirties pobūdžio pasakojimo rašymu bei pristatymu auditorijai: klasėms draugams, mokytojams, tėvams ir pan. Šio akademinio pasakojimo mokymui taip pat svarbu ir bendrosios kompetencijos: gebėjimas išlaikyti auditorijos dėmesį, būti įdomiu pašnekovu ir pan.

Seminarų metu kiekvienas klausytojas turės galimybę paruošti ir pristatayti savo asmeninio pobodžio istoriją

Lektorė: Carol Ramsey

2.     Švietimo vadyba

Kviečiami mokyklų administratoriai.

      Pagrindinis dėmesys šios vasaros kursų mokyklos vadovų grupėje metu bus skiriamas komandiniam mokymui. Lektorių parengtas seminaras apims šias temas: aplinkos, skatinančios pokyčius, kūrimas; mokymo ir mokymosi veiklos stebėjimo metodai; laiko valdymas; pamokų vizitavimo struktūra; veiklos vertinimo atsiliepimai. Kursų metu lektoriai taip pat akcentuos pagarbos atmosferos kiekvienam organizacijoje dirbančiam asmeniui skatinimo privalumus.

Lektoriai: Ed Topar, Linda Brenneman

3. Teatras ir jo sąsajos su realiu pasauliu

       Kursų dalyviai susipažins su daugybe teatro paslapčių: monologų, susijusių su dalyvių asmenine patirtimi ir kas slypi už jų. Monologai bus paimti iš klasikos (Šekspyro), tai pat iš šiuolaikinių autorių kūrinių. Klausytojai turės galimybę „įlįsti“ į  jaunų, vyresnio amžiaus žmonių, benamių, neįgalių, įvairių profesijų žmonių „kailius“.

       Dalyviai susipažins su įvairiomis technikomis, atliks praktines užduotis (diskutuos, vaidins), padėsiančias suprasti monologus ir kaip jie atskleidžia kiekvieno personažo emocijų gamą, jo santykį su supančiu pasauliu.

       Klausytojai seminarų metu turės galimybę taikyti įvairius metodus, skirtus monologų, dialogų, diskusijų veiklų orgnizavimui, rašys savo dienoraščius-monologus. Paskutinio užsiėmimo metu vaidinsime monologus – džiaugsimės savo Realiu Pasauliu.  

Lektorė:  Sandra Dollinger

4. Mokomės to, ką vėliau pritaikysime savo praktikoje

Kviečiami ikimokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojai.

      Artimas ryšys ir bendradarbiavimas tarp mokinio tėvų ir mokytojo yra vienas svarbiausių veiksnių, nulemiančių skirtumo tarp realaus gyvenimo ir to, ko mokome mokykloje panaikinimą .Didelis skaičius atliktų mokslinių tyrimų įrodo, kad tai kas įvyksta šeimose prieš vaikui pradedant lankyti mokyklą, turi didžiulės įtakos mokinio pasiekimams  bei pasirinkimams ateityje. Plačiai taikoma ir paplitusi  JAV ikimokyklinio ugdymo programa“ Head start“ patvirtina mokslininkų išvadas. Ypatingai  mokytojo ir tėvų bendradarbiavimas yra svarbus pradinėse klasėse, kai vaikas bręsta ir auga bei susiduria su „realiu pasauliu“ , mokosi priimti sprendimus ir atlikti pasirinkimus, lemiančius jo  ateities užsiėmimus bei karjerą.

      Šio seminaro metu bus aptariami mokslininkų atradimai bei išvados. Taip pat didelis dėmesys bus skiriamas tėvų ir ikimokyklinio bei  pradinio ugdymo mokytojų vaidmenų vaiko/mokinio gyvenime keitimui, pereinant nuo „mokytojo“ prie padėjėjo, „trenerio“ bei pagalbininko vaidmens.

      Be to bus aptariama, kaip 5 pagrindinius pradinio ugdymo mokomuosius dalykus –skaitymą, rašymą, matematiką, gamtos pažinimą bei socialinių mokslų klausimus -galima integruoti į realaus pasaulio  pamokas bei praktines veiklas nes mokymo turinio ryšys su pavyzdžiais iš realaus gyvenimo yra vienas iš būdų pristatyti idėjas bei skatinti mokinių mokymą/si.

      Būkite pasirengę linksmam, interaktyviam ir aktyviam darbui, kuris užtikrins jūsų mokinių įdomesnį ir gyvybingesnį mokymąsi bei išmokimą.

Lektoriai: Edward Jakubauskas,  Marilyn Edwards

5. Specialusis Ugdymas

Kviečiami pedagogai, dirbantys su specialiųjų poreikių mokiniais.

      Paaugliams turintiems psichinę ar vystymosi negalią (PVN) perėjimas į jauno suaugusio žmogaus amžių prasideda tarp 14 ir 24 metų. JAV šis pereinamasis laikotarpis gali kelti daug nerimo, kadangi baigiasi mokyklos ar specialios sveikatos priežiūros sistemų teikta parama ir tuo pat metu išauga neužtikrintumas dėl bendruomenėje teikiamos paramos.

      Be kitų sveikatos problemų nutukimas jaunuoliams su PVN taip pat sukelia socialines ir fizines problemas. Lyginant bendrame  amerkiečių kontekste žmonių su negalia, turinčių antsvorį/ nutukimą, yra daugiau (34.6% vs. 20.6%). Nutukimas ir prasta fizinė forma paaštrina kitas problemas. Jaunuoliai jaučia gėdą, dažnai būna išskirti iš kitų bei erzinami dėl anstvorio.

      "Antsvorį turinčių žmonių su psichine ir vystymosi negalia integravimas į visuomenę tapo sunkesnis dėl visuomenėje dominuojančio neigiamo požiūrio į antsvorio turinčius žmones" (Rimmer & Hiss, 2005, p. 119).

       Nors anstvorio/ nutukimo rizika yra bendrai būdinga pereinamajam laikotarpiui iš paauglystės į jauno suaugusio žmogaus amžių, jaunuoliai su PVN patiria papildomą riziką, kuri apima socialinę izoliaciją bei psichinių ir fizinių ligų pradžią.

       Šio seminaro tikslas išnagrinėti sveikos gyvensenos problemas, su kuriomis pereinamojoje stadijoje susiduria jaunuoliai turintys PVN bei jų šeimos. Seminaro tikslai yra atrasti svarbiausias problemas, susijusias su pereinamuoju laikotarpiu, tame tarpe ir antsvorio keliamas problemas, socialinės paramos poreikį, galimą izoliavimą, patyčias, poreikį įsidarbinti, šeimos problemas bei galimą teigiamą atlygį. Ypatingas dėmesys bus skiriamas praktinių metodų išskyrimui bei galimom intervencijoms, padėsiančioms pagerinti fizinį bei psichosocialinį gerbūvį Lietuvoje bendruomenėje gyvenantiems paaugliams ir jaunuoliams turintiems PVN. Tikimasi, kad dalyviai aktyviai dalyvaus grupės diskusijose, bus pateikta daug medžiagos skaitymui auditorijoje, namuose.  Bus prašoma surasti medžiagos internete, kuri gali būti naudinga kuriant metodus, padedančius spręsti konkrečias Lietuvos paauglių bei jaunuolių su PVN problemas bei poreikius.

Lektorė: Marjorie Gaysunas Pettt

6. Bibiotekininkystė

Kviečiami mokyklų bibliotekininkai.

      Mokyklų bibliotekininkai susipažins su efektyvia praktika moksleivių mokymuisi gerinti, naudojant mokymosi bendradarbiaujant metodus. Dalyviai sukurs instrukcijas (vadovus) moksleiviams, kurios padės rasti informaciją įvairiais būdais. Bus akcentuojama informacijos, rastos internete, analizavimas užtikrinant, kad ši informacija yra tinkama ir tiksli. Dalyviai parengs paskaitą, skirtą tyrimo projektų, kurie leidžia moksleiviams panaudoti kritinį mąstymą vietoj plagijavimo, kūrimui. Seminare bus ugdomi lyderio įgūdžiai, kurie bus naudingi perduodant patirtį kitiems mokytojams mokykloje. Kiekvienas dalyvis gaus kompaktinį diską su seminaro medžiaga ir dalyvių sukurta medžiaga.

Lektorės: Dr. Blanche Wools, Snaigė Raguckienė, Aldona Paulauskienė

 

Atgal į puslapio pradžią  Lietuviškas pirminis puslapis Atgal į pagrindini puslapį