A.P.P.L.E.


  A.P.P.L.E. Vasara - 2009

„Visuomeninės atsakomybės puoselėjimas – XXI amžiaus švietimo tikslas“

 

Atgal į pradinį puslapį

Švietimo vadyba

Anglų kalba

Pradinis ugdymas.

Informacinės technologijos I

Informacinės technologijos II

Gamtos mokslai

Bibliotekininkystė ir informacijos mokslas

Socialinio atsakingumo ugdymas I

Socialinio atsakingumo ugdymas II

Religija ir Etika

LMF gairės
šios vasaros dalyviams

Viltis stovykla

Dr. Grigonio seminarai

 

A.P.P.L.E. bendrija bei Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerija pristato 2009 metų vasaros kursų programą. Šių metų pagrindinė kursų tema „Visuomeninės atsakomybės puoselėjimas, kaip pagrindinis XXI amžiaus švietimo tikslas“. Šiandieną mokiniai, mokytojai bei bendruomenės yra sparčiais tempais vykstančių pasaulinių pokyčių liudininkai. Šie pokyčiai stipriai įtakoja ir tai, kas vyksta švietimo institucijose bei mūsų visuomenėje.

Šių metų vasaros kursų metu bandysime paskatinti mokytojus, mokyklų vadovus bei pagalbinį mokyklų personalą ieškoti tokių tyrimais pagrįstų veiklos būdų, kurie sudarytų prielaidas visiems mokiniams tapti aktyviais socialiniu požiūriu atsakingų švietimo bendruomenių nariais. Visiems mokiniams turi būti sudarytos sąlygos būti aktyviems ir įgyti XXI amžiaus visuomenės piliečiams būtinus įgūdžius bei patirtį.

Atkreipiame dėmesį, kad kursų Vilniuje programa sudaryta iš dviejų vienos savaitės ciklų, t.y., APPLE kursų Vilniuje dalyviai gali užsiregistruoti pirmos savaitės seminarų ciklui (nuo liepos 7 iki 11 d.) arba antros savaitės seminarų ciklui (nuo liepos 13 d. iki 17 d.). Dalyviai, kurie sėkmingai baigs visą vienos savaitės ciklą, galės teikti projektų, susijusių su šios vasaros seminarų tema, pasiūlymus APPLE bendrijos įsteigtam, Lietuvos mokytojų fondui (LMF) ir gauti finansinę paramą projektams vykdyti.

Jūsų laukai nepakartojama APPLE vasaros kursų programa. Maloniai kviečiame dalyvauti.

 

1.    Švietimo vadyba 
Vadovavimas bei pagalba mokytojams ir mokiniams
I srautas liepos 7 – 11 d.
II srautas 13 – 17 d.

Klausytojai: 25 dalyviai: mokyklų direktoriai, administracijos darbuotojai bei mokytojai-ekspertai/mokytojai-metodininkai.

Temos aprašas: Seminarų metu bus nagrinėjamos trys aktualios temos: efektyvus vadovavimas, agresyvaus elgesio bei patyčių mokykloje valdymas bei mentorystė, kaip pozityvių pokyčių mokyklose skatinimo priemonė.

Kursų dalyviai susipažins su sėkmingų įvairių žmogaus veiklos sričių vadovų praktikoje taikomais veiklos tobulinimo metodais bei strategijomis. Atlikdami įvairias užduotis bei analizuodami situacijas, dalyviai išbandys šias technikas bei suformuos jų taikymo realioje veikloje įgūdžius. Dalyviai gaus vertingų patarimų, susijusių su koreguojančių veiklos planų, veiklos tobulinimo planavimo, įvertinimo (atestacijos) bei laiko valdymo klausimais.

Nelankančiųjų mokyklas moksleivių skaičius kai kuriose šalyse siekia net 50 %. Tai reiškia, kad šios šalys praranda talentus bei potencialą, kuris padėtų išspręsti šiandienines nacionalines bei tarptautines ekonomines problemas. Kuomet jaunesniųjų mokinių mentoriais tampa vyresniųjų klasių mokiniai, pirmieji priima, pasitiki bei leidžiasi įtikinami pasilikti mokykloje. Dalyviai analizuos su šiuo klausimu susijusius tyrimus, mentoriaus įgūdžių lavinimo bei mentorystės proceso įgyvendinimo strategijas.

Lektoriai:

 • Ed Topar, BA, retired National Sales Manager for Canon, USA, and Savin Corporation; currently consulting with Kean University, Union, New Jersey, USA.

 • Linda Brenneman, M.Ed., Elementary School Principal, Bluff Elementary School, Claremont, New Hampshire, USA. 

 • Gail Cassidy, MA, Business Owner, Author, and Founder of Kids Mentoring Kids; currently facilitating the mentoring program at Roselle High School, Roselle, New Jersey, USA.

 

2. Gamtos mokslai
Mokslinis raštingumas ir visuomeninė atsakomybė biologijos pamokose
I srautas - liepos 7 – 11 d.
II srautas - liepos 13 – 17 d.

Klausytojai: 25 vidurinių mokyklų gamtos mokslų mokytojai, ypač biologijos mokytojai

Temos aprašas: Mokslinis metodas ir mokslinės žinios yra būtina sąlyga įvairių sprendimų priėmimui bet kurioje demokratijoje. Mokslinis raštingumas šiandieninėje visuomenėje reiškia jos piliečių gebėjimą  priimti tokius socialinius iššūkius, kaip atsparumo antibiotikams prevenciją, mokymą apie ŽIV/AIDS, siekimą visuotinės vakcinacijos, genetiškai modifikuotų maisto produktų įvedimą arba žmogaus genomo ribų nustatymo pasekmes kiekvienam individui.

Seminaro metu bus naudojami mokymo tokie mokymo metodai kaip :“ minčių lietus”, bendrojo pobūdžio tekstų skaitymas ir jų aptarimas, diskusija, etiškas sprendimo priėmimo metodas, atvejų/pavyzdžių nagrinėjimas .Tai metodai, kurie taip pat gali būti pritaikyti kitų visų gamtos mokslų pamokose. Šie metodai bus naudojami tam, kad iliustruoti mokslo, technologijos ir pilietiškumo sąsajas. Svarbu, kad mus supanti visuomenė suvoktų ir žinotų mokslinio raštingumo kaip socialinės atsakomybės mechanizmo reikšmę, 21-jame amžiuje.      

Lektorius: John J. Trimble, PhD, Professor of Biology, Saint Francis University, Loretto, Pennsylvania, USA.  Dr. Trimble is a member of the Faculty for the 21st Century (F21) in Project Kaleidoscope (PKAL).  He has taught Microbiology, Cell and Molecular Biology, Human Biology, Evolution and several different 1st year colloquium courses on topics including AIDS, Aging, Risk-taking, Discrimination, and the Ethical, Legal and Social Implications of the Human Genome Project. 

 

3. Pradinis ugdymas.
Gamtos mokslai pradinukams: moksleivių mąstymo gebėjimų ugdymas raštingumo ir tyrinėjimo pagalba
I srautas - liepos 7 – 11 d.
 

Klausytojai: 25 pradinių klasių mokytojai, besidomintys tyrinėjimu paremtu gamtos mokslų dėstymu..

Temos aprašas: Naudodamiesi pasakomis, pateiktomis knygoje “Pasakos pirmam žingsniui ir gamtininko užrašai: vaikų mąstymo gebėjimų ugdymas raštingumo ir tyrinėjimo pagalba ( knygos autorės Sandy Buczynski ir Kristin Fontichiaro, publikuota 2009) , savo turimomis  žiniomis, išbandydami skirtingus rašymo būdus, dalyviai pritaikys mokslinį tiriamąjį metodą pasakose iškeltoms problemoms spręsti. Apjungę tyrinėjimu paremtą mokymą su mokslinių gebėjimų ugdymu, mokytojai padės vaikams gamtos mokslus priimti kaip naują mąstymo būdą, o ne kaip tam tikrą žinių rinkinį. Seminaro pabaigoje peržvelgsime mokslinio tyrimo strategijas, pasakas bei veiklas, kurios padės sukurti motyvuotą, moksliniu tyrinėjimu pagrįstą klasę, kurioje gamtos mokslai bus integruoti kartu su kitais mokomaisiais dalykais. Ši veikla taip pat skatins ir vaikų socialinės atsakomybės jausmo ugdymą. 

Lektoriai:

 • Sandy Buczynski, Ph.D., Associate Professor, University of San Diego, California, USA

 • James Brousseau, Teacher Consultant, Milan High School, Milan, Michigan, U

 

4. 1. Informacinės technologijos I
Google programų naudojimo galimybės
I srautas – liepos 7 – 11 d.

Klausytojai: 15 pagrindinių, vidurinių mokyklų bei gimnazijų mokytojų, kurie domisi naujausiomis informacinėmis technologijomis ir jas taiko savo pamokose.

Temos aprašas: Naudodami naujausias ir patobulintas Google programas, seminaro dalyviai galės dalintis elektroniniais laiškais, bendromis interneto programomis, dokumentais, puikiai išmoks valdyti Google kalendorių ir t.t. Google programos sudaro galimybę naudotis informacinėmis technologijomis lengvai ir paprastai. Seminaro dalyviai bendradarbiaus, naudodami nemokamas žodžių rinkimo ir pristatymo programas, sukurs dokumentus, ir prie dokumento kopijos tuo pačiu metu galės dirbti visi dalyviai,

Lektorė: Sue Kohfeldt, Course Designer and Instructor, Michigan Virtual High School, Milan, Michigan, USA

 

4. 2.  Informacinės technologijos II
StAIR (Mokykis pats) pateiktys ir jų panaudojimo pamokose galimybės
I srautas - liepos 7 – 11 d.
II srautas - liepos 13 – 17 d.

Klausytojai: I savaitę kviečiami 15 pradinių klasių mokytojų, norinčių pagerinti turimus informacinių technologijų įgūdžius.
                   II savaitę kviečiami 15 pagrindinių, vidurinių mokyklų ir gimnazijų mokytojų, norinčių pagerinti turimus informacinių technologijų įgūdžius.

Temos aprašas: Dirbsime su PowerPoint programa, sukurdami mokiniams savikontrolės klausimus StAIR pateiktyse. StAIR yra skaitmeninė mokymosi išteklių dalis, panaši į paslankią juostą ar labirintą, kuriame mokinys turi teisingai atsakyti, kad galėtų toliau atlikti pratimą. Dalyviai turėtų atsivežti trumpą pamokos medžiagą, savikontrolės klausimus, kuriuos panaudotų tokioje pateiktyje. Šiame kurse dalyviai taip pat išmoks sukurti skaitmeninį pasakojimą. Šiuo metu skaitmeniniai pasakojimai naudojami namų bendrijų istorijoms, šeimos ir kultūros pasakojimams, studentų projektams. Skaitmeninius pasakojimus kursime naudodami judesius ir garsą PowerPoint programa; kursime judančių paveikslėlių saugyklą naudodami Paint programą. Kursime ir modifikuosime garsą naudodami Audacity; keisime PowerPoint pateiktis į video naudodami oRipa; jungsime garsą ir video naudodami MovieMaker. Šiai daliai besimokantieji turėtų atsivežti dainą ar pasakojimą, kurį iliustruos ir, jei įmanoma, paveikslėlių, kurie bus įmontuoti į pasirinktą pasakojimą ar dainą.

Lektorės:

 • Amanda Muliolis, Technology Coordinator and Teacher (Retired), St. Augustine  Academy,  Lakewood, Ohio, USA and Lithuania

 • Rasa Alaburdienė, Computer Science Teacher and Assistant Director, Ravuonos Middle School, Prienai, Lithuania

 

5. Anglų kalba
Efektyvūs anglų kalbos mokymo metodai
I srautas - liepos 7 – 11 d.
II srautas - liepos 13 – 17 d.

Klausytojai:  25 pradinių, pagrindinių, vidurinių mokyklų bei gimnazijų mokytojai

Temos aprašas: Seminarų metu klausytojai apžvelgs efektyvius anglų kalbos mokymo/si metodus. Mokytojų grupė turės galimybę dalyvauti gerai organizuotose anglų kalbos pamokose ir mokysis sudaryti atitinkamo mokymo lygio pamokų planus. Dalyviai taip pat turės galimybę tobulinti šnekamosios kalbos įgūdžius darant prielaidas, apibendrinant, ieškant bendro susitarimo bendradarbiaujant bei išsakant savo nuomonę. Seminaro dalyviai susipažins su naujausiomis pamokos dėstymo strategijomis bei būdais, kaip pagerinti moksleivių šnekamosios anglų kalbos gebėjimus.

Lektoriai:

 • Maria Naujokaitis Burggren, MA Teaching and Supervisor’s Credentials in California; 23 years of teaching experience at the K-8 and Community College levels.

 • Faith Campbell, MS, Educational Administration. Director of Curriculum and Special Projects (Gifted, ESL, Chapter I) Los Angeles, CA 30 years as a teacher of grades 1-6 and Administrator.

 • Mary Surbridge, MEd, Credential Multiple Subject Credential; Teacher, ESL/English Language Development, grades 5-8, 15 years; retired 
   

6. Bibliotekininkystė
Geroji tyrimų ir mokymosi bendradarbiaujant patirtis
Liepos 13 – 17 d.

Klausytojai: 25 mokyklų bibliotekininkai ir informacijos specialistai

Temos aprašas: Mokyklų bibliotekininai susipažins su efektyvai praktika moksleivių mokymuisi gerinti, naudojant mokymosi bendradarbiaujant metodus. Dalyviai sukurs instrukcijas (vadovus) moksleiviams, kurie padeda rasti informaciją įvairiais būdais (formatais). Bus akcentuojama informacijos, rastos internete, analizavimas, užtikrinant, kad ši informacija yra tinkama ir tiksli. Dalyviai parengs paskaitą, skirtą tyrimo projektų, kurie leidžia moksleiviams panaudoti kritinį mąstymą vietoj plagijavimo, kūrimui. Seminaras taip pat skirtas lyderio įgūdžiams ugdyti, kurie leis dalyvaims būti pasirengusiems perduoti patirtį kitiems mokytojams mokykloje. Kiekviena dalyvis gaus kompaktinį diską su seminaro medžiaga ir dalyvių sukurta medžiaga. Taip pat numatome su dalyviais sukurti skaitytojų teatro scenarijų

Lektorė:

Snaige Raguckiene, Librarian, Marijampolė, Lithuania. Ms. Raguckienė has participated in several International School Librarian Conferences and has partnered with Dr. Blanche Woolls to present several A.P.P.L.E. sessions in Library Science.

 

7. Religija ir etika
Pagrindinės vertybės ir moralinė drąsa
I srautas - liepos 7 – 11d.
II srautas - liepos 13 – 17 d.

Klausytojai: religijos ir etikos mokytojai, katalikiškų mokyklų mokytojai bei klasių auklėtojai

Temos aprašas: Seminarų metu dalyviai analizuos savo pagrindines asmenines vertybes ir kaip šias vertybes perduoti kitiems. Programos dėmesio centre – katalikiškoji etika ir Šventojo Rašto  perspektyva. Taip pat bus analizuojamos šios temos: etinė laisvė, įpročių įtakota pozicija ir sąžinė, šiuolaikinis Šventojo rašto Apokalipsės literatūroje supratimas ir gebėjimas perteikti jos žinią, gyvenantiems nuolatinėje baimėje, malonė ir nuodėmė, katalikiško pasaulio požiūrio perteikimas architektūra, simboliais ir ritualais, vizija ir vertybės seminaro dalyvių mokyklose. Per asmeninę patirtį, pavyzdžius, atlikdami įvairias praktines užduotis, naudodami tyrimo metodą, dalyviai išmoks daryti moralinius sprendimus, reikalaujančius tam tikrų veiksmų. Dalyviai taip pat analizuos situacijas, susijusias su dviem  pasirinkimo keliais, kai abu iš jų yra teisingi. Pagrindinis programos tikslas – padėti mokytojams augti morališkai, stiprinti moralinę drąsą, priimti teisingus sprendimus ir jų laikytis.

Lektorės:

 • Dr. Jeanette Lucinio, S.P. D.Min, Professor Emerita Catholic Theological Union, Vicar for Religious for the Diocese of San Diego, CA.

 • Dr. Dorothy Janaitis, O.P. D.Min, Professor of Biblical Studies, University of Dallas, Dallas, TX.

 

8.1. Socialinio atsakingumo ugdymas pamokose naudojant tyrimo metodus
I srautas - liepos 7 – 11 d.
II srautas - liepos 13 – 17 d.

 Klausytojai: 25 pradinių mokyklų mokytojai, auklėtojai, specialieji pedagogai, administracijos atstovai, socialiniai darbuotojai ir psichologai.

Temos aprašas: Manoma, kad išsilavinusiai visuomenei būdingi stipresnis bendruomenės jausmas bei aktyvesnė pilietinė veikla. Ši programa išryškins akademinių įgūdžių bei socialinės atsakomybės integraciją. Bus aptartos įvarios mokymo strategijos bei kaip jų pagalba galima ugdyti atsakomybę, skatinti bendradarbiavimą ir ruošti mokinius būti šiuolaikinės visuomenės piliečiais.

Lektorės: Lewis universiteto dėstytojų komanda

 

8. 2. Socialinio atsakingumo ugdymas pamokose naudojant tyrimo metodus
I srautas - liepos 7 – 11 d.
II srautas - liepos 13 – 17 d.

Klausytojai: 25 pagrindinių ir vidurinių mokyklų mokytojai, auklėtojai, specialieji pedagogai, administracijos atstovai, socialiniai darbuotojai ir psichologai.

Temos aprašas: Manoma, kad išsilavinusiai visuomenei būdingi stipresnis bendruomenės jausmas bei aktyvesnė pilietinė veikla. Ši programa išryškins akademinių įgūdžių bei socialinės atsakomybės integraciją. Bus aptartos įvarios mokymo strategijos bei kaip jų pagalba galima ugdyti atsakomybę, skatinti bendradarbiavimą ir ruošti mokinius būti šiuolaikinės visuomenės piliečiais.

Šiuose dviejuose srautuose dirbs lektoriai: Lewis universiteto dėstytojų komanda:

 • Deborah Augsburger, Ed.D, Associate Professor, Department Chair Reading and Literacy, Lewis University College of Education

 • Pamela Jessee, Ed.D Assistant Professor, Director of Undergraduate Special Education, Lewis University College of Education

 • Dorene Huvaere, PhD, Professor, Chair of Secondary Certification & Instructional Technology, Lewis University College of Education

 • Dr. Jeanette Mines, PhD, Professor, Dean of the College of Education. Lewis University

 • Dr. Barbara Mackey, PhD, Associate Professor, Director of English as a Second Language Program - Educational Leadership, Lewis University College of Education

 • Dr. Suzanne O'Brien, Ed.D, Assistant Professor, Director of Graduate Elementary Education, Lewis University College of Education

 

Viltis stovykla

2009 m. liepos 7-18 d. Giruliuose VšĮ „Vaikų poilsis“ stovyklavietėje „Pasaka“ vyks savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo ir aktyvaus poilsio stovykla sutrikusios raidos vaikams bei jaunuoliams ir jų šeimoms. Stovyklą organizuoja Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“.

Stovykloje vyks A.P.P.L.E specialiosios pedagogikos kursai. Tai yra unikali galimybė mokytojams, dirbantiems bendrojo ugdymo integruotose mokyklose, specialiųjų mokyklų pedagogams, tėvams ir kitiems, siekiantiems mokymo kokybės kiekvienam vaikui. Tai dialogas ir „gerosios praktikos“ sklaida tarp Amerikos ir Lietuvos mokytojų ir tėvų, tai mokymasis dirbti bendruomenėje siekiant geresnių socialinės integracijos įgūdžių. Programoje didelis dėmesys bus skirtas vaiko įvertinimui, vaiko individualios programos kūrimui, socialinei integracijai, komunikacijos strategijoms, elgesio formavimo klausimams, programos adaptavimui ir modifikavimui.

Paraiškas dėl dalyvavimo A.P.P.L.E programoje siųsti: Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“, Kalvarijų g. 143, 08221 Vilnius, tel. (85) 261 5223, el. paštas tania@viltis.lt.

 

Atgal į puslapio pradžią  Lietuviškas pirminis puslapis Atgal į pagrindini puslapį