A.P.P.L.E.


  A.P.P.L.E. Vasara - 2008

„Geriausios raštingumo kryptys 21-ajam amžiui“

Vilniuje: liepos 8 iki 12 d. ir liepos14 iki 18 d.
Docento Algirdo Grigonio vardo seminarai: liepos 8 iki 25 d. įvairiose vietovėse
Stovykla "Viltis":  liepos 8 iki liepos 18 d.
Regioniniai seminarai keliose vietovėse

A.P.P.L.E. Vasara - 2008 akimirkos
Atgal į pradinį puslapį Švietimo vadyba Anglų kalba Ankstyvasis vaiko ugdymas
Informacinės technologijos I Informacinės technologijos II Pradinis raštingumas Bibliotekininkystė ir informacijos mokslas
Specialioji pedagogika Seminarai socialiniams darbuotojams Religija ir Etika

LMF gairės
šios vasaros dalyviams

Vilniaus programa

Raštingumas yra pagrindinis sėkmingo mokymosi mokykloje indikatorius. Tradiciškai raštingumas yra siejamas su rašytiniu žodžiu, bet besiplečiančiose ugdymo programose raštingumas yra svarbus daugelyje mokymosi sričių. 21-ame amžiuje moksleiviai turi būti susipažinę su novatoriškomis idėjomis, kurios motyvuoja mokytis. 2008 metais APPLE seminarai mokytojams kviečia  susipažinti su švietimo patirtimi, iliustruojančia 21-ojo amžiaus raštingumo reikšmę visiems.

Atkreipiame dėmesį, kad kursų Vilniuje programa sudaryta iš dviejų vienos savaitės ciklų, t.y. APPLE kursų Vilniuje dalyviai gali užsiregistruoti pirmos savaitės seminarų ciklui (nuo liepos 8 iki 12 d.) arba antros savaitės seminarų ciklui (nuo liepos 14 d. iki 18 d.). Dalyviai, kurie sėkmingai baigs visą vienos savaitės ciklą, galės teikti projektų, susijusių su šios vasaros seminarų tema, pasiūlymus APPLE bendrijos įsteigtam Lietuvos mokyklų fondui (LMF) ir gauti finansinę paramą projektams vykdyti.

Jūsų laukia nepakartojama APPLE vasaros kursų programa. Maloniai kviečiame dalyvauti.
Vilniaus seminarams registruoja PPRC per jų svetainę: www.pprc.lt

 

1. Švietimo vadyba

Tema: Geriausi mokyklos veiklos tobulinimo bei tyrimų pavyzdžiai

Klausytojai: Šis kursas skirtas 25 mokyklų vadovams

Temos aprašas: Visame pasaulyje mokyklų vadovai nerimauja dėl tų pačių problemų:  nepakanka laiko visiems darbams atlikti; sėkmės dėl profesinės veiklos stoka ir pan. Ši programa analizuos situacijas, kuomet „per daug darbo ir per mažai laiko“. Dalyviai susipažins su veiksmingomis pozityviomis technikomis, įsisavins ‚kritišką‘ problemų sprendimo metodą, išbandys mokyklos personalo ir tėvų bendradarbiavimą skatinančias veiklos formas bei suformuos naujus lyderiavimo įgūdžius. Dalyviai mokysis veiklos vertinimo ir tobulinimo, komandinio veiklos tyrimo akademinėje aplinkoje bei laiko valdymo metodų. Šios svarbios kvalifikacijos tobulinimo sritys bus analizuojamos praktiškai taikant įvairias teorijas.

Lektoriai:

 • Marie W. Nelson, , Professor, National-Louis university, Tampa, Florida, JAV
 • Ed. Topar, Adjunct Professor, Kean university, Union, New Jersey, JAV
   

2. Anglų kalba

Tema: Efektyvus autentiškų žiniasklaidos priemonių pamokose naudojimas

Klausytojai: Šis kuras skirtas 25 vyresniųjų klasių mokytojams (Intermediate/Advanced lygiai)

Temos aprašas: Naudodami autentišką žiniasklaidos priemonių medžiagą: radijo interviu, NPR ir BBC archyvų reportažus, dalyviai mokysis parengti padalomąją medžiagą savo mokiniams. Ši medžiaga remsis tarpdalykinio mokymo bei kritinio mąstymo principais, šiuolaikinėmis technologijomis ir atspindės globalines bei vietinio pobūdžio problemas. Tekstai bus adaptuojama pagal įvairius vyresniųjų klasių mokinių gebėjimus.

Anglų kalbos (JAV), kultūros, vertybių supratimui bus naudojamos įvairios priemonės: skirtingi kalbos pavyzdžiai, pakartojimai, pauzės ir t.t.).  

Klausytojai gaus daug medžiagos, kurią galės kūrybiškai panaudoti savo pamokose.

Lektoriai:

 • Jessica Rizor, teacher, Saline High School, Saline, Michigan, USA
 • Carolyn Pajor, PhD, teacher, Maine South High School, Chicago, IL, USA
   

3. Informacinės technologijos I:
Sveiki atvykę į dvidešimt pirmą amžių!

Tema: Vaizdo ir garso transliavimo internetu informacinių technologijų („podcasting“) panaudojimas interneto puslapiams kurti

Klausytojai. Kursas skiriamas pedagogams, žvelgiantiems į 21 amžių per savo ir mokinių technologijų įgūdžių tobulinimą. Kviečiami mokytojai, turintys pradinius informacinių technologijų įgūdžius.

Temos aprašas: Kadangi jau gyvename 21-ajame amžiuje, pedagogai turi gebėti meistriškai valdyti informacines technologijas. Šio kurso dalyviai sukurs produktą, kuris galės būti naudojamas mokyklos ir bendruomenės informavimo laidoms, mokinių pateiktims, pamokoms. Dalyviai išmoks, ką daryti ir ko nedaryti naudojantis tinklapiais sau ir savo klasėms. Jie galės įkelti namuose prieinamą kurso konspektą, tvarkaraštį, komentarus, padalomąją medžiagą mokiniams ir tėvams, skelbti mokinių projektus bendruomenei.

Lektoriai:

 • Sue Kohfeldt, Course Designer and Instructor, Michigan Virtual High School, Milan, Michigan, USA
 • Regina Kaušienė, teacher and IT consultant, Tytuvėnų gimnazija, Tytuvėnai, Lithuania
 • Rita Diominienė, Utena Teacher center, methodologist, Informational technologies and school intranet consultant, Lithuania
   

4. Informacinės technologijos II:
Sveiki atvykę į dvidešimt pirmą amžių!

Tema: StAIR (mokykis pats) pateiktys ir jų panaudojimo pamokose galimybės

Klausytojai. Kviečiami mokytojai, turintys pradinius informacinių technologijų įgūdžius.

Temos aprašas: Dirbsime su PowerPoint programa, sukurdami mokiniams savikontrolės klausimus StAIR pateiktyse. StAIR yra skaitmeninė mokymosi išteklių dalis, panaši į paslankią juostą ar labirintą, kuriame mokinys turi teisingai atsakyti, kad galėtų toliau atlikti užduotį. Dalyviai turėtų atsivežti trumpą pamokos medžiagą, savikontrolės klausimus, kuriuos panaudotų tokioje pateiktyje. Šiame kurse dalyviai taip pat išmoks sukurti skaitmeninį pasakojimą. Šiuo metu skaitmeniniai pasakojimai naudojami įvairioms istorijoms, šeimos ir kultūros pasakojimas, moksleivių projektams ir pan. Skaitmeninius pasakojimus kursime naudodami judesius ir garsą, naudodami PowerPoint programą; kursime judančių paveikslėlių saugyklą naudodami Paint programą. Kursime ir modifikuosime garsą naudodami Audacity; keisime PowerPoint pateiktis į video naudodami oRipa; jungsime garsą ir video naudodami MovieMaker. Šiai kurso daliai klausytojai turėtų atsivežti dainą ar pasakojimą, kurį iliustruos, jei įmanoma, paveikslėlių, kurie bus įmontuoti į pasirinktą pasakojimą ar dainą. StAIR pateikčių ir PowerPoint video pavyzdžių yra: http://www.applequest.org/IT-darbeliai/power/index.htm.  

Lektoriai:

 • Amanda Muliolis, Technology Coordinator and teacher (Retired), St. Augustine Academy, Lakewood, Ohio, USA and Lithuania
 • Rasa Alaburdienė, Computer Science and Assistant Director, Ravuonos Middle School, Prienai
   

5. Ankstyvasis vaiko ugdymas

Tema: Skaitymo ir rašymo strategijos aukštesnio lygmens mąstymui, žodyno plėtojimui ir suvokimui.

Klausytojai: 25 mokytojai, mokyklų vadovai ir mokytojai-pagalbininkai, dirbantys su 4-6 metų vaikais

Temos aprašas:: Šis kursas yra skirtas mokytojams, kurie dirba su 4-6 metų vaikais. Mokytojai bus supažindinti su metodais, kurie leidžia sėkmingai ugdyti šio amžiaus vaikų įgūdžius ir įtakoja jų vystymąsi. Seminaro metu bus pateikta informacija apie naujausius pedagogikos tyrimus ir gerąją praktiką. Naudodamiesi šia informacija, mokytojai susipažins su efektyviais metodais vaikų skaitymo ir rašymo įgūdžiams ugdyti, jų mokymosi įgūdžiams lavinti, aukštesnio lygmens mąstymui vystyti bei žodynui plėsti. Paskaitų serija pristatys būdus, kaip mokytojai gali sukurti klasės mokymosi bendruomenę ir kaip tokiu būdu galima ugdyti vaikų kritinį mąstymą, pasiekimus, motyvaciją ir mokymąsi skaitymo ir rašymo veiklos metu. Pagrindinės temos: Bloom’o taksonomija, atkaklaus mokinio ugdymas, kritinio mąstymo ugdymas, strategijos stresui mažinti, kliūčių mokytis atpažinimas, mokymasis bendradarbiaujant, motyvacija, charakterio ugdymas, žodyno plėtojimas.

Lektoriai:

 • Jo Ann Hammer, EdD, Professor, National University, Sacramento, California, USA

 • Susan Roppa, teacher, Weld RE1 School District, Windsor, Colorado, USA

 • Kelly Curtan, graduate student, National University, Sacramento, California, USA

 

6. Pradinis raštingumas

Tema: Skaitymo ir rašymo strategijos aukštesnio lygmens mąstymui, žodyno plėtojimui ir geresniam suvokimui ugdyti.

Klausytojai: 25 pradinių ir vidurinių mokyklų mokytojai..

Temos aprašas: Šis kursas supažindins dalyvius su metodais moksleivių skaitymo ir rašymo įgūdžiams ugdyti, aukštesnio lygmens mąstymui vystyti, žodynui plėtoti, mokymosi ir suvokimo įgūdžiams ugdyti. Seminaro dalyviai susipažins su mokymosi pedagogikos tyrimais ir gerąja praktiką. Seminaruose bus pristatomi būdai, kaip mokytojai gali sukurti klasės mokymosi bendruomenę ir kaip tokiu būdu galima ugdyti  aukštesnio lygmens mąstymą, pasiekimus, motyvaciją ir dalykinių žinių įsisavinimą. Pagrindinės temos: atkaklaus mokinio ugdymas, kritinio mąstymo ugdymas pamokoje, kliūčių mokytis pamokoje atpažinimas, motyvacijos ir charakterio ugdymo metodai, smegenų veikla skaitant ir rašant.

Lektoriai:

 • Jo Ann Hammer, EdD, Professor, National University, Sacramento, California, USA

 • Susan Roppa, teacher, Weld RE1 School District, Windsor, Colorado, USA

 • Kelly Curtan, graduate student, National University, Sacramento, California, USA
   

7. Bibliotekininkystė ir informacijos mokslas

Tema: Geroji tyrimų ir mokymosi bendradarbiaujant patirtis 

Klausytojai: 25 mokyklų bibliotekininkai ir informacijos specialistai

Temos aprašas: Mokyklų bibliotekininkai susipažins su efektyvia praktika moksleivių mokymuisi gerinti, naudojant mokymosi bendradarbiaujant metodus. Dalyviai sukurs instrukcijas (vadovus) moksleiviams, kurie padeda rasti informaciją įvairiais būdais (formatais). Bus akcentuojama informacijos, rastos internete, analizavimas, užtikrinant, kad ši informacija yra tinkama ir tiksli. Dalyviai parengs paskaitą, skirtą tyrimo projektų, kurie leidžia moksleiviams panaudoti kritinį mąstymą vietoj plagijavimo, kūrimui. Seminaras taip pat skirtas lyderio įgūdžiams ugdyti, kurie leis dalyviams būti pasirengusiems perduoti gerąją patirtį kitiems mokytojams mokykloje. Kiekvienas dalyvis gaus kompaktinį diską su seminaro medžiaga ir dalyvių sukurta medžiaga. Taip pat numatome su dalyviais sukurti skaitytojų teatro scenarijų.

Lektoriai:

 • Snaigė Raguckienė, Librarian, Marijampolė, Lithuania

 • Blanche Woolls, MA, PhD, Director and Professor, School of Library and Information Science, San Jose State University, San Jose, California, USA


Regioniniai seminarai

Religija ir etika

      Seminarai vyks:

Pavadinimas: Religinis pasirengimas gyvenimo maratonui

Dalyviai: mokytojai, mokyklų vadovai, katalikiškų mokyklų darbuotojai, religijos ir etikos mokytojai.

Trumpas aprašymas: Moralinis ir dvasinis vaikų ugdymas yra pagrindinis šio kurso akcentas.  Remiantis katalikiškos etikos principais, dalyviai analizuos savo asmenines vertybes ir tyrinės būdus, kaip šias vertybes perduoti moksleiviams ir jų šeimoms. Per pavyzdžius, pratybas ir kitokią patirtį dalyviai išmoks daryti moralinius sprendimus, kurie reikalauja veiksmų. Jie analizuos situacijas su dviem pasirinkimais, kur abu pasirinkimai yra teisingi ir analizuos moralinės drąsos pritaikymo būdus. Temos: etinė laisvė, įpročių įtakota pozicija ir sąžinė, malonė ir nuodėmė, bendravimas per ritualus, kalbą ir liturgiją, ritualai Lietuvos mokyklose, katalikiško pasaulio požiūrio perteikimas architektūra, simboliais ir ritualais, vizija ir vertybės seminaro dalyvių mokyklose. 

Lektoriai:

 

Socialinis darbas

Vytauto Didžiojo universitete Šiaulių universitete Klaipėdos kolegijoje

Vytauto Didžiojo universitete:

Šie seminarai vyks: Vytauto Didžiojo universitete (liepos 8-9d.), Šiaulių universitete (liepos 10-11d.) ir Klaipėdos kolegijoje (liepos 14-16d.).

Pavadinimas: Kolegijų ir universitetų partnerystės socialiniame darbe

Dalyviai: dėstytojai, aukštojo mokslo institucijų studentai ir buvę studentai, kurie domisi socialiniu darbu

Trumpas aprašymas: Šiaurės Karolinos universiteto Chapel Hill’e Socialinio darbo mokyklą domina bendradarbiavimas su Lietuvos aukštojo mokslo institucijomis, siekiant sukurti seminarų ciklą, skirtą dėstytojams, studentams, absolventams ir kitiems besidomintiems socialinio darbo sritimi. Lektoriai sudarė aštuoniolikos temų sąrašą, kurį yra pasirengę pristatyti dalyviams. Dalyvaujančios institucijos yra kviečiamos pasirinkti naudingiausias joms programas. Kiekvienas trijų valandų seminaras skirtas didaktinei informacijai pateikti, praktinėms pratyboms atlikti ir diskusijoms. Be to, lektoriai yra pasirengę teikti neformalias konsultacijas kolegoms univeristetuose, kur šie seminarai vyks: Vytauto Didžiojo universitete (liepos 8-9d.), Šiaulių universitete (liepos 10-11d.) ir Klaipėdos kolegijoje (liepos 14-16d.).

Lektoriai:


Šiaulių universitete

 

Socialinės gerovės ir negalios studijų fakultetas,  P.Višinskio g. 25, Šiauliai

Lektoriai:
Dr. Katherine M. Dunlap
Dr. Dean Jack M. Richman
Dr. Lawrence Rosenfeld
Dr. Kim Strom-Gottfried
Joanne Caye
Šiaurės Karolinos universiteto Chapel Hill’e Socialinio darbo mokykla, JAV.

Kontaktiniai asmenys:
• Doc. dr. Ingrida Baranauskienė, Socialinės gerovės ir negalios studijų fakulteto dekanė, tel. 8-41-595 730, el. p. geroves@su.lt

 

Klaipėdos kolegijoje

Seminarai vyks Klaipėdos kolegijos Pedagogikos fakultete (Dariaus ir Girėno g. 8, Klaipėda).  2008 m. liepos 14-16 d. Seminarų pradžia 9.00 val. Registracija vyks iki 8.30 val.

Lektoriai:

Būtina užsiregistruoti iki liepos 1 d. Registruotis galima tel. (8 46) 402 136, el. paštu klkpavdir@klaipeda.balt.net Registruojantis būtina nurodyti vardą pavardę, instituciją, pareigybę. 
Klaipėdos kolegijoje vykstančio seminaro programą galite pasiimti iš čia.

 

Atgal į puslapio pradžią  Lietuviškas pirminis puslapis Atgal į pagrindini puslapį