A.P.P.L.E.

English version

APPLE - 2006 m. vasaros kursų programa

      Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija kartus su A.P.P.L.E. (Amerikos pedagogų talka Lietuvos švietimui) bendrija organizuoja 2006 metų vasaros kursus mokytojams. Pagrindinė bendrų paskaitų tema „Švietimas darniam vystymuisi: pilietinės visuomenės kūrimas“. Pranešėjai: dr. Darius Kuolys, Pilietinės visuomenės instituto direktorius, dr. Laima Galkutė, Riomerio universiteto Aplinkos ir valdymo katedros docentė, A.P.P.L.E. lektoriai.

Liepos 3-14 d.

Pedagogų profesinės raidos centras
Didlaukio g. 82
LT-08303 Vilnius

1.1. Švietimo vadyba

Tema „Mokyklų vadovai – XXI amžiaus pokyčių agentai“.

Dalyviai: Mokyklų vadovai, turintys iki penkerių metų darbo patirtį. Pageidautina, kad nebūtų dalyvavę ankstesniuose APPLE kursuose.

      Mokyklų vadovms tenka pagrindinis vaidmuo, įgyvendinant pokyčius mokyklose ir jų bendruomenėse. Programos temos yra aktualios šiandienos vadovams ir apima darnaus vystymosi ir globalizacijos procesus, atsakomybės klausimus, tobulėjimo kultūros kūrimą. Dalyviai nagrinės pilietinės visuomenės kūrimo dinamiką, numatys ir diskutuos, kokius pasirinkimus turi švietimo vadovai šiuolaikiniame mažėjančių išteklių ir didėjančių lūkesčių pasaulyje. Kitos programos temos: vertybės ir pasiekimai, demokratinės mokyklos kūrimas, pagalba mokiniams, atjauta ir asmenybės bruožai mokykloje, pagalba mokytojams, kaip išvengti streso, frustracijos ir izoliacijos jausmo, veiksminga komunikacija.

Lektoriai: dr. K. Phillip Taylor, dr. Gloria F. Ruttman.
 

2.1. Informacinės technologijos I

Tema „Mokymas ir mokymasis internete“.

Dalyviai: Darbo su kompiuteriu įgūdžių turintys bendrojo lavinimo mokyklų mokytojai, kurie nori sukurti nuotolinio mokymosi modulius savo dalykui mokyti. Dalyviai turi sugebėti dirbti pagal Microsoft Word, PowerPoint ir Internet Explorer programas. Taip pat turi būti susipažinę su HTML.

     Yra esminių skirtumų tarp “tradicinių” mokytojų ir veiksmingai naudojančių informacines technologijas mokytojų. Dalyviai išmoks "perkelti" tradicinio mokymo įgūdžius ir metodus į informacinių technologijų pasaulį. Jie išmoks metodų, kuriuos pasitelkę galės sėkmingai naudoti informacines technologijas mokyme - naudoti ATutor programą virtualioms (online) pamokoms kurti ir vesti, suburti virtualią kolegų paramos grupę. Bus pateikiama didaktinė literatūra, vedamos pratybos, kuriose bus atsižvelgiama į socialinius mokymosi proceso aspektus, pateikiama tema virtualiai diskusijai ir šaltinių sąrašas.

Lektoriai: Sue Kohfeldt, Regina Kaušienė, Rita Diominienė.
 

2.2. Informacinės technologijos II

Tema „Mokymas ir mokymasis internete“.

Dalyviai: Darbo su kompiuteriu įgūdžių turintys profesinių ir žemės ūkio mokyklų mokytojai, kurie nori sukurti nuotolinio mokymosi modulius savo dalykui mokyti. Dalyviai turi sugebėti dirbti pagal Microsoft Word, PowerPoint, ir Internet Explorer programas. Taip pat turi būti susipažinę su HTML.

     Yra esminių skirtumų tarp “tradicinių” mokytojų ir veiksmingai naudojančių informacines technologijas mokytojų. Dalyviai išmoks "perkelti" tradicinio mokymo įgūdžius ir metodus į informacinių technologijų pasaulį. Jie išmoks metodų, kuriuos pasitelkę galės sėkmingai naudoti informacines technologijas mokyme - naudoti Moodle programą virtualiems mokomo kurso moduliams kurti. Jie bus supažindinti su metodais, kurie padeda kurti pozityvią virtualaus bendravimo aplinką ir leidžia sėkmingai naudoti virtualias (angl. online) mokymo programas.

Lektoriai: Amanda Muliolis, Ramutė Liucvaikienė, Rūta Petraitienė.
 

3.1. Pradinis ugdymas: mokymasis bendradarbiaujant

Tema „Aplinkos mokymuisi bendradarbiaujant kūrimas“.

Dalyviai: Pradinių klasių mokytojai.

      Pagrindinis mokinių sėkmės moksle veiksnys yra abipusės pagarbos ir bendradarbiavimo dvasia grįstas mokytojų ir tėvų bendravimas. Šiame seminare mokytojams bus pateiktos idėjos, kurias jie galės naudoti šioms bendravimo vertybėms ugdyti. Dalyviai susipažins su šiuolaikiniais pedagoginiais tyrimais; išmoks tikslingai vesti susirinkimus, kurie padės mokiniams mokytis ir ugdys socialinius jų įgūdžius; kurs elgesio planus, spręs darbo problemas; sužinos, kaip dirbti su tėvais, kad jie galėtų veiksmingai padėti savo vaikams mokytis skaityti, rašyti, spręsti matematikos užduotis, įgyti socialinių įgūdžių. Po seminaro visi dalyviai gebės stiprinti šeimos ir mokyklos bendradarbiavimą vykdant veiksmingą strategiją ir veiklą.

Lektoriai: prof. JoAnn Hammer, Kathi Garrettson.
 

3.2. Pradinis ugdymas: šiuolaikiniai tyrimai ir geroji patirtis

Tema “Tyrimai ir geroji patirtis”.

Dalyviai: Pradinių klasių bei specialiojo ugdymo mokytojai.

      Šis praktinis seminaras supažindins su mokytojų veiksmingo elgesio charakteristikų tyrimais (angl. Effective Teacher Traits study), smegenų veiklos tyrimais, susijusiais su mokymusi ir mokymu, bei su gerąją mokymo praktikos patirtimi. Visos seminaro temos skirtos esminiams pradinio švietimo tyrimams ir mokymo praktikai. Lektoriai demonstruos užduotis, kurios lengavia gali būti panaudjamos pamokose. Dalyviai susipažins su mokytojo elegesio charakteristikomis, kurios motyvuoja ir skatina mokinius mokytis. Pagrindinis dėmesys bus skiriamas alternatyvioms vertinimo formoms. Mokytojai gaus patarimų, kaip galima vertinimo duomenis panaudoti planuojant pamokas.

Lektoriai: dr. Lynn Anderson, Gayle Cooper.
 

3.3. Pradinis ugdymas: gamtamokslinis ugdymas

Tema “Socialinio sąmoningumo ugdymas gamtos pažinimo pamokose”.

Dalyviai: Pradinių klasių mokytojai, turintys nedidelę gamtos mokslų mokymo praktiką.

      Klausimais pagrįstose gamtos mokslų pamokose diegiami problemų sprendimo ir kritinio mąstymo įgūdžiai, svarbūs ugdant atsakingą pilietį. Seminare bus diskutuojamos pedagoginės ir ugdymo teorijos bei demonstruojamos prdinių klasių mokinių amžiaus grupei tinkamos pamokos. Bus teikiama patarimų, kaip pamokose nagrinėti tokias sudėtingas sąvokas kaip ‘ekosistema’; užduočių, susijusių su mokinių interesais, pavyzdžių.

Lektoriai: dr. Deborah Haskell, Robyn Rogers.


4. Gimtoji kalba

Tema „Savęs atradimas ir kultūra gimtosios kalbos pamokose“.

Dalyviai: Pagrindinių ir vidurinių mokyklų mokytojai, kurie linkę savęs ieškoti per rašymą.

     Seminaro metu dalyviai susipažins, kaip naudoti asmeninę ir kultūrinę patirtį gimtosios kalbos mokyme: išmoks taikyti mokinių asmeninės bei kultūrinės patirties elementus mokydami juos kurti eilėraščius, rašyti rašinius ir kitus rašto darbus, pvz.: naudoti vizualinius ir verbalinius būdus mokinių rašymui stimuliuoti; išmoks sukurti demokratinę mokymosi aplinką, pvz., naudoti klausimus remdamiesi vaizdiniais ir sakytiniais tekstais kaip alternatyva paskaitai; išmoks naudoti eilėraščių rašymą kaip priemonę mokinių socializacijai, kad kiekvienas mokinys be baimės galėtų save išreikšti.

Lektoriai: Matt McBride, Mitch Raney, Jūrate Sučylaitė.
 

5. Meninis ugdymas

Tema „Menų integravimas į mokymo programą“.

Dalyviai: tai įvadinis kursas mokytojams, dirbantiems bet kurioje klasėje. Išankstinė patirtis nebūtina.

     Seminare bus pristatomi metodai, kaip į mokymo programą integruoti dramą, muziką, pasakojimo meną, šešėlių teatrą ir skaitmeninę fotografiją. Mokinių kūrybiškumo, intelekto ir kinestetinių savybių panaudojimas tokioje veikloje suteikia reikšmingas gilaus mokymosi galimybes. Menų integravimas ugdo individualumą, pasitikėjimą, motyvaciją, gerina akademinius pasiekimus. Menai padeda mokiniams geriau pasirengti darbo rinkai sukurdami gyvenimiškas situacijas, kai reikia laiku atlikti darbą, spręsti problemas, dirbti grupėse. Praktinė veikla bus skirta fotografijos, PowerPoint naudojimo bei grožinės ir kitokios literatūros kūrinių naudojimo įgūdžiams lavinti. Seminaro pabaigoje dalyviai sukurs meninį projektą, kurį galės pritaikyti savo pamokose. Seminaro tikslas yra įtikinti, kad menai gali būti veiksmingai naudojami visose akademinėse srityse ugdant mokinių įgūdžius, kurie bus jiems naudingi visą gyvenimą.

Lektoriai: Gregory Strom, Kristin Fontichiaro.
 

6.1. Socialinė pedagoginė pagalba I

Tema „Įveikiant nelaimę: pagalba vaikams, šeimoms ir mokykloms“.

Dalyviai: tai įvadinis kursas mokytojams, specialiojo ugdymo mokytojams, socialiniams pedagogams, kitam mokyklos personalui.

     Dalyviai analizuos šeimos dinamiką, krizių tipologiją, nelaimių įtaką šeimoms bei įprastas vaikų, šeimų ir bendruomenių reakcijas įvykus nelaimei. Dalyviai išmoks nustatyti riziką ir apsauginius veiksnius, kurie leidžia susidoroti su nepalankiais veiksniais; jie tyrinės vaidmenis ir reakcijas, kurios padeda profesionalams, dirbantiems su individais ir šeimomis, kai šiuos ištinka nelaimė. Susipažinę su pagrindiniais tyrimo metodais bei įrodymais pagrįstos praktikos principais dalyviai taikys šias sąvokas, spręsdami jų pačių pasirinktą probleminę situaciją, ir taips įgis praktinių problemos sprendimo įgūdžių. 95% šio seminaro mokymo medžiagos išversta į lietuvių kalbą.

Lektoriai: dr. Katherine Dunlap, dr. Jack M. Richman, prof. dr. Lawrence B. Rosenfeld.
 

6.2. Socialinė pedagoginė pagalba II

Tema „Vengiant netekties pasekmių“.

Dalyviai: Tai įvadinis kursas mokytojams, specialiojo ugdymo mokytojams, socialiniams pedagogams, kitam mokyklos personalui.

      Šis seminaras skirtas rizikos, susijusios su įvairiomis netektimis (savižudybės, skyrybų, staigios mirties bei stichinių ir žmogaus sukeltų nelaimių), prevencijai. Nors gali pasirodyti, kad tai nėra labai svarbi tema, tačiau ankstesnių seminarų dalyviai teigia, kad informacija, kurią jie gavo seminare, yra labai naudinga jų asmeniniame gyvenime ir kitų žmonių švietime. Dalyviai išmoks pagrindinių įgūdžių, kaip pagelbėti kitiems: aktyvaus klausymo, atjautos komunikavimo, tolesnės pagalbos. Dalyviai išbandys metodus, kaip tinkamai reaguoti į įprastas netektis, ir sužinos, kokie veiksniai padeda ugdyti individo ir bendruomenės atsparumą netektims.

Lektoriai: prof. dr. Kim Strom-Gottfried, Prof. dr. George Gottfried.


7. Bibliotekos ir informacinės technologijos

Tema „Mokinių skaitymo įgūdžių lavinimas“.

Dalyviai: mokyklų bibliotekininkai.

     Šis seminaras pratęsia 2005 metų vasaros APPLE kursų temą “Švietimas darniam vystymuisi”. Dalyviai susipažins su mokinių skaitymo įpročių tyrimais. Kurs skaitymo programas, diskutuos apie skaitymo iniciatyvas bei būdus, skatinti mokinius skaityti nepaisant visų trukdžių, su kuriais jie nuolat susiduria. Dalyviai taip pat dalysis asmenine patirtimi kaip jie skatina mokinius skaityti. Jie bendraus su viešųjų bibliotekų bibliotekininkais, dalinantis informacija apie moksleivių skaitymo poreikius; kurs interneto svetaines savo bibliotekoms, kurių nuorodos gali būti mokyklų interneto svetainėse.

Lektoriai: dr. Blanche Woolls, Snaige Raguckiėnė.

   

Į visas anksčiau minėtas grupes registruoja Pedagogų profesinės raidos centras. Prašymą siųsti Romai Sausaitienei paštu arba el. paštu r. sausaitiene@pprc.lt . Registracijos formą taip pat galite rasti interneto svetainėje www.pprc.lt arba ČIA. Teirautis tel. 8-5 2772964.

Pastaba. Karaliaus Mindaugo šventės dienomis, liepos 6 -7, paskaitos nevyks.

 

Kauno apskrities specialiųjų pedagogų ir tėvų draugijos renginiai

      Tema  „Specialioji pedagoginė pagalba: nuo politikos iki praktikos”

Liepos 3 – 5 d. Kaune

Kreiptis:

       Vilijampolės vaikų ir jaunimo pensionatas (Apuolės g. 44, Kaunas), tel. 8-37 361671, Juozas Laurynas, pensionatas@vilijampoles.kaunas.mit.lt
       Kauno lopšelis-darželis „Spindulėlis“ (Kalniečių g. 245a, Kaunas), tel. 8-37 731694, Dalia Sinkevičienė, spindulelis_kaunas@hotmail.com
       Kauno Panemunės lopšelis-darželis (Vaidoto g. 26a, Kaunas), tel. 8-37 345877, Vilija Gečienė, panemunes28@one.lt

Liepos 10 – 12 d. Skaudvilėje

Kreiptis: Skaudvilės specialioji internatinė mokykla (Liaudies a. 6, Skaudvilė, Tauragės raj.), tel. 8-446 58246, Rolandas Beišys, rolandas@specmokykla.w3.lt

Liepos 13 – 17 d. Ventoje

Kreiptis: Ventos pensionatas (Paeglesių k., Akmenės r.), tel. 8-425 39484, Julijona Leonaitienė, ventos.p@siauliai.aps.lt

Liepos 18 - 21 d. Kaune

Kreiptis: Kauno aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras (Taikos pr. 6a, Kaunas), tel. 8-37 331824, Janina Stuopelienė, ksim@takas.lt

      Teirautis taip pat galima tel. 8-686-30253, arba 8-37 551991 (po 20.00val.) bei rašyti adresais: vilma_narkeviciene@fc.vdu.lt arba vilmanark@gmail.com .

 

“Vilties” bendrijos vasaros ir poilsio – psichosocialines reabilitacijos stovykla:

APPLE specialiosios pedagogikos kursai

      Liepos 10-21 dienomis Giruliuose stovykloje ”Pasaka” vyks vasaros poilsio-psichosocialinės reabilitacijos stovykla sutrikusios raidos jaunuoliams bei jų šeimoms. Stovyklą organizuoja Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija “Viltis”.

      Stovyklos bazėje vyks APPLE specialiosios pedagogikos kursai, skirti specialiesiems pedagogams bei socialiniams pedagogams, dirbantiems su integruotai ugdomais bendrojo lavinimo klasėse specialiųjų poreikių mokiniais.

      Paraiškas dėl dalyvavimo kursuose siųsti: “Vilties” bendrija, Kaštonų g. 2/14-17, Vilnius. Teirautis tel. 8-5 2615223, el. paštas viltis@viltis.lt
 

Regioniniai seminarai pedagogams

Liepos 3-5 d. ir liepos 10-14 d. Socialinė pedagoginė pagalba.

       Tema “Mokinių žalingi įpročiai: atpažinimas ir prevencija”. Lektorė Joanne Caye.

 

 


 


 
 
 
 
 
 
 
 

Atgal į puslapio pradžią  Lietuviškas pirminis puslapis Atgal į pagrindini puslapį