A.P.P.L.E.

Lietuviškai

 

   

Lithuanian Scholars' Fund
2007-2008 contest winners!

Winners' distribution map

New instructions for A.P.P.L.E. Summer 2008 participants

             
  Last Name First Name Region School Project name
1 Juzumienė Alma Akmenės raj. Papilės Simono Daukanto vidurinė mokykla Give a helping hand to nature
2 Malašauskienė Marcinkevičienė Irena
Virginija
Vilnius Vilniaus neįgaliųjų vaikų ugdymo centras „VILTIIS“ “Karoliniškiai community's children's circle
3 Dirginčienė Aurelija Šiauliai Šiaulių „Juventos“ pagrindinė mokykla Climate change and I
4 Preidienė Gintautė Vilnius „Šviesos“ pradinė A little house full of white chickens (all about teeth)
5 Gužauskienė Aušra Kauno raj. Ilgakiemio Mokykla-Darželis Klasė I-IV Let's decorate our homes. Beautiful surroundings - safe people
6 Liubinienė Diana Kaunas Kauno lopšelis – darželis „Aušrinė“ Integrating arts into the curriculum
7 Stankevičienė Andriuškevičienė Liuba
Loreta
Marijampolė Marijampolės Mokolų mokykla- darželis
Marijampolės Jono Totoraičio vid.m-kla
I - a small protector of nature
8 Voronkevič Mirinavičienė Alicija
Birutė
Vilnius Vilniaus neįgaliųjų vaikų ugdymo centras „VILTIIS“ Creating a community of friends
9 Juodžiukynienė Eglė Alytu Alytaus Putinų vidurinė mokykla I read - you read - we all read
10 Valantinienė Eglė Kaunas Kauno 1-oji muzikos mokykla Let's dance together
11 Grigonienė Danutė Kaunas Kauno lopšelis – darželis „Spindulėlis“ Creating a support group for parents raising children with disabilitiesParents for parents
12 Jankauskienė Skorupskienė Vaida
Jūratė
Pakruojo raj. Pakruojo r. Rozalimo vidurinė mokykla Music through an objective
13 Šnapštienė
Purtulienė
Svajonė
Giedrė
Pakruojis Pakruojo rajono pedagoginė psichologinė tarnyba; Pakruojo „Versmės“ pradinė mokykla Integrating children with motion and position problems into general schools
14 Bagdonienė Sotinienė Rutkauskienė Dalia
Daiva
Ramutė
Kaunas Kauno lopšelis- darželis “Vyturėlis” Computer programs for children with sight and other conplex disabilities.
15 Bieliauskaitė Asta Vilnius Vilniaus Jeruzalės vidurinė mokykla Theater in French
16 Liubeckaitė Jolanta Molėtai Molėtų gimnazija From the treasure chest of our ancestors
17 Mališauskienė Dalė Vilnius Vilniaus Emilijos Pliaterytės pagrindinė mokykla Water - an important natural resource
18 Navackienė Aganauskienė Jūratė
Ieva
Pakruojo raj. Pakruojo r. Rozalimo vidurinė mokykla Let's dance together
19 Simutienė Gražina Šiauliai Šiaulių miesto Aukštabalio vidurinė mok. Grow up healthy, creative, safe
20 Ąžolienė Petrutė Kaunas Kauno lopšelis – darželis „Spindulėlis“ Our ancestors
21 Kuncevičienė Laima Alytus Senamiesčio pradinė mokykla Immortalized moments” (continuation)
22 Nakienė
Numsėdienė
Gražina
Leta
Akmenė Akmenės vaikų lopšelis- darželis „Gintarėlis” I am safe when I know
23 Žemaitytė Rima Pasvalio raj. Pumpėnų Vidurinė Mokykla A teaching expedition around Pumpėnai
24 Karulaitienė Jūratė Pakruojo raj. Pakruojo vaikų lopšelis-darželis „Vyturėlis“ Help me, and I will accomplish what I cannot do today
25 Adomaitienė Janina Kretingos raj. Jokūbavo Aleksandro Stulginskio pag. mokykla The beauty of nature, goodness and health - always together
26 Bulovienė Marozienė Branislava
Diana
Kaunas Kauno 1-oji Specialioji Mokykla Ceramics therapy
27 Kalasauskienė Daiva Alytaus raj. Krokialaukio Tomo Noraus – Naruševičiaus vid. mok. Let's look for roads leading to books
28 Poškuvienė Aurelija Kretingos raj. Kretingos Pranciškonų gimnazija ExpeditionIn the footsteps of Augustinas Dirvelė”
29 Trinkienė
Gricienė
Ilona
Gitan
Akmenės raj. Akmenės rajono savivaldybės Akmenės gimnazija What is made from what?”
30 Galčienė
Jakštienė
Vesta
Jūratė
Vilnius Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras I want to participate
31 Vaišienė Vaidota Kretingos raj. Jokūbavo Aleksandro Stulginskio pagrindinė mokykla Let's grow together with the linden-trees
32 Duksienė Veličkienė Virginija
Snieguolė
Švenčionys  Švenčionių pradinė mokykla Someone different next to you
33 Jurkuvienė Sofija Kretingos raj. Jokubavo Aleksandro Stulginskio pag. mok. With a book around Klaipėda region
34 Salnikienė Loryta Vilniaus raj. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko vid. mokykla Eat healthy and you will grow up healthy
35 Čaikienė Sonata Kaunas Kauno lopšelis – darželis „Spindulėlis“ Return the book to children
36 Pilipavičienė Audronė Širvintų raj. Bartkuškio pagrindinė mokykla Spreading associating and cooperation in the community
37 Razvadauskienė Butautienė Violeta
Snieguolė
Akmenės raj. Ventos pensionatas So you can move more easily
38 Žadeikienė Kazlauskienė Augienė Ingrida
Gražina
Rima
Akmenės raj. Ventos pensionatas Ralaxation corner for children with complex disabilities
Back to top of page  English index page Back to home page