A.P.P.L.E.
Dvidešimt penktos A.P.P.L.E. vasaros LMF laimėtojai
 

Linos Venskutės ir Vitos Triškuvienės projektas

Vandutės Šlionskienės projektas

   

Atgal į LMF laimėtojų puslapį 

Back to LMF project winners' page

,,Gyvenkime švariau ir sveikiau “
Gemos Žemaitienės  ir Sigridos Evelinos Dagilienės  projektas

PROJEKTO TIKSLAS:

Siekti, kad mokiniai dalyvaudami praktinėje veikloje kartu su bendruomene, suprastų, kaip aplinka veikia žmogų ir jo gyvenimo būdą, ugdytųsi reikiamus gyvenimui gamtinėje, socialinėje bei kultūrinėje aplinkoje gebėjimus, pozityvią pasaulėvoką ir vertybines nuostatas.

PROJEKTO UŽDAVINAI:

Ø  mokyti pažinti savo socialinę, kultūrinę, istorinę ir geografinę aplinką, bei joje prasmingai ir atsakingai veikti;

Ø  plėtoti  gebėjimus stebėti, tyrinėti bei suprasti save ir kitus žmones, savo vietą bendraamžių grupėje, bendruomenėje, gebėjimus bendrauti ir bendradarbiauti su seniūnijos bendruomene ir mokinių tėvais, konstruktyviai spręsti iškylančias problemas bei konfliktus;

Ø  siekti, kad moksleiviai suvoktų grėsmingos žmonių įtakos gamtai pavojų;

Ø  ugdyti nusiteikimą  saugoti ir puoselėti gyvąją ir negyvąją gamtą, kultūros vertybes ir paveldą;

Ø  mokyti naudotis informacinėmis technologijomis.

Projektą vykdė 4a ir 4b klasės mokiniai ir mokytojos.

Dalyvavo pradinių klasių mokiniai,  jų tėvai,  mokytojos.

Už projekto lėšas buvo nupirkti įrankiai darbams ruošiant žemę gėlių sodinimui (sodo kastuvas, grėblys, kauptukas, purentuvai,  laistytuvas, kibiras, šluota, sekatorius).

Organizuotas susitikimas su agronome J. Petkūniene ir nupirkti gėlių daigai, kurie buvo pasodinti prie Lapių seniūnijos. 

Ačiū už projekto finansavimą. Tai – didelis stimulas dirbti įdomiau, įvairiau, geriau, kūrybiškiau.

ATLIKTOS PROJEKTO VEIKLOS:

  1. 2016 – 03 – 02 mokiniai vyko į UAB ,,Kauno Švara“ Lapių sąvartyną.  Susipažino su sąvartyno darbo specifika, sužinojo atliekų rūšiavimo svarbą.

  2. Rinko informaciją apie atliekų rūšiavimą ir perdirbimą. Rinkdami informaciją įgijo papildomų žinių.

  3. PowerPoint programa paruoštą darbą pristatė mokyklos pradinių klasių mokiniams.

  4. Sėjo ir augino gėles ir prieskoninius augalus.

  5. 2016 – 05 – 11 vyko į S. Zarecko gėlininkystės ūkį. Susipažino su gėlių rūšimis, sėjimu, pikiavimu ir auginimu.

  6. Vyko akcija ,,Gyvenkime švariau ir tvarkingiau”. Akcijoje dalyvavo Lapių pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokiniai ir mokytojai, mokinių tėvai, Lapių seniūnijos bendruomenė.

  7. 4 klasių mokiniai dalyvavo edukacinėje programoje „Duonos kelias“. Susipažino su duonos kepimo technologija.

  8. Vyko praktinis užsiėmimas „Kviečiu prie stalo“. Gamino užtepėles ant sumuštinių, panaudojo  užsiaugintus prieskoninius augalus,  mokėsi maisto gaminimo ir pateikimo

               

Atgal

APPLE  idėjos – aktualu, praktiška, patrauklu, linksma, efektyvu
Linos Venskutės ir Vitos Triškuvienės projektas

Laimėję finansavimą Respublikinio projekto „Apple  idėjos – aktualu, praktiška, patrauklu, linksma, efektyvu“ įgyvendinimui, džiaugėmės bendradarbiavimu net su penkiomis Lietuvos mokyklų mokytojų ir mokinių komandomis: Vilniaus šv. Kristoforo, Simono Daukanto, Panevėžio Rožyno progimnazijų, Širvintų pradinės mokyklos ir  Anykščių Antano Vienuolio gimnazijos mokiniai ir jų mokytojai.

Šiuo projektu siekėme – idėjas, išgirstas vasaros seminarų metu, praktiškai pritaikyti pamokų metu, o metodus tinkančius lietuvių kalbos pamokose pristatyti Respublikinėje pradinio ugdymo mokytojų konferencijoje „Žaidžiu žodžiu ir Jus kviečiu“.

Džiaugiamės galimybe atnaujinti klasių bibliotekas, sukurti ir išleisti skirtukus mokiniams – skaitymo gebėjimams ugdyti. Šiuos skirtukus pristatėme Vilniaus miesto pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio svetainėje. Mokiniai pamokų metu palygino pasakas, kūrė pasakojimus, atliko kūrybinio rašymo užduotis. Mokytojai gerąja patirtimi dalijosi Respublikinėje konferencijoje.

Su mokytojais projekto metu išbandėme ir kitas mokomąsias veiklas pamokų metu:

1.      „Trys paršeliai“ – tangramos, namo konstravimas, aprašymas,  „Namelis“ skaičių sandara, kryžiažodžiai – lietuvių kalba, matematika, dailė ir technologijos;

2.      Kur ta šalis? – šalių koliažai, didėjančios knygelės, šalies pristatymas  – lietuvių kalba, pasaulio pažinimas;

3.      Grupinis darbai – šviesoforo vertinimo sistema, „Domino“, „Ridenk ir skaičiuok“.

Planuojame seminarą pradinių klasių mokytojams Virtualioje mokymosi aplinkoje „Įgyvendintos A.P.P.L.E. idėjos“.

Taigi įgyvendintas projektas buvo labai naudingos, nes praktines veiklas ir aktyvius mokymo metodus pritaikėme ir išbandėme II, III, IV klasėse skirtingose Lietuvos mokyklose, o praktiškai pritaikytomis idėjomis dalinomės su šalies mokytojais.

Atgal

Pradinių klasių mokinių kūrybiškumo ugdymas
sprendžiant praktines problemas
Vandutės Šlionskienės projektas

             Kūrybingumas darosi esminis faktorius mokymesi. Kūrybiškam mokiniui kyla įvairūs klausimai ir jie mokosi atrasti į juos atsakymus. Tik sprendžiant praktines problemas, ugdome mokinių kūrybiškumą. Ši sąvoka savyje talpina įvairias prasmes: problemos įžvelgimas, greita orientacija probleminėje situacijoje – naujų idėjų kėlimas – savarankiškas, laisvas, lankstus mąstymas – autentiško, originalaus problemos sprendimo būdo paieška ir taikymas. Galvojant apie mokinio poreikius ir galimybes, kaip padėti jam tobulėti – organizuojame integruotą ugdymo procesą. Mokytojas savo pavyzdžiu uždega, motyvuoja mokinius, kad jie kartu norėtų bendraudami ir bendradarbiaudami atrasti tokią veiklą, kad neįprasti dalykai pritrauktų, žadintų smalsumą, atsirastų poreikis įgyti naujų žinių, kurios skatintų saviraišką ir kūrybiškumą.

             Kilo idėja sukurti aktyvią, kūrybiškumą skatinančią aplinką klasėje. Šiam tikslui įgyvendinti sukūrėme ugdymui(si) pritaikytus mokymuisi centrus: skaitymo ir rašymo, gamtamokslinį, dailės ir technologijų, matematikos, žaidimų ir konstravimo, vaidybos bei muzikos, kur atskiriems dalykams sukaupėme mokymosi priemonių. Organizuodami teminį integruotą ugdymą ruošėme užsiėmimams užduotis taip, kad mokiniai grupelėmis vienu metu galėtų atlikti jas skirtinguose mokymosi centruose. Pamokų, pertraukų ar neformaliojo ugdymo veikloje kiekvienas mokinys, naudodamas efektyvias mokymuisi priemones, galėjo kūrybiškai dirbti pasirinkto mokymosi centro erdvėje.

               Laimėjus A.P.P.L.E., Lietuvos mokytojų fondo finansavimą projektui „Pradinių klasių mokinių kūrybiškumo ugdymas sprendžiant praktines problemas“, įsigijome gamtamoksliniam centrui įvairių priemonių, skirtų praktinei tiramajai veiklai. Dailės ir technologijų centrą papildėme akrilinių dažų bei popieriaus atsargomis. Džiaugiamės įsigiję muzikos instrumentų komplektų, kuriuose yra ir metalafonas, ir lūpinė armonikėlė, ir ritminiai instrumentai. Matematikos, žaidimų ir konstravimo centre mokiniai konstruoja, žaidžia šachmatais ir šaškėmis.

             Įgyvendindami projektą aktyviai dalyvavome įvairiuose progimnazijos, miesto bei Respublikiniuose renginiuose. Apsilankėme Saugomų teritorijų nacionalinio lankytojų centro ekspozicijoje. Grupelė mokinių dalyvavo respublikiniame projekte „Pamoka gamtoje“. Įgytas gamtamokslinei veiklai priemones panaudojome  tirdami Verkių nacionaliniame parke esančio Cedrono upelio vandenį. Pristatėme savo tiriamąją veiklą  aplinkosaugos projekte „EKO idėjos Lietuvai 2016“. Jau dešimtus metus dalyvavome gamtamokslinėje konferencijose „Gamta šalia mūsų“. Pradinių klasių tirėjai ketvirtą kartą pelnė laureato vardą Respublikiniame konkurse „Mano žvilgsnis į supantį pasaulį“.

           Jaunieji progimnazijos artistai ne tik vaidino, bet patys dailės ir technologijų centre kūrė bei atnaujino spektaklių dekoracijas. Teatro būrelis „Pelėdžiukas“ sėkmingai pasirodė teatrų festivaliuose „Vaidenis – 2016“ ir „Žodžiai“. Šiemet tapome laureatai ir pirmųjų vietų nugalėtojai Respublikiniuose konkursuose. Jau antri metai už pirmų vietų laimėjimus piešinių konkursuose mūsų progimnazijos mokiniai gauna diplomus iš pačios Seimo pirmininkės rankų. Mėgstantiems piešti mokiniams buvo suteikta galimybė dalyvauti progimnazijos dailės plenere „Mano miestas“. Gabiausių mokinių darbai puošia progimnazijos koridorius, eksponuojami parodose. Apie nuveiktus darbus ir laimėjimus rašome progimnazijos tinklapyje.

            Džiaugiamės suteikta LMF finansine parama, kuri leido sėkmingai sukurti tokią mokymo centrų ugdymo(si) aplinką, kurioje mokiniai gali veikti savarankiškai, kūrybiškai, kur palaikomas jų įniciatyvumas, eksperimentavimai, bandymai ir ieškojimai. Šią veiklą tęsime ir ateityje.

         


 
Atgal į puslapio pradžią  Lietuviškas pirminis puslapisAtgal į pagrindini puslapį