A.P.P.L.E.
Dvidešimt ketvirtos A.P.P.L.E. vasaros LMF laimėtojai
 

 

Linos Venskutės ir  Vitos Triškuvienės projektas

Atgal į LMF laimėtojų puslapį 

Back to LMF project winners' page

„Giliau pažinkime pasaulį“

Daivos Petkevičienės projektas

Mano antrokėliai ir gimnazistai bando sujungti jėgas ir įgyvendinti planą – pagaminti medinį kalendorių, kuriuo naudodamiesi mokinukai greičiau išmoks metų laikus, mėnesių, savaičių dienų pavadinimus. Projekto pradžia labai užsitęsė dėl netikėtos mano ligos vasario mėnesį. Kai balandžio mėnesį grįžau po ligos, susirgo technologijų mokytojas ir dvi savaites negalėjome pradėti darbų. Kai įvyko susitikimas, darbai užvirė visu pajėgumu. Kol gimnazistai pjovė, lygino ir šlifavo medieną būsimam kalendoriui, pradinukai bandė prisiminti ir parašyti Word dokumente metų laikų pavadinimus, mėnesių pavadinimus, savaičių pavadinimus. Šiuos paruoštus trafaretus pristatėme technologijų mokytojui, kuris su gimnazistais planuoja ant nušlifuotos ir paruoštos medienos išgraviruoti su graveriu. Štai keletas nuotraukų iš darbų pradžios.

   

     

                 Atgal

„Mokomės ir žaidžiame kartu“

Linos Venskutės ir  Vitos Triškuvienės projektas

Vilniaus šv. Kristoforo ir Simono Daukanto progimnazijų pradinių klasių mokytojos Lina Venskutė ir Vita Triškuvienė, įgyvendindamos projektą „Mokomės ir žaidžiame kartu“, sukūrė mokiniams žaismingą, motyvuojančią, aktualią mokymo(si) aplinką bei dalinosi įgyta patirtimi, naujais ugdymo metodais su šalies pradinių klasių mokytojais. Taigi projektą sudarė dvi dalys – aktyvi savaitė mokiniams ir gerosios patirties sklaida mokytojams.

„Mokomės ir žaidžiame kartu“ savaitė užėmė mokinius pertraukų metu ir kvietė:

·         Žaisti su tangrama – mokiniai su tangramomis dėliojo paveikslėlius, klausėsi pasakos „Lapė ir gaidelis“, sudėjo pasakos veikėjus, kūrė pasakos pabaigą.

·         Mėtyti ir skaičiuoti pagaliukus – mokiniai susipažino su žaidimo taisyklėmis, susiskirstė į komandas po 6 mokinius. Komandose mėtė pagaliukus, skaičiavo taškus ir lavino skaičiavimo įgūdžius.

·         Susipažinti su drambliu – mokiniai klausėsi pasakojimo apie Elmerį – dramblį, kuris buvo kitoks, nei visi drambliai. Aktyviai atsakinėjo į pateiktus klausimus, atliko užduotis, o gavę po mažą Elmeriuką – jį nuspalvino. Visų mokinių darbai buvo suklijuoti ant didelio Elmerio, kuris papuošė mokyklos koridorių, o kiekviena klasė gavo dovanų knygą – David McKee „Elmeris“.

·         Pristatyti savo sukurtą knygą – trečių klasių mokiniai kūrė knygas apie paukščius ir jas pristatė kitiems mokiniams.

Seminaro metu įgytomis žiniomis dalinomės su šalies pedagogais:

·         „Skaitymo kortelės ir skirtukai“ – Lina Venskutė ir Gražina Baublienė paruošė dalomosios medžiagos komplektą mokiniams, kurio pagalba, lavinami mokinių skaitymo ir teksto suvokimo įgūdžiai. Sukūrę šios metodinės priemonės stendinį pranešimą, jį pristatė Respublikinėse pradinio ugdymo mokytojų konferencijose „Baltos lankos, juodos avys“ bei „Mokinių skaitymo motyvacijos skatinimo formos ir būdai“.

·         „Kaip parašyti knygą“ – Vita Triškuvienė skaitė pranešimą pradinio ugdymo mokytojams Respublikinių konferencijų metu ir pristatė knygos rašymo metodiką.

·         Tangramų užduotys mokiniams – skaitau, dėlioju, kuriu. Sukurtos trijų lygių užduotys mokiniams, kurios metodinių susirinkimų metu, pristatytos Vilniaus šv. Kristoforo ir Simono Daukanto progimnazijų pradinio ugdymo mokytojoms.

Paramos dėka įsigijome tangramų rinkinius, pagaliukų komplektus, dovanojome knygas, laminavome skirtukus ir skaitymo korteles, paruošėme užduočių komplektus. Džiaugiamės galimybe paįvairinti mokinių ugdymosi aplinką aktyviais mokymo(si) metodais ir priemonėmis, o susibūrusi mokytojų komanda bendraudama ir bendradarbiaudama, dalinosi sėkmės istorijomis su šalies pradinio ugdymo pedagogais. Smagu žaisti ir mokytis kartu!


 
Atgal į puslapio pradžią  Lietuviškas pirminis puslapisAtgal į pagrindini puslapį