A.P.P.L.E.

Dvidešimt antros A.P.P.L.E. vasaros LMF projektai jau įpusėję
 

Irmos Kojienės projektas

Atgal                         Back

Atgal į LMF laimėtojų puslapį          Back to LMF project winners' page


„Miuziklas – ugdomoji veikla,  paremta tarpdalykiniais ryšiais“

Renatos Boguško projektas

Pagrindinis mūsų projekto tikslas – bendraujant ir bendradarbiaujant sukurti miuziklą „Bremeno muzikantai“ ir pristatyti Vilniaus Salininkų gimnazijos ir Salininkų bendruomenei.

Projekto tikslai ir uždaviniai:

  1. Išgyventu bendru kūrybos džiaugsmu suartinti gimnazijos bendruomenės narius.

  2. Integruojant įvairias kūrybines veiklas mokiniams sudaryti saviraiškos galimybes.

  3. Užimti mokinius prasminga popamokine veikla.

Projektas „Miuziklas – ugdomoji veikla, paremta tarpdalykiniais ryšiais“ sėkmingai integruotas į ugdymo procesą: dailės, šokio, muzikos, lietuvių kalbos, technologijų bei informacinių technologijų pamokas. Projekte dalyvauja apie 70 1–8 klasių ir I–III gimnazijos klasių mokinių. Taip pat dalyvauja pradinių klasių choras, šokių grupė „Paletė“ ir gimnazijos ansamblis. Į projekto veiklą įsitraukę 7 mokytojai ir 5 tėvai. Vilniaus kolegijos Dizaino ir technologijų fakulteto dėstytojai bei studentai padėjo kurti kostiumus, o per miuziklo pristatymus kurs aktoriams šukuosenas ir makiažus.

Pirmame projekto etape mokiniai kartu su mokytojais sukūrę scenarijų bei choreografiją miuziklui pasiskirstė vaidmenimis, pradėjo mokytis tekstus, dainas ir šokius, intensyviai repetavo.

Antrame projekto etape mokiniai, dalyvaujantys projekte, per technologijų pamokas kūrė sceninių drabužių eskizus. Jiems padėjo Vilniaus kolegijos Dizaino ir technologijų fakulteto dėstytojai ir studentai. Vėliau padedami mokytojų, tėvų ir Vilniaus kolegijos Dizaino ir technologijų fakulteto dėstytojų bei studentų siuvo sceninius kostiumus.

Trečiame projekto etape mokiniai, dalyvaujantys projekte, per dailės pamokas nupiešė ir pagamino miuziklui dekoracijas. Per technologijų pamokas kartu su tėveliais padarė dekoracijoms rėmus. Mokiniai nupiešė eskizus miuziklo lankstinukui-pakvietimui. Gimnazijoje buvo paskelbtas šauniausio lankstinuko miuziklui konkursas. Per informacinių technologijų pamoką mokiniai sumaketavo lankstinuką. Taip pat buvo sukurtas plakatas-pakvietimas į miuziklą.

Mokiniai ir mokytojai savo miuziklą „Bremeno muzikantai“ pristatys: Vilniaus Salininkų gimnazijos bendruomenei, Salininkų bendruomenei, Vilniaus Tuskulėnų vidurinės mokyklos bendruomenei ir Vilniaus lopšelio-darželio „Eglutė“ vaikams.

Projektas „Miuziklas – ugdomoji veikla, paremta tarpdalykiniais ryšiais“ bus pristatytas Vilniaus Salininkų gimnazijos svetainėje ir spaudoje.

Gegužės 3 d. bus pristatytas baigiamasis miuziklo „Bremeno muzikantai“ pasirodymas. Vilniaus Salininkų gimnazijos mokytojai ir mokiniai visus norinčius kviečia jame dalyvauti.
 
           

 

 

”KARTU MES GALIME VISKĄ!”
Irmos Kojienės projektas

Kaip buvo planuota suburti darbo grupę projektui įgyvendinti pasirodė demotyvuojanti priemonė, nes paklausus darbuotojų, ką mano apie tokį projektą, buvo matyti, kad tai priėmė kaip dar vieną, eilinį projektą, kuris atims iš jų daug laiko ir energijos, privers juos būti atsakingiems už jo rezultatus, o to patirti darbuotojai nenorėjo. Todėl nusprendžiau tą projektą įgyvendinti taip, kad žmonės nė nepajustų, kad jame dalyvauja. Ir, artėjant projekto pabaigai, galiu pasidžiaugti, kad, darbuotojai, sužinoję, kad vis tik jie dalyvavo projektinėje veikloje, liko maloniai nustebinti, vykusia veikla patenkinti, jie pageidavo ir toliau laikytis tradicijos, kad darbinį mikroklimatą susikuriame mes patys savo veikla, pozityviu požiūriu, sukurtom tradicijom, kurios padeda džiaugti darbo rezultatais, tarpusavio santykiais ir kartu praleistu laiku. Darbuotojai sutiko ateityje susiburti į komandą tai veiklai plėtoti, atsirado naujų idėjų ateičiai.

Buvo atliktos bendruomenės narių anketinės apklausos, diskusijos, panaudotas interviu metodas, tikslu išsiaiškinti, kokios silpnosios ir stipriosios bendruomenės pusės ir kaip galima būtų tuos trūkumus pašalinti, o silpnąsias puses padaryti stipriosiomis. Analizuojant gautus rezultatus apklausos metu, įsitikinome, kad mūsų nuomonė buvo klaidinga, kai manėme, kad įstaigoje nėra tradicijų, kad nuveikti darbai – nevertinami, kad jau nieko negalime pakeisti. Tiesiog mes buvome klaidingos nuomonės apie savo veiklos savitumą, įvaizdį, nuveiktus darbus, taigi, išryškėjo darbuotojų savęs nusivertinimas, pasitikėjimo savimi ir tai ką tu darai, jausmas. Anketos įrodė, kad mes turime kuo didžiuotis, esame labai darbštūs ir kūrybingi ir kiekvienas darbuotojas įstaigoje turi didžiulę vertę, tai įstaigos didžiausias turtas. Tai pakėlė žmonių darbinę motyvaciją, sumažėjo apkalbos, nepasitenkinimas ir nesveika konkurencija tarp darbuotojų.

Nustatytas konkretus laikas ugdomająm konsultavimui, padėjo pedagogams susikoncentruoti į jiems rūpimus klausimus ar problemas, jautėsi, kad jiems skirtas laikas yra tik jo ir niekieno kito, atsirado didesnis pasitikėjimas savimi ir pavaduotoja ugdymui, galimybė tiesiog pakalbėti prie arbatos puodelio, išsipasakoti apie jo džiugias gyvenimo akimirkas bei rūpesčius. Pirmus metus dirbantys pedagogai tapo drąsesni, nebijo konsultuotis, klausti patarimo, pagalbos iš kolegų, jie žino, kad jei ir kažką darydami padarys klaidų, jie niekuomet nebus už tai kritikuojami ar smerkiami, įstaigoje bendraujant su žmonėmis, formuojama nuostata, kad tik veikdami ir klysdami mes galų gale vis vien pasieksime norimo rezultato, todėl žmonės yra skatinami (gaila, kad finansinės galimybės neleidžia skatinti kitaip nei tik žodžiu ir rankos paspaudimu) veikti netradiciškai, nebijoti būti kitokiu, imtis netradicinių darbo veiksmų.

Pedagogai, kurie ugdomąjį darbą dirba jau daug metų, geranoriškai dalinosi gerąja darbo patirtimi su kolegėmis, kurioms iškilo sunkumų ar darbo klausimų, rodė praktines veiklas pirmus metus dirbančiom auklėtojoms, kurioms dar trūksta darbo patirties.

Veiksmingą, nesukeliančią žmonėms neigiamų pojūčių, veiklos vertinimo sistemą, kol kas dar tokios sukurti nepavyko, nors dabartinė įstaigos sukurta veiklos vertinimo sistema nėra formali, ji kaip ir skatina pedagogus tobulėti, kelti kvalifikaciją, siekti darbo kokybės gerinimo, tačiau žmonės vertinimą priima dar labai skausmingai ir pakeisti jų nuomonę, kad vertinimas tai nėra priemonė žmogaus trūkumams atskleisti, o tai būdas analizuoti savo veiklą ir ieškoti būdų, kad ji būti įdomi, patraukli, rezultatyvi ir teiktų žmogui pasitenkinimo jausmą savo darbu bei užtikrintų galimybę savirealizacijai bei tobulinimuisi.

Ieškojome būdų, kaip darbuotojus motyvuoti į darbą žiūrėti pozityviai, bendradarbiauti, nepasiduoti nesėkmėm ir iškilusiems sunkumams. Būdai, kuriuos pavyko rasti:

* Nuolatiniai pozityvūs pokalbiai, pasitikėjimo žmogumi parodymas, nekaltinimas dėl nepavykusių veiksmų ar sumanymų, moralinis palaikymas ir pritarimas, skatinimas tęsti sumanytus darbus, padrąsinimas nebijoti klysti, padėjo pedagogams labiau pasitikėti kolegomis, o svarbiausiai savimi. Žmonės ėmė jausti pripažinimą, pagarbą, galimybę tobulėti ir mokytis. Gegužės 15 d. mūsų įstaigos bendruomenei (darbuotojams, tėveliams, jų artimiesiems) vyks paskaita „Gyvenimo vertybės, laimės šaltiniai ir kaip realizuoti save“, lektorius laimės mokytojas (taip jis save vadina) Darius Ražauskas.

* Projekto veiklos metu bandėme padėti bendruomenės nariams atrasti patiems save, savo pomėgius,  atskleisti gabumus. Kartą per mėnesį vyko kūrybiniai užsiėmimai, kurių metu darbuotojai galėjo imtis tokių darbų, kaip dekupažo gamyba, tapyba ant drobės, šilko (šis užsiėmimas vyks balandžio 29 d.). tokia veikla labai sudomino žmones ir jie pasiūlė, kad ši tradicija būtų tęsiama ir ateityje. Išmėginti šias technikas turėjo galimybės ir darželio vaikai bei jų tėveliai.

* Darbuotojai pateikė gražių idėjų, kaip savitai sukurti įstaigos aplinką, kad ji būtų estetiškai skoninga, patraukli akiai, žaisminga bei funkcionali vaikams. Šios idėjos pradėtos įgyvendinti. Miesto ugdymo įstaigų aplinką vertinanti darbo grupė mūsų įstaigai paskyrė II-tą vietą dar net nebaigus įgyvendinti idėjos. Tuo labai džiaugiamės visa bendruomenė, atsirado entuziastų ir iš tėvų tarpo, kurie puolė padėti įgyvendinti mūsų sumanymus, tai labai pakėlė darbuotojų motyvaciją toliau tęsti savo idėjų įgyvendinimą.

* Numatytos pramogas, išvykas, kitas atsipalaidavimo priemones bei sudaryti sąlygas ir galimybes pasidalinti džiugiomis jų gyvenimo akimirkomis, pvz.: vestuvės, anūko gimimas, komandiruotės ar kelionės įspūdžiai, įkurtuvėmis ir pan. Esame numatę mokslo metų pabaigoje gegužės mėn. išvyką ar kultūrinę pramoga įstaigos darbuotojams (ką pasirinksime, priklausys nuo finansinių galimybių, tačiau buvau maloniai nustebinta, kai darbuotojai sutiko prisidėti savo lėšomis prie projekto tam tikrų veiklų, tai puikus rodiklis, kad žmonėms ne vien finansiniai dalykai rūpi, jiems reikalinga saugi ir juos vertinanti aplinka, draugiški tarpusavio santykiai, galimybė atsiskleisti ir parodyti savo sugebėjimus.)

* Įkurtas bendruomenės ansamblis „Padainuokime kartu“. Jau teko dalyvauti keliuose renginiuose, sekantis ansamblio pasirodymas Palangos l./d. „Nykštukas“ balandžio 26 d.

* „Mes linkime Jums laimės!“ (susirinkusi bendruomenė pasveikina žmones gimusius konkretų mėnesį, sveikinimas talpinamas informaciniame stende);

*  Rašomi straipsniai apie nusipelniusį pedagogą (tai savotiška reklama pedagogui miesto bendruomenei ir įstaigai)  apie pedagogę Laimą Zubienę „Mokyklos sveikatinimo veiklos šviesuoliai“, straipsnio autorė Vida Gadliauskienė,   http://www.smlpc.lt (Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras).

* Projekto pabaigoje, jei liks pinigų, įstaigos biblioteką bus papildyta knygomis, leidiniais ar kita medžiaga apie lyderystę, emocinį intelektą, streso įveikimo būdus, viešą kalbėjimą ir pan., kad žmonės galėtų tobulėti ir įgauti žinių, apie tai kaip pagerinti savo gyvenimo kokybę, atsikratyti baimių, jaustųsi savimi pasitikintys ir laimingi.

 Įvykę ir dar vyksiantys renginiai:

 * „Diskusijų stalas“ (2013-03-19), atsakinga Irma Kuojienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui; interviu metodas (2013m. nuo sausio iki kovo mėn.), atsakinga vyresnioji logopedė Gražina Šarkauskaitė; Tema: Tapatumo ir pasididžiavimo įstaiga jausmas. Bendravimas ir bendradarbiavimas.

 * Seminaro, savęs motyvavimo ir realizavimo, pozityvaus mąstymo, kaip gauti pasitenkinimą dirbant ir pan., organizavimas 2013 m. gegužės 15 d. 17.00 val. (dar vyks);

 * „Sportas visiems“ (diena skirta sportui įstaigos bendruomenei: darbuotojams, tėveliams, jų draugams ir artimiesiems), vyks balandžio 23 d. 16.30 val.

 * Ansamblio „Padainuokime kartu“ pasirodymas mieste (vieta-Palangos l./d. „Nykštukas“) balandžio 26 d.

 *  Įstaigos bendruomenės akcija – „Padėk šalia esančiam“ mieste, renginio globėjas buvo Palangos meras Šarūnas Vaitkus. 3012-12-14 (ši akcija jau tapusi tradicine mūsų įstaigoje),

 * Renginys-madų šou „Aš numegsiu snaigei suknią“ miesto bendruomenei 2013-01-22, pedagogų ir tėvelių gaminti drabužiai.

 *  Akcija „Švarus kiemas ir švari sąžinė“ (pavasarinė talka, po talkos įvairios atrakcijos, prie talkos pabaigtuvių stalo galimybė pasikalbėti „iš širdies“, galbūt, atsiprašyti, susitaikyti ir pan.), vyks 2013 gegužės 11 d.

 * Mokslo metų paminėjimas (geriausio pedagogo ir darbuotojo rinkimai, darbuotojų nominacijos, apdovanojimų įteikimas, į „Atsiliepimų knygą“ kiekvienas darbuotojas įrašo po 3 gerus dalykus, įvykusius per tuos mokslo metus įstaigoje), vyks 2013 balandžio 30 d.

Ataskaitą rengė ir projektą inicijavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irma Kuojienė.
Projektą įgyvendina Palangos lopšelio-darželio „Pasaka“ geranoriška bendruomenė
J.

2013-04-18

 


 
Atgal į puslapio pradžią  Lietuviškas pirminis puslapisAtgal į pagrindini puslapį