A.P.P.L.E.

Dvidešimt antros A.P.P.L.E. vasaros LMF projektai jau įpusėję
 
Saturnos Sporišienės projektas

Atgal                         Back

Next                        Toliau

Atgal į LMF laimėtojų puslapį          Back to LMF project winners' page

„Tėvai-mokyklos bendruomenės dalis“

Aurikosa Stepankevičienės Projektas

       Koks gi mokymasis be tėvų? Kokios šventės be mūsų mielų mamų bei tėvelių?  Mūsų mokykloje visada laukiami tėveliai bendravimui, pokalbiui bei dalyvavimui įvairiose renginiuose. Tradicija jau tapusi Kalėdinės vakaronės, kur tėveliai būna ne tik žiūrovai, bet ir dalyviai. Projekte dalyvavę mokiniai bei jų tėveliai šiemet taip pat buvo susitikę kartu Kalėdinėje šventėje „Baltos Kalėdos“.

     Labai džiaugėmės, kad projektas leido mokinių 5b ir 6b lavinamųjų klasių  tėveliams susitikti su puikia vaikų psichologe  Ramune. Kaip priimti vaiką tokiu, koks jis yra? Kaip atpažinti vaiko sunkumus? Kaip pagelbėti vaikui jam sudėtingose situacijose? Tai klausimai, kurie iškyla ne tik pedagogams, bet ir tėvams. Psichologės Ramunės Žilionienės netipiška psichologinė paskaitėlė tėveliams , suteikė galimybę tėvams dar daugiau sužinoti apie vaikų raidą, jų auklėjimo ir ugdymo ypatumus,  padėjo mokytojams ir tėvams susitelkti ugdant bei auklėjant  vaikus. Pasibaigus paskaitai, tėveliai ir mokytojos Sandra bei Aurika  ir toliau nusprendė bendradarbiauti su šia psichologe bei kitais specialistais, suteikiančiais naujų žinių, ugdant specialiųjų poreikių vaikus. 

      Koks nuostabus jausmas gerai padirbus- pažaidusJ sėstis visiems kartu  prie lietuviškais valgiais nukrauto stalo

     Projektas jau įpusėjo, jau nemažai nuveikta, pamatyta, sužinota. Tačiau dar laukia viena nuostabiausių švenčių, skirtų Mamai, kurią rengia savo mamoms  projekte dalyvaujančios klasės.  Taip pat  gegužės viduryje  -  tarptautinė Šeimos diena, kuri taip pat bus paminėta visiems kartu susibūrus, pabendravus ir dar geriau pažinus vieni kitus.

     Ačiū J

   

   

 

Į puslapio viršų


Šeimynini
s klubas
Saturnos Sporišienės projektas

Mūsų projekto tikslas buvo įkurti visuomeninę bibliotekėlę, kuria rūpintųsi patys bendruomenės nariai. Skatinti ir įgalinti tėvus prisiimti atsakomybę kuriant draugišką ir saugią įstaigos aplinką, puoselėjant ir aktyviai dalyvaujant Šeimyninio klubo veikloje. Spalio mėnesį įkūrėme Šeimyninį klubą. Čia tėvai kartu su vaikais  gali skaityti knygas, žaisti, atlikti  įvairius darbelius ir t.t. Tėvams suteikiama galimybė pajusti tai, ką vaikai veikia darželyje, tobulinti vaikų bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. 2013 m. vasario mėnesį Vilniuje knygų mugėje įsigijome knygelių vaikams, psichologinės- pedagoginės literatūros, nupirkome mokomųjų kompiuterinių programų ir filmų, surinkome straipsnius apie vaiko raidos gaires ir įrengėme visuomeninę bibliotekėlę, Pagal Šeimyninio klubo nuostatus už knygelių ir patalpos priežiūrą atsakingi patys tėveliai.

Kad vaikai išmoktų saugoti ir tausoti knygeles, susipažintų su knygų įvairove, organizavome ekskursiją į Rokų biblioteką.

Rengiamos „Apvalaus stalo“ diskusijos. Tėvai ir pedagogai turi galimybę susipažinti su nauja informacija, pareikšti savo nuomonę.

Organizuojami “aktyvūs” tėvų susirinkimai. Jų metu tėvai yra aktyvūs dalyviai, jie atlieka užduotis, susijusias su jų vaikais ir šeima. Žaidžia žaidimus, kurie padeda suprasti vaiko padėtį. Rašo laiškus vaikams, piešia, pristato savo mintis.

Atvirų durų dienos. Jos padeda tėvams susipažinti su grupės aplinka, emociniu klimatu, auklėtojų darbo stiliumi, vaikų-pedagogų-tėvų tarpusavio santykiais. Būvimas kartu  suteikia vaikams saugumo ir pasitikėjimo  jausmus.

Įstaigoje vyko mūsų psichologės organizuojami mokymai tėvams apie „sunkių“ vaikų auklėjimą „Be pliaukštelėjimų“.

Tėvų iniciatyva, buvo nuspręsta pradžioje išleisti ne tėvų, bet vaikų laikraštukus, kur mažieji pasakotų apie darželio gyvenimą, šventes.

Tėvams su vaikais skaitant pasakas, gimė idėja, nors vieną iš jų inscenizuoti. Scenarijaus kūrimu, dekoracijų gamyba, kostiumų siuvimu rūpinosi patys tėvai.

Projektą baigsime respublikiniu mažųjų kūrėjų sambūriu „Kas krenta širdelėn- virsta žodeliais“, išleisime jau dešimtąją vaikų kūrybos knygelę.


 
Atgal į puslapio pradžią  Lietuviškas pirminis puslapisAtgal į pagrindini puslapį