A.P.P.L.E.

Dvidešimt antros A.P.P.L.E. vasaros LMF projektai jau įpusėję
 
Renės Tamošaitienės projektas Rasos Timonės projektas

Atgal                         Back

Next                        Toliau

Atgal į LMF laimėtojų puslapį          Back to LMF project winners' page

,,VELYKŲ DŽIAUGSMAI“,

Birutės Gilienės ir Ramutės Pagojienės projektas

        I.  Uždavinių iškėlimas, darbų pasiskirstymas.

Aptarėme būsimas projekto veiklas, numatėme konkrečias datas, atsakingus mokytojus, aptarėme  planuojamų įtraukti 3-6 klasių mokinių skaičių, numatėme kelionės laiką, eigą, lankytinus objektus ir veiklas, kurios vyks vėliau.

       II.  Informacijos apie projektą sklaida ir viešinimas.

Parengėme informacinių lankstinukų apie šį projektą ir išdalinome mokiniams, tėvams. Paruošėme informacinį pranešimą apie projektą ir kartu su nuotraukomis patalpinome mokyklos internetiniame puslapyje.

      III. Edukacinė kelionė ,,Velykų džiaugsmas“.

Su 3-6 klasių mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių ir kitais mokiniais, Gavėnios laikotarpiu vykome į Pasvalio Krašto muziejų dalyvauti edukacinėje programoje „Velykų džiaugsmas”. Gaspadorius ir gaspadinė, apsirengę XX a. pradžios valstietiškais drabužiais, savo gryčioje vaikams  papasakojo apie Verbų sekmadienio, Didžiosios savaitės ir Šv. Velykų  papročius. Renginio  metu buvo akcentuojama šio laikotarpio džiaugsmingoji dalis. Mūsų mokiniai išmoko šokių, žaidimų.

Pagrindinis šios programos momentas – vaikai mokėsi dviem būdais marginti kiaušinius: su vašku ir skutinėjant peiliuku.Ši veikla ypač įtraukė visus mokinius, netgi tuos, kurie sunkiau išlaiko dėmesį ir kuriems nepakanka motyvacijos kryptingai dalyvauti įvairiose veiklose. Po to vaikai sužinojo, kaip vyksta margučių ridenimas, ir dalyvavo jame su savo margučiais. Vėliau visi buvo pakviesti į kiemą, ir ten aktyviai įsijungė į ,,silkės” išvarymą. Remiantis Gavėnios papročiais, vaikai suposi. Pabaigoje  kiekvienam mokiniui Velykė paliko paslėptas dovanėles. Baigiantis išvykai, mokiniai apžiūrėjo muziejaus ekspoziciją ir filmuką, aplankė giliausią Lietuvoje smegduobę – Žaliąjį šaltinį, esantį Pasvalio mieste. Mokiniams kelionė labai patiko.

   

    

   

    
Atgal į puslapio pradžią


mok paprasčiau

Renės Tamošaitienės projektas

Norėdami pagerinti mokinių profesinius pasiekimus, sukurti netradicinę mokymosi aplinką, dalyvaujame APPLE 2013 m. projektinėje veikloje. Projekto darbinė grupė (vykdytojai mokykloje) – stalių specialybės mokiniai ir jų profesijos mokytojai, o visoje veikloje aktyviai dalyvauja Kuršėnų miesto Etninės kultūros ir tradicinių amatų centras, mokyklos ir miestelio bendruomenės.

Vasario mėn. pradžioje projektas buvo apsvarstytas  metodinėje komisijoje, patvirtintas veiklos planas ir pristatytas mokyklos bendruomenei. I kurso staliai apsilankė amatų centro muziejuje, apžiūrėjo eksponatus, saugomus fonduose. Antrakursiai staliai pagamino ekspozicijai skirtas lentynas ir jas sumontavo amatų centre, pagal pateiktus techninius reikalavimus sukonstravo specialų stovą molio gaminių džiovinimui.

Įsigyta priemonių darbams atlikti už  200 Lt, nusipirkta medienos už 250 Lt. Iš šių medžiagų jau baigiami pagaminti 8 komplektai staklių, skirtų juostoms austi. Jas perduosime amatų centrui, kad galėtų organizuoti edukacinius užsiėmimus.

Stalių dirbtuvėse antrakursiai gamina informacinį stendą. Užbaigus stendą ir atšilus orams jį sumontuosime   prie amatų centro miesto parke.

Profesinio mokymo užsiėmimus mokiniai ir mokytojai paįvairina ne tik dirbdami netradicinėje aplinkoje, bet ir gamindami senovinius mūsų krašto medinius žaislus: švilpukus, anteles, arkliukus-sūpynes ir kt. Stalių mokinių darbai amatų savaitės metu buvo pristatyti  mokyklos ir miestelio bendruomenei, taip pat  kitoms Šiaulių rajono mokykloms. Profesijos mokytojai kartu su mokiniais dalyvavo Kuršėnų miesto ir Šiaulių apskrities tautodailininkų parodose. Tokia veikla mokiniams patinka, kadangi savo darbus gali parodyti tėvams, draugams, gali pasidžiaugti kūryba.

Informacinių technologijų pamokų metu I kurso mokiniai padarė  pateiktis apie lietuviškų senųjų medinių žaislų klasifikaciją. Šiuo metu jie kuria trumpus video filmukus, kur pristato savo darbus.

 Apie veiklą įgyvendinant projektą „Išmok paprasčiau“ paskelbėme  Kuršėnų miesto svetainėje www.kursenai.lt  ir mokytojų laikraštyje „Dialoge“.

Mums dar liko smagioji projekto dalis – tai pora edukacinių užsiėmimų muziejuje ir ekskursija. Tikimės, kad ir toliau visi kartu dirbsime, bendrausime ir mokysimės ne tik specialybės dalykų, bet ir lavinsime bendruosius gebėjimus, ypač tarpusavio bendravimą, darbą komandoje. Mokysimės ne tik pajausti grožį, bet ir kurti, dalintis juo su aplinkiniais.

  

 

Atgal į puslapio pradžią 


Išdykusios pelytės padeda pažinti pasaulį

Rasos Timonės projektas

          2012 metų pabaigoje Pakruojo vaikų lopšelio – darželio „Vyturėlis“ logopedė, specialioji pedagogė Rasa Timonė laimėjo A.P.P.L.E. finansuojamą projektą „Išdykusios pelytės padeda pažinti pasaulį“.

          Projektas orentuotas į vaikus, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių bei įvairių negalių. Projektu siekiama lavinti vaikų pažintinius procesus, rišliąją kalbą ir socialinius įgūdžius. Vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, yra sunku suprasti žodinę kalbą, todėl neužtenka tik pasakyti, labai svarbu ir vaizdžiai parodyti, sudaryti galimybę vaikui pačiam dalyvauti procese, o ne būti tik stebėtoju.

          Visą vasario mėnesį vyko pasiruošiamieji darbai (techninių priemonių įsigyjimas, kompiuterinių priemonių kūrimas, kaupimas, vaikų gebėjimų ir žinių lygio nustatymas ir pan.). Kovo mėnesį kibom į „darbą“. Kiekvieną dieną praktiškai bandėm visas sukurtas, persisiųstas kompiuterines ugdymo (mokymo) priemones. Pradžioje labai sunku buvo išmokti valdyti kompiuterines pelytes ir tuo pačiu metu stebėti vaizdą ekrane. Juk judinant, liečiant kompiuterines pelytes norisi tik į jas žiūrėti! J Šiuo metu jau beveik visi projekte dalyvaujantys vaikai geba naudotis pelytėmis. O tie, kurie dar neišmoko, sulaukia globos ir pagalbos iš šalia esančio draugo. Taip mokomės bendrauti ir bendradarbiauti. Užsiėmimų metu taip pat kartais žiūrime trumpus animacinius filmukus, darželio renginių/švenčių nuotraukas, filmuotą darželio medžiagą. Vaikai nuotraukose ieško savęs, draugų, tėvelių ir t.t. Ši veikla padeda vaikams drąsiau reikšti mintis, atsipalaiduoti, bendrauti, pasakoti ir išklausyti draugą.  Vaikai smalsūs, žingeidūs, o naujos kompiuterinės technologijos visiems labai patinka, todėl ugdymasis tapo mėgiama ir laukiama veikla.

          Gegužės mėnesį numatoma atvira veikla, kelių užsiėmimų filmavimai. O šiuo metu mokomės, tobulėjame ir su dideliu džiaugsmu stengiamės pažinti pasaulį kartu su „išdykusiomis pelytėmis“.

     

 


 
Atgal į puslapio pradžią  Lietuviškas pirminis puslapisAtgal į pagrindini puslapį