A.P.P.L.E.

Dvidešimtos A.P.P.L.E. vasaros LMF projektai jau įpusėję
 

Adelijos Budginienės projektas

Ambrozinos Burbienės projektas

Atgal                          Back

Next                        Toliau

Atgal į LMF laimėtojų puslapį          Back to LMF project winners' page

Lietuvos „Saulučių“ sambūris
Zinos Radevič projektas

                   Pakruojo vaikų lopšelis – darželis „Saulutė“ įkurtas 1970 metų kovo mėn. Neturime jokių šaltinių, kodėl darželis buvo pavadintas būtent „Saulutės“ vardu.

Iki 1995 metų buvome eilinis Lietuvos darželis, vykdęs standartizuotą ugdomąją  veiklą. Jau nuo 1995 metų dirbome pagal išskirtinį modelį, garantuojantį vaiko teisę rinktis – „Vaiko asmenybės ugdymo ikimokyklinėje įstaigoje metodikos matmenis“. Modelis taip puikiai atitiko  mūsų siekius ir lūkesčius, kad jau nuo 2007 metų dirbame pagal šio modelio pagrindu sukurtą savitą ikimokyklinio ugdymo programą „Aš sau patinku!“. Ugdymo ir ugdymosi modelis orientuotas į vaiko  laisvę ir teisę pasirinkti veiklą, draugus, pedagogus – partnerius, o visa veikla siejasi su integracine ašimi – tematika bei 5 grupių ir 6 specializuotų veiklos kambarėlių (muzikos, sporto, dailės, lego, gamtos, pasakų ir vaidybos) derme.

Esame darželis, nenustygstantis vietoje ir vis ieškantis bet kokios teigiamos galimybės keisti ir keistis. Ikimokyklinis ugdymas visoje Lietuvoje  gyvena panašiu ritmu, tačiau ugdymą įstaigos organizuoja savitai, kūrybiškai, naudodamos savąją turimą aplinką, resursus, patirtį, gebėjimus ir kt. Projekto idėja kilo iš noro sužinoti ir patirti daugiau, tad jis ir skirtas gerosios patirties sklaidai vykdyti. Patys nustebome pasidomėję ir sužinoję, jog Lietuvoje yra net 19 darželių, besipuikuojančių „Saulutės“ vardu.

„Saulučių“ susitikimą planavome net dvejus metus! Mūsų gražiems planams sutrukdė respublikoje paskelbta ekonominė krizė ir dėl to „suveržtos“ visų darželių finansinės galimybės.  Negalėjome pamesti šios idėjos, tad ieškojome įvairių galimybių, brandindami gražaus sambūrio planus. APPLE bendrijos Lietuvos mokytojų fondui parengtas projektas ir gautas 1000 litų finansavimas davė mūsų darželiui naują stimulą organizuoti Lietuvos „Saulučių“ sambūrį.

Mūsų manymu, nuveikėme didelius darbus, organizuodami šį susitikimą: intensyviai el.paštu bendravome su visomis „Saulutėmis“, rinkome apie darželius informacinę medžiagą, planavome susitikimo akimirkas, gaminome sambūrio vėliavą, lankstinukus, išleidome knygelę ir t.t.

 

Sambūris vyko 2011-04-20. Iš Lietuvoje esančių 19-os "Saulutės" vardą turinčių darželių dalyvavo 10. Kiti tik atsiuntė informaciją bendrai knygelei. Renginys buvo džiaugsmingas: po ekskursijos mūsų darželyje dalyvės diskutavo, dalinosi turima patirtimi, bendravo su vaikais; kiekvienas darželis informatyviai, išradingai ir kūrybiškai pristatė savąjį darželį, nepamiršdamas savitai padėkoti už svetingumą organizatoriams. Parengėme Svetingumo rezoliuciją, pabrėždamos, jog „Saulučių“ susibūrimo draugėn idėją turime išlaikyti, plėtoti ir puoselėti, nutiesiant kelius ne tik respublikoje, bet ir  kaimyninėse šalyse. Dainavome specialiai šiai progai skirtą visų Saulučių himną, pasidžiaugėme Pakruojo "Saulutės" išleista knygele apie visas Lietuvos "Saulutes". Viešnios iš Prienų, Šiaulių, Telšių, Širvintų, Joniškio, Jonavos, Gargždų, Kupiškio, Mažeikių nuoširdžiai stebėjosi, kad toks mažas miestelis turi taip puikiai sutvarkytą dvarą ir išpuoselėtą jo teritoriją, atgaivintą kalvystės amato istoriją.

Traukti burtai (vaikiškos skaičiuotės pagalba), kuriais išsiaiškinta kito "Saulučių" susitikimo vieta. Žinia, kad kitąmet vyksime į Kupiškį, sutikta audringais plojimais! Į dangų paleidome balioną su pasižadėjimu "būti didelis, šviesus ir saulėtas Lietuvoje gyvuojančių lopšelių – darželių  „Saulutė“ būrys!".

Lietuvos „Saulutės“, susibūrusios į vieną sambūrį, pamėgino pastebėti, kokie mes esame, kas mus domina, kuo mes gyvename, kas mus skaudina ir  džiugina, kokias idėjas turime, kaip jas paverčiame realybe ir kaip visa tai panaudojame pagrindiniam mūsų tikslui – vaiko ugdymui ir ugdymuisi.

 

 

    

Į viršų


Švelnukų šalis
Adelijos Budginienės projektas

Vaikų su negale centras yra tame pačiame mikrorajone, kaip ir mūsų mokykla. Tačiau norėdami ugdyti vaikų tolerantiškumą, atjautos, bendradarbiavimo įgūdžius mūsų mokyklos mokytojos dažniausiai remiasi knyginiais pavyzdžiais, nuotraukomis, pasakojimais apie tai, kaip jaučiasi vaikas, turintis negalę, kaip su juo bendrauti. Tai nemalonus paradoksas – gyvename, dirbame šalia, o vieni kitų nepažįstame. Bendraujant su centro pedagogėmis sužinojau, kad jų įstaigos vaikai jaučiasi nejaukiai, kai vaikštinėdami ar vežimėliais važinėdami gyvenamajame mikrorajone patiria pernelyg įkyrius bendraamžių žvilgsnius.  Norėdama šią ugdymo sritį iš teorinio lygmens perkelti į praktinį, pasiūliau 3a klasės ir vaikų su negale centro bendruomenėms vykdyti ilgalaikį projektą ,,Švelnukų šalis”. Projekto pavadinimą inspiravo C.Steiner knygelė ,,Pasaka apie Šiltus Švelnukus“. APPLE suteiktas finansavimas suteikė galimybę vykdyti projektą ne epizodiškai, bet kūrybiškai, estetiškai, oriai.

          Projekto vykdymo metu mes ne tik kartu su centro vaikais statėme miuziklą, bet ir žaidėme Žaislotekoje, dalyvavome Kaziuko mugėje. Visi pripratome vieni prie kitų ir mūsų akys nebemato vizualių fizinių ar mąstymo, suvokimo skirtumų. Toks ir buvo vienas iš projekto tikslų.

   

Į viršų


Darbėnų gimnazijos knyga
Ambrozinos Burbienės projektas

Šie mokslo metai ypatingi tuo, kad nuo rugsėjo 1 dienos mokyklai buvo suteiktas gimnazijos statusas ir metų eigoje vykdoma renovacija. Tai kaitos metai, todėl siekėme, kad mokiniai šių ypatingų metų akimirkas užfiksuotų knygoje.

Projektas subūrė mokinius, mokytojus  į  vieną komandą. Darbo grupės nariai ne kartą rinkosi diskusijai, vyko svarstymai dėl knygos rengimo eigos, turinio bei kitų techninių dalykų. Ir mokiniai, ir mokytojai visą mėnesį dalinosi idėjomis, sėmėsi jų iš kitų šaltinių, kad klasei skirtą knygos puslapį būtų galima užpildyti kuo įdomiau, turiningiau ir originaliau. Vėliau prasidėjo gamybinis procesas. Vieni rinko klasės bei individualias fotografijas, kiti vedžiojo plunksnomis savo vardus, pavardes bei kitą informaciją apie klasę. Į kūrybinį procesą buvo įtrauktas ir tėvų atstovas, kuris talkino įsigyjant  kanceliarines prekes ir atliko knygos įrišimo ir apiforminimo oda darbus.

Komanda, vaikų ir klasės auklėtojų dėka, sukūrė knygą, kurią pristatė mokyklos šešiasdešimtmečiui surengto renginio metu, rajono ugdymo ir kitose įstaigose.

 Knygą sudaro 30 vatmano lapų. Kiekviena klasė paruošė po du knygos puslapius: pirmasis puslapis skirtas klasės gyvenimui, o antrasis – individualiai veiklai (kūrybai, klasės talentams, pomėgiams, „svajonių gimnazijos“ iliustracijai ir kt.). Vienas lapas skirtas Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupei.  Tris lapus užpildė ir Darbėnų gimnazijos Laukžemės pagrindinio ugdymo skyriaus mokiniai.

Knygos formatas nestandartinis. Jos įforminimo bei estetinio vaizdo kūrimui talkino dailės ir technologijų mokytojai. Projektui įgyvendinti nupirktos reikalingos kanceliarinės prekės. Knyga buvo kuriama visą projekto vykdymo laiką.

„Darbėnų gimnazijos knygoje“ norėjome užfiksuoti svarbiausius šių mokslo metų klasės gyvenimo įvykius, atskleisti gimnazistų kūrybinius ir kitus gebėjimus, supažindinti mokinius su knygos gimimo procesu, plėtoti įvairius meno produkto kūrimo ir jo pritaikymo būdus. Manome, kad savo užsibrėžtą tikslą įgyvendinome sėkmingai.

Dėkojame APPLE Lietuvos mokytojų fondui už paramą ir galimybę įgyvendinti projektą.
 

  

 

 

 

Atgal į viršų


 
Atgal į puslapio pradžią  Lietuviškas pirminis puslapisAtgal į pagrindini puslapį