A.P.P.L.E.

Dvidešimtos A.P.P.L.E. vasaros LMF projektai jau įpusėję
 
Ramunės Stanevičienės projektas Aušros Raudonienės projektas

Atgal                          Back

Next                        Toliau

Atgal į LMF laimėtojų puslapį          Back to LMF project winners' page

„SU KNYGA – BRANDŽIOS ASMENYBĖS LINK”
Projekto vykdytoja Inga Žukauskaitė

Projekto tikslai:
1. Populiarinti skaitymą, organizuojant knygų pristatymus, parodas.
2. Ugdyti mokinių suvokimą, kad skaitymas - sėkmė į gerą mokymąsi ir asmenybės tobulėjimą
3. Padėti mokiniams patirti skaitymo malonumą.
4. Skatinti bendradarbiavimą tarp bibliotekos, mokytojų ir mokinių.
5. Dalintis gerąja patirtimi apie skaitymo populiarinimą su kitų mokyklų bibliotekininkėmis.

2010 metų vasarą dalyvavimas APPLE (Amerikos pedagogų talka Lietuvos mokyklai) organizuojamuose kursuose  „Mokyklų bibliotekininkai – Lietuvos mokinių, mokytojų ir tyrėjų pagalbininkai“ suteikė galimybę rašyti projektą. Pasitelkus gimnazijos mokytojus ir administraciją, buvo parašytas skaitymo skatinimo projektas „Su knyga – brandžios asmenybės link“. Šis projektas buvo sėkmingas, biblioteka laimėjo 1000 litų ir nupirko 79 knygas. Vasario 14 dieną pradinių klasių mokiniai jau pristatinėjo laimėtas knygas savo klasėse, o 5-8 klasių mokiniai knygas pristatinės gegužės 4 dieną. Dalis projekto knygų buvo skaitomos ir pristatomos per gimnazijoje vykusią „Savaitę be patyčių“ bei Tarptautinę vaikų knygos šventę. Pradinių klasių mokiniai bei jų mokytojai kūrybingai atliko projekto užduotis: pagamino ir išdalijo knygų skirtukus, iliustravo perskaitytas knygas, kūrė knygų tęsinius, skaitė klasės literatūrinius dienoraščius, pristatinėjo Metų knygą, žiūrėjo bei aptarinėjo kino filmus, sukurtus perskaitytų knygų motyvais. Tikimės, kad knygos ir filmai paskatino mokinius pažinti tikras, laiko patikrintas vertybes: draugystę, nuoširdumą, ištikimybę, meilę šeimai ir kt. Nupirktų knygų sąrašą galite rasti internete adresu: http://www.salantai.kretinga.lm.lt/Biblioteka/Naujai gauta literatūra.

Skaitymo skatinimo projektai ugdo aktyviai skaitantį, besidomintį grožine literatūra bei jos pokyčiais skaitytoją:
1. Mokiniai, perskaitę knygas, paruošė kūrybingus jų pristatymus savo draugams.
3. Knygų pristatymai tapo puikia knygos reklama nemėgstantiems skaityti.
4. Sustiprėjo mokinių vertybinės nuostatos, kad knyga brandina asmenybę.
5. Bibliotekos fondai pasipildė nauja literatūra.

 Nuotraukose knygas pristato 5-8 klasių mokiniai.

   

 

Į viršų

TRAMPLINAS
Projekto vykdytoja: Ramunė Stanevičienė

           Dirbame su Vilniaus Vaiko raidos centre (vaikų psichiatrijos skyriuje) besigydančiais vaikais, kurie yra tarsi „iškritę“ iš socialinės aplinkos – nelanko mokyklos, negali tinkamai bendrauti su bendraamžiais ir suaugusiais, jaučiasi nemylimi, negalintys kurti ir dalintis su kitais. Dalyvavimas šiame projekte vaikams tapo tramplinu įvairių gebėjimų, polinkių ir pomėgių atskleidimui, kultūrinių vertybių puoselėjimui, turiningo laisvalaikio praleidimui.

           Nuo metų pradžios kiekvieną savaitę mokiniai dalyvauja kūrybinėse dirbtuvėse, atliko darbus įvairia technika: kurė įspūdingą žiemos langą (bendras visų darbas), liejo akvarele ant stiklo, darydami piešinio foną M.K.Čiurlionio kūrinių interpretacijai, pūtė burbulus, darydami popierių origamio gaminimui, gamino Užgavėnių kaukes, dekoravo velykinius kiaušinius, skrebinimo technika kūrė atvirutes mamytėms.

           Ir žinoma įsigytas mobilus stendas leido mūsų darbus eksponuoti kitose įstaigose. Pristatyti mokinių darbai Vaiko raidos centro 20-mečiui skirtoje konferencijoje sužavėjo visus dalyvius.

           Beveik parengta prezentacija (PowerPoint) “Įvairių sutrikimų ir problemų turinčių vaikų dailės darbų ypatumai”, turime ir internetinę svetainę, kur patalpintos darbelių nuotraukos.

           Artimiausiu metu darbai keliaus į senelių namus, o mūsų laukia labai intensyvus kūrybinis mėnuo: bendro koliažo gamyba, simegrafijos technikos įsisavinimas, pasakos iliustracija ir mozaika iš butelių kamštelių.

Pradėjau bendrinti tramplinas2011    http://sites.google.com/site/tramplinas2011/

    

 

Į viršų


Mūsų darbščios rankelės

Aušros Raudonienės projektas

Mūsų grupę lanko specialiųjų poreikių vaikai, turintys kalbos ir komunikacijos sutrikimų. Pusė šių vaikų turi  intelekto, elgesio ir emocijų sutrikimų, klausos negalią ir kitų sunkių raidos sutrikimų.
           Stengiantis sudaryti palankias sąlygas pasiekti tinkamą mokyklinę brandą ir užtikrinti lygaus starto galimybes atsižvelgiame į vaikų individualias reikmes, gebėjimus ir ieškome netradicinių, vaikams patrauklių ugdymo metodų, veiklos formų. Laimėtas projektas suteikė galimybę į vaikų ugdomąjį procesą įtraukti maisto gaminimą.
           Ši veikla sudaro galimybes lavinti visas kompetencijas: socialinę, sveikatos saugojimo, pažinimo, komunikavimo ir meninę. Padeda  įgyti kitų vaikui labai svarbių gebėjimų: susipažinti su sveikos mitybos principais, įgyti valgymo kultūros įgūdžius, mokytis saugaus elgesio su buityje naudojamais įrankiais, prietaisais taisyklių.

Projektinės veiklos metu vaikai netradiciniu būdu mokosi skaičiuoti, susipažįsta su geometrinėmis figūromis, grafiniais simboliais – raidėmis, maisto produktais ir t.t.
           Kadangi veikla vaikams įdomi ir patraukli, lavinamas jų gebėjimas ilgiau susikaupti, išlaikyti dėmesį, ugdomas vaikų savarankiškumas, kruopštumas. Šios veiklos metu natūraliai lavinama vaikų smulkioji motorika. Maišant, lipdant, pjaustant, tepant ir visais kitais įmanomais būdais dirginami rankų pirštų nervų centrai, kurie turi įtakos centrinės nervų sistemos vystymuisi.

Įsirengėme “Maisto gaminimo” kampelį. Langą puošėm ir patiekalus paskaninom “Prieskonių sodelio” augalais.

Kiekvieną trečiadienį gaminame pyragą, mišrainę, salotas, pyragėlius...
Mokomės atsargiai naudotis su buitiniais elektros prietaisais. Smagiai visi kartu vaišinomės ir įvertinom savo pastangas. Aplankėme ir pavaišinome draugus pačių keptu meduoliu. Mokėmės serviruoti stalą ir kultūringai elgtis.

   

Į viršų


 
Atgal į puslapio pradžią  Lietuviškas pirminis puslapisAtgal į pagrindini puslapį