A.P.P.L.E.

 

Septinioliktos A.P.P.L.E. vasaros LMF projektai jau įpusėję
 

Danutės Grigonienės projektas        Sonatos Čaikienės projektas     

Atgal      Back                      Next      Toliau - peržiūrėti daugiau projektų

Atgal į LMF laimėtojų puslapį          Back to LMF project winners' page

PROJEKTAS „MŪSŲ SENOLIAI“

            Grupėje buvo suorganizuota senelių šventė, kurios metu vaikai dalinosi mintimis apie savo senelius, dainavo, šoko, vaišinosi močiučių parengtomis vaišėmis. Šventės metu vyko vaikų piešinių parodėlė „Mūsų senoliai“.

Parengta senovinių daiktų, fotografijų, knygų paroda. Eksponatus surinko ugdytinių seneliai ir močiutės, o vaikams buvo tikrai įdomu susipažinti su praeitimi.

Vaikai su auklėtojomis buvo išvykę į Kauno Raudonojo kryžiaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninę, kur savo koncertu pradžiugino ten gyvenančius senelius.

Projekto finansavimui skirti pinigėliai panaudoti piešinių parodai parengti, vaišėms paruošti, molbertams ir piešinių demonstravimo lentynoms pirkti ir kelionei į slaugos ligoninę apmokėti.

Auklėtoja metodininkė Petrutė Ąžolienė

Atgal į puslapio viršų

PROJEKTAS

„GRĄŽINKIME VAIKAMS KNYGELʓ

            „Zuikučių“ priešmokyklinė grupė buvo išvykusi į spaustuvę „ARX BALTIKA“. Vaikams didelį įspūdį paliko veikiantys įrengimai, spausdintos knygos, plakatai, atvirukai.

            Išvykoje į Eigulių biblioteką vaikai susipažino su bibliotekos darbo specifika, pamatė pačią didžiausią ir pačią mažiausią knygas.

Paskelbę akciją „Pasidalink perskaityta knyga“, sulaukėme geranoriško pritarimo. Vaikai pradėjo nešti knygutes, kurias patys jau perskaitė. Šias knygeles kaupiame grupės bibliotekėlėje.

            Finansavimas naudojamas naujoms kygelėms įsigyti, knygų lentynai pirkti, išvykoms  ir piešinių parodėlėms organizuoti.

Vyresnioji auklėtoja Sonata Čaikienė

Atgal į puslapio viršų 

KAUNO LOPŠELIS – DARŽELIS „SPINDULĖLIS“

PROJEKTAS

„TĖVŲ, AUGINANČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMO(SI) POREIKIŲ VAIKUS, SAVIPAGALBOS GRUPĖS „TĖVAI-TĖVAMS“ ĮKŪRIMAS“

            Labai dėkojame už projekto finansavimą.

            Atlikus tėvų apklausą ir ištyrus tokios grupės įkūrimo reikalingumą, buvo vykdoma tokia veikla:

  1. Kartu su Kalniečių bendruomenės centru tėvams buvo suorganizuotos penkios popietės su psichologe Irena Daneliene. Šiais susitikimais tėveliai labai džiaugėsi.
  2. Konsultaciniame-korekciniame centre „Tvirtas žingsnis“ įvyko apvalaus stalo diskusija tema „Ikimokyklinės įstaigos pagalba specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikui ir jo šeimai“. Renginyje dalyvavo darželio specialistai, pedagogai, seniūnijos atstovai, mamos, močiutės.

Projektui pasibaigus, pateiksime išsamesnį pristatymą.

Kauno lopšelio – darželio „Spindulėlis“
Specialiojo ugdymo pagalbos konsultacinio-korekcinio centro „Tvirtas žingsnis“
metodininkė-organizatorė Danutė Grigonienė

Atgal į puslapio viršų

 

 
Atgal į puslapio pradžią  Lietuviškas pirminis puslapisAtgal į pagrindini puslapį