A.P.P.L.E.

Septinioliktos A.P.P.L.E. vasaros LMF projektai jau įpusėję
 

Atgal      Back   

Atgal į LMF laimėtojų puslapį          Back to LMF project winners' page

Projektas:  „Bendravimo ir bendradarbiavimo plėtotė“

 Gautos lėšos iš A.P.P.L.E. bendrijos mūsų mokyklai buvo didelė finansinė paspirtis turtinant mokyklos bibliotekos – „Žinių ir informacijos centro“ fondus. Kadangi projektą įgyvendinti pradėjome dar rugsėjo mėnesį (naudojome vidinius ir išorinius resursus), tai netikėtai gauta parama paskatino mūsų komandą ir pedagogų bendruomenę peržiūrėti projekto įgyvendinimo planus. Idėjos dėl „Smalsučių klubo“ steigimo atsisakėme, nes šią veiklą perėmė klasių auklėtojai vadovaujami socialinės pedagogės dar spalio mėnesį. Atsiradus papildomai finansinei paramai, prasidėjo glaudus tarpklasinis bendradarbiavimas, įsteigtas mokyklos laikraštis (pirmieji numeriai išleisti naudojant gautą paramą, nupirktas popierius), greitu laiku bus ir mokyklos tinklapis, kuriame galima daugiau sužinoti apie mokykloje vykstančius renginius, įgyvendinamus projektus.

Už gautas lėšas įsigijome stalo, laisvalaikio žaidimų (žodyno turtinimui, motorikos lavinimui, kūrybiškumo ugdymui), laminavimo aparatą ir laminavimo vokus (mokytojai parengė užduočių korteles ir pan.), įrišimo aparatą (metodinėms priemonėms, projektams ir kt. priemonėms įrišti).

2007 /2008 mokslo metus mokyklos biblioteka „Žinių ir informacijos centras“ gavo  lėšų ir iš kitų fondų  (ŠMM profesinio informavimo programa). Šiame centre jau galime dalintis ne tik gauta naujausia informacija, skaityti knygas, pedagoginę spaudą, bet ir parengtomis metodinėmis priemonėmis (užduočių kortelėmis, testais ir kt. – šie fondai nuolat pilnės). Įsigijome nešiojamą lentą, kurią galime naudoti netradicinių pamokų, išvykų metų.

Daugiau apie detalų  projekto įgyvendinimą artimiausiu metu galima bus pasidomėti internetiniame puslapyje, tikslią  nuorodą pateiksime vėliau.

Mokyklos administracija ir projekto įgyvendinimo komanda dėkoja A.P.P.L.E. bendrijai už finansinę paramą ir gražias idėjas.

Audronė Pilipavičienė ir
Bartkuškio pagrindinės mokyklos projekto įgyvendinimo komanda.

    

Atgal į puslapio viršų

   

 
Atgal į puslapio pradžią  Lietuviškas pirminis puslapisAtgal į pagrindini puslapį