A.P.P.L.E.

Šešioliktos  A.P.P.L.E. vasaros LMF projektai jau įpusėję
 

Alinos Guntulienės projektas

Vaivos Krikščiūnaitės projektas

Atgal į LMF laimėtojų puslapį          Back to LMF project winners' page

„Būti kartu“

Projekto metu suformuota Kauno miesto bendro lavinimo mokyklose integruotai besimokančių neprigirdinčių paauglių ir jaunimo grupė, kurioje jie bendrauja, žaidžia įvairius žaidimus, padeda vieni kitiems spręsti problemas. Jaunuoliai piešė schemas, kuriose pavaizdavo įvairias neigiamas ir teigiamas situacijas savo mokyklose. Diskutavo tema „Nenoriu būti balta varna“. Numatoma, kad grupės susitikimai vyks iki mokslo metų pabaigos. Neprigirdintys jauni žmonės ir toliau diskutuos įvairiomis temomis, bus stiprinamas jų pasitikėjimas savo jėgomis.
               Jaunuoliai ir jų tėveliai buvo informuoti apie numatomą klasėse surengti rašinių konkursą „Mes norime būti kartu“. Pasitarus su tėveliais, buvo atrinktos penkios klasės, kuriose mokosi klausos negalią turintys moksleiviai, ir šiuo metu jose vyksta rašinių konkursas. Rašiniuose moksleiviai kviečiami atskleisti savo požiūrį į neprigirdinčius vaikus, jų pasaulio supratimą, papasakoti, kaip jie žaidžia ir mokosi kartu su neprigirdinčiais, kuo jie gali prisidėti, kad šiems vaikams būtų gera tarp sveikųjų, ką turėtų daryti suaugusieji, padėdami klausos negalią turintiems vaikams. Dar reikės atrinkti rašinius, kurie geriausiai atspindi neprigirdinčių vaikų pasaulio supratimą, jų autorius apdovanoti simboliniais prizais, o klasėms įteikti atminimo dovanėles.  
               Tęsiant projekto idėją ir išsikeltą tikslą padėti sutrikusios klausos vaikams ir jaunuoliams sėkmingai integruotis į visuomenę, numatoma lapkričio 16 dieną (minint tolerancijos dieną) surengti apskrito stalo diskusiją „Integracija: nuo politikos iki praktikos“ apie sutrikusios klausos vaikų būvimą sveikųjų visuomenėje. Į šią diskusiją numatome pakviesti mokyklų, kuriose buvo rengti rašinių konkursai, atstovus, specialiuosius pedagogus, valdžios atstovus, tėvus, socialinius darbuotojus ir kitus specialistus. O šį projektą tikimės užbaigti laiku ir įgyvendinti visas jame numatytas priemones.

Kauno apskrities sutrikusios klausos vaikų tėvų bendrijos “Suvoka” socialinė darbuotoja
Ligija Kulikauskienė

 

Atgal į puslapio viršų.

,,Su knyga - brandžios amenybės link"

 
          Projekto prioritetinis tikslas - skatinti skaitymą kaip žmogaus kultūros dalį.
          Kaip padėti vaikui suprasti, kad tik skaitydami jie suvokia juos supantį pasaulį, lavina vaizduotę, skatina kūrybiškumą?

          Projekto dėka įkūrėme ,,Skaitytojų klubą", kuriame diegiame įvairiausius skaitymo būdus, vedame perskaitytų knygų aptarimus. Nuolat susipažįstame su naujais leidiniais. Pravedėme popietę Brazdžionio 100-osioms metinėms paminėti. Dalyvavome populiariausios knygos rinkime, piešdami iliustracijas iš labiausiai patikusios perskaitytos knygos ir jas siuntėme į Vilnių. Surengėme parodą – viktoriną populiariausios knygos pristatymui.
Keli mokiniai dalyvavo knygos ,,Zarasai arba miesto vardo istorija“ kurime, kuri jau išleista Utenos leidyklos ir pristatyta Zarasų bibliotekoje. Zarasų krašto muziejuje aplankėme Stasės Vasiliauskaitės – Samulevičienės žaislų parodą. Susipažinome su jos kūryba, biografija. Su malonumu į projektą įtraukėme ir tėvelius. Drauge perskaitėme Almos Karosaitės ,,Šilėnų šarkos šakoladą". Bet vaikams buvo staigmena, kai jų tėveliai per Kalėdas jiems suvaidino šį vaidinimą. Tai buvo nuostabiausia.
            Rajono mokytojams pravedėme seminarą, kuriame buvo pateikta APPLE- 2006m. vasaros seminaro medžiaga.
            Projektą užbaigsime renginiu ,,Su knyga- brandžios asmenybės link", į kurį bus sukviesti visi klubo nariai, mokiniai mylintys knygą, tėveliai, mokyklos bendruomenė, populiariausios knygos autorius. Bus pristatytas projekto darbas, vaikų išleista kūrybos knyga, pateikti įvairūs skaitymo metodai, parengta viktorina, rodomas vaidinimas. Manau, kad šio projekto dėka mokiniai gerins skaitymo įgūdžius, brandins kūrybingą ir aktyvią asmenybę.       
          
        Šio projekto dalyviai: Zarasų Pauliaus Širvio pagr.mokyklos 3b ir 4b mokiniai, mokytojos Danutė Tumalovičienė ir Alina Guntulienė, bibliotekininkė V. Skrupskelienė, Vilniaus Trakų Vokės 4b kl. mokiniai, mokyt. Rita Bakšienė. 


 
 

 

Atgal į puslapio viršų.

„Pilietinis žmonių prusinimas Kretingos mieste ir rajone“

       Projektas į veiklą įtraukė Kretingos suaugusiųjų mokymo centro bendruomenę: mokytojus, mokinius, bendruomenės narius.
        Projekto metu stengėmės padėti išplėsti viešų politinių diskusijų erdvę Kretingos mieste ir rajone ir ją palaikyti; plėtoti racionalų, argumentais grindžiamą pilietinį dialogą; tvirtinti viešojoje erdvėje demokratijos principus ir vertybes.
       Projekto metu pravesta atvira pilietinio ugdymo pamoka „ Pilietiškumas praktiškai”, paskaita - „Svarbiausių teisinių dokumentų apžvalga”, atvira diskusija: „Pilietis ir valstybė, moralė ir įstatymas: teisingumas ir laisvė, diskriminacija, tolerancija“.
      Mokytojai, mokiniai ir Kretingos miesto ir rajono bendruomenės nariai įgijo žinių apie pilietinę visuomenę. Projekto dalyviai tapo pilietiškai aktyvesni, mokėsi diskutuoti, reikšti savo mintis. Projektas padėjo sustiprinti ryšius tarp mokymo įstaigos ir bendruomenės.
     Kretingos suaugusiųjų mokymo centro tinklapyje ( www.smc.kretinga.lm.lt) patalpinome informaciją apie projektą.

Etikos, šokio mokytoja Vaiva Krikščiūnaitė, lietuvių kalbos mokytoja Vaiva Žekonienė
 
Atgal į puslapio pradžią  Lietuviškas pirminis puslapis Atgal į pagrindini puslapį