A.P.P.L.E.

Šešioliktos  A.P.P.L.E. vasaros LMF projektai jau įpusėję
 

Vilijos Tarnavičiūtės projektas

Atgal į LMF laimėtojų puslapį          Back to LMF project winners' page


Kalbos kampelis

Projekto tikslas – sąlygų sutrikusios klausos mokinių kalbos ir tarties įgūdžių įtvirtinimui ir tobulinimui plėtojimas.

Uždaviniai – parengti medžiagą fonetinės mankštos pravedimui 5 – 10 klasėse;
                     Pagaminti fonetinės mankštos plakatus 5 – 10 klasių mokiniams.

Projekte dalyvavo Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro tarties, kalbos mokymo ir klausos lavinimo individualių pratybų mokytojai, istorijos mokytojai, 5 – 12 klasių mokiniai.

Projekto metu parengėme ir išspausdinome fonetinės mankštos plakatus, kuriuose išryškinti sunkiau tariami garsai, parodytas jų tarimas įvairiose pozicijose, garsų profiliai, žodynas su šiais garsais.

Parengta medžiaga buvo aptarta mokyklos metodinių grupių susirinkimuose, apsvarstyti pedagogų pasiūlymai, paskatinti kitų dalykų mokytojai bei auklėtojai rengti panašias priemones.

Mokiniai dalyvavo vaizdinės medžiagos plakatams parinkime. Pakilo jų motyvacija tarties įgūdžių tobulinimui. Pedagogai, dalyvavę projekte, išmoko rengti mežiagą kompiuterine programa Corel Draw.

Panašių projektų vykdymas – puiki galimybė ir kitų mokyklų pedagogams parengti priemones, pritaikytas jų mokinių poreikiams.

Projekto veiklą planuojame tęsti ir 2007 – 2008 mokslo metais, įtraukdami auklėtojus, kitų dalykų mokytojus.

Danguolė Šiupinienė               
Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras


Mano palikimas mokyklai”

Projekto vykdymo metu tikėjomės surasti priemonių, bendruomenės narių iniciatyvumui didinti ir tarpusavio santykiams tobulinti. Šiam tikslui pasiekti numatėme

v    atlikti dešimtokų ir jų tėvų nuomonių tyrimą

Ø     apie jų galimybes ir norus dalyvauti mokyklos gyvenime,

Ø     apie mokyklos gyvenimo bei mokinių, mokytojų ir tėvų tarpusavio santykių tobulinimą.

v    išleisti knygelę “Prisiminkime vieni kitus” ir ten išdėstyti projekto rezultatus.

Projekto metu 10 klasių mokiniai

·       išsakė savo nuomonę,

·       teikė patarimus,

·       išklausė kitų išsakytas nuomones;

·       atliko bendraamžių ir tėvų nuomonių tyrimą,

·       padarė išvadas

apie mokyklą, mokinių, mokytojų ir tėvų tarpusavo santykius ir jų tobulinimą. Mokiniai turėjo galimybę geriau išsiaiškinti “pilietiškumo” sąvoką, savanoriškos veiklos prasmę, nepamokinės veiklos reikšmę, asmeninės iniciatyvos svarbą.

            Išleistoje knygelėje pateikta informacija apie dešimtokus, dešimtokų nuomonės apie mokyklą, save ir draugus, apibendrinta mokinių ir tėvų nuomonė apie dalyvavimo mokyklos gyvenime svarbą tarpusavio santykiams ir mokyklos tobulinimui. Knygelėje pateikti įdomesnės nepamokinės veiklos fragmentai, kaip pavyzdys kitiems mokiniams ir jų tėvams, ką galima nuveikti. Pateikti faktai, kaip mokyklos buvo įvertinta dešimtokų nepamokinė veikla, turėtų būti pavyzdžiu jaunesniems mokiniams – jie taip pat turi galimybę už savo nepamokinę veiklą būti įvertinti.

            Pats knygelės išleidimo faktas – galimybė dešimtokams pasijausti reikšmingais, šilčiau prisiminti mokyklą ir pajausti kiekvieno savanoriškos veiklos reikšmę savo ir kitų gyvenimui.

              Mokiniai įgijo tiriamojo darbo patirties: anketų sudarymo, apibendrinimo, savęs rimto ir juokingo pateikimo, draugų, mokyklos apibudinimo, knygelės leidimo džiaugsmo, minčių pateikimo apie mokyklos ir tarpusavio santykių tobulinimą, žvelgiant į šį procesą kitu kampu – ne tik kritikuojant, bet ir įvertinant savo teigiamą įnašą bei pateikiant racionalius pasiūlymus.

              Atliktas mokinių ir jų tėvų minčių tyrimas apie mokyklos ir tarpusavio santykių tobulinimą, mokinių ir jų tėvų vaidmenį mokyklos gyvenime, jų pilietiškumo laipsnį ir galimybes jį didinti, davė peno apmąstymams.

         Kitais mokslo metais siūlysiu šias idėjas pagvildenti visos mokyklos mastu, įtraukiant šį tyrimą į mokyklos veiklos planą. Remiantis tyrimu, padidinti mokinių savivaldos ir tėvų tarybos svarbą mokyklos gyvenime, tuo pačiu – mokinių ir jų tėvų pilietiškumą. Šis projektas davė galimybę naujai pažvelgti į dar neišnaudotus mokyklos ir tarpusavio santykių tobulinimo rezervus. Per mokyklos veiklos plano rengimo grupę, per metodines grupes kuriant veiklos planą, o po to jį įgyvendinant, mes ne tik galėsime tyrinėti padėtį visos mokyklos mastu, bet ir ją tobulinti.

Vilija Tarnavičiūtė
Zapyškio pagrindinė mokykla

 

Atgal į puslapio viršų

   

 
Atgal į puslapio pradžią  Lietuviškas pirminis puslapisAtgal į pagrindini puslapį