A.P.P.L.E.

Devynioliktos A.P.P.L.E. vasaros LMF projektai jau įpusėję
 
Linos Škėmienės ir
Aldonos Šeštauskienės projektas 

Astos Kaselienės ir Teresės Kazlauskienės projektas

Atgal                          Back

Next                        Toliau

Atgal į LMF laimėtojų puslapį          Back to LMF project winners' page

Teatrinė veikla – neįgaliųjų kelias į visuomenę
Dainos Jonavičienės, Janinos Dautartienės ir Aušros Stoškienės projektas

           Džiaugiamės laimėjus projektui finansavimą, kuris padeda plėtoti mokinių kūrybines galias ir įgyvendinti mūsų sumanymus. Specialiųjų poreikių turintys vaikai labai noriai dalyvauja teatro būrelio veikloje. Jau tapusi tradicija kasmet surengti kalėdinę šventę mokiniams, jų tėveliams, globėjams bei svečiams iš Švedijos. Šiais metais mokyklos bendruomenę pradžiuginome nuotaikingu spektakliu "Kalėdų šalelėj". Jame vaidino ne tik teatro būrelio vaikai. Jaunaisiais artistais tapo ir kiti, norintys save išreikšti mokiniai. Į spektaklio kūrimą buvo įtraukti mokiniai, turintys nežymią, vidutinę ir žymią protinę negalę. Spektaklio metu buvo puoselėjamos lietuvių liaudies tradicijos, supažindinama su papročiais. Pasibaigus vaidinimui visų veidai švytėjo. Ir dalyviai, ir žiūrovai buvo kupini teigiamų emocijų.

           Džiaugiamės, kad gauta parama leido savo spektaklį "Skraidantis laivas" parodyti Kėdainių rajono mokyklų mokiniams, Kauno kolegijos Kėdainių Jonušo Radvilos fakulteto studentams ir dėstytojams.

           Mokslo metų pabaigoje esame pakviesti dalyvauti tarptautiniuose teatrų festivaliuose Panevėžyje ir Lenkijoje Tczewo mieste. Labai rimtai ruošiamės šiems pasirodymams. Pasitarę su mokiniais, nusprendėme statyti spektaklį "Coliukė". Šiuo  metu  vyksta pasiruošimo darbai: audinių sceniniams rūbams pirkimas, rūbų siuvimas, dekoracijų gaminimas, spektaklio statymas.

           Siunčiame Jums kalėdinio spektaklio nuotraukas. Naujojo spektaklio nuotraukų dar neturime.

Pagarbiai,
Daina Jonavičienė, Janina Dautartienė, Aušra Stoškienė

     

    

 

 

Atgal į puslapio viršų

„Kuriame draugišką mokyklą“
Kurčių ir neprigirdinčių mokinių ir jų tėvų įgalinimo bei veiklinimo programa
Linos Škėmienės ir Aldonos Šeštauskienės projektas

Rašydamos paraišką, mes numatėme siekti pagrindinio tikslo:  skatinti ir vykdyti visavertę mokyklos bendruomenės partnerystę, ugdant kurčių ir neprigirdinčių mokinių gyvenimiškuosius įgūdžius (akcentuojant tėvų ir mokinių įsitraukimą į ugdymo proceso organizavimą), organizuoti kryptingą kurčių ir neprigirdinčių mokinių ugdymą, skatinantį ir įgalinantį juos prisiimti atsakomybę ir veikti kuriant draugišką ir saugią aplinką mokykloje.

1. veiklos, įtraukiančios tėvelius

„Tėvų mokykloje“ mokinių tėveliai gilinasi į  efektyvius kurčių vaikų ugdymo, socializacijos metodus; gauna emocinės kitų tėvų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, paramos; patarimų, kaip elgtis įvairiose sudėtingose šeimos gyvenimo situacijose; įgyja daugiau pasitikėjimo savimi; sėkmingo dalyvavimo vaiko ugdyme patirties; asmeninės atsakomybės už mokykloje vykstančius procesus.

Į „Tėvų mokyklos“ paskaitėles susirenka nedaug tėvelių (nuo 3 iki 10), tačiau yra susidaręs aktyviausių klausytojų branduolys, kurie nepraleidžia nė vienos paskaitos. Būtent šie tėveliai ir klasių pedagogai rengiasi pravesti užsiėmimus klasėse.  Tėveliai jau išklausė paskaitas temomis:

„Tėvų emocinė patirtis, auginant sutrikusią klausą turintį vaiką“,

„Gestų kalbos internetinio žodyno www.spreadthesign.com ir Specialiosios pedagoginės, psichologinės pagalbos teikimo KAKNUC sistemos pristatymas“,

„Kaip padėti vaikams susidoroti su savo jausmais“,

„Fizinės ir psichologinės ribos“,

„Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų vaikų ugdymo ypatumai“(paskaitą skaitė profesorius iš JAV Carl Janiwitz),

„Empatiška/ jausmų kalba“,

„Vaikų motyvavimas ir bendradarbiavimas“,

„Vaiko drausminimas: alternatyvos bausmėms“

2. Veiklos, įtraukiančios mokinius

Šiuo metu grupelės „Bendraamžiai-bendraamžiams“užsiėmimai vyksta  vieną kartą per savaitę. Užsiėmimus lanko dešimt 7-10 klasių mokinių. Pirmieji užsiėmimai buvo skirti susipažinimui tarpusavyje ir su elgesio grupėje taisyklėmis. Užsiėmimų metu mokiniai žaidė ir mokėsi pravesti įvairius apšilimo žaidimus (ko gero, žaidimai vaikams labiausiai patinka), tobulino savo bendravimo (susipažinimo, savęs pateikimo, emocijų atpažinimo ir įvardinimo, pykčio valdymo, konfliktų sprendimo, aktyvaus klausymo), savęs ir kitų pažinimo, įgūdžius. Mokiniai mokėsi pasitikėti savimi ir aplinkiniais. Mokiniams labai patiko užsiėmimas „Mano asmenybės bruožai“, kuriame jie gavo teorinių žinių apie asmenybę, temperamento tipus (sangviniką, choleriką, melancholiką, flegmatiką). Atliko praktines užduotis: įvardijo savo asmenybės ryškiausius bei bendrauti padedančius ar trukdančius bruožus.

Užsiėmimų metu mokiniai išbandė save kaip grupės lyderius: mokėsi dirbti poroje: poromis mokiniai pravesdavo įvairius apšilimo, ugdomuosius-teminius ir vaidmenų žaidimus.  Vėlesnėje veikloje numatoma nagrinėti įvairias situacijas, mokyti vaikus patiems priimti sprendimus, turėti atsakingą nuomonę bei mokėti ją pateikti kitiems.

Atšilus orams, gegužės mėnesį ruošiamės intensyvių mokymų (savaitgalio) stovyklai, kurios mokiniai labiausiai laukia.  Numatėme, kad 2010-2011 mokslo metais mokiniai, dalyvavę grupelių veikloje, ves socialinių įgūdžių ugdymo užsiėmimus kitų klasių mokiniams.


Tevelių užsiėminas

 

Tėveliai klausosi

Darbas grupelėse

Darbas dviese

Karl Janowitz praveda pašnekesį

 

 

Atgal į puslapio viršų

GYVENIMUI REIKALINGŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS
Astos Kaselienės ir Teresės Kazlauskienės projektas

            2009 metais Kaišiadorių specialioji mokykla laimėjo finansavimą projektui darbinio ugdymo klasės jaunuolių ir 9/10 specialiosios klasės mokinių rengimui savarankiškesniam gyvenimui. Šio projekto veikla siekiama integruoti bendrai veiklai ugdytinius turinčius vidutinę ir žymią protinę negalią, lavinti jaunuolių individualius gebėjimus ir darbinius įgūdžius.

            Didžioji projekto dalis jau yra įgyvendinta: mokiniai yra aplankę Kaišiadorių UAB ,,RODA'', Kaišiadorių socialinių paslaugų centrą, Kaišiadorių darbo biržą, Lietuvos Reabilitacinį profesinio rengimo centrą Radviliškyje. Šių  kelionių tikslas – domėtis socializacijos galimybėmis baigus mūsų specialiąją mokyklą.  Vykdant projektą įsigyta ir reikalingų priemonių  darbiniam ugdymui, reabilitacijai.

             Projekto veikloje aktyviai dalyvauja  darbinio ugdymo pedagogai, socialinis pedagogas, psichologė, mokinių tėvai.   Projekto veiklos užbaigimas numatytas kelione pas žinomą rajono bitininką ir mūsų ugdytinio Kosto  tėvelį.  Būsima projekto dalyvių anketinė apklausa apibendrins veiklos rezultatus.

            Sunkmečiu  labai padeda  projektinės veiklos finansavimas, kadangi atsiranda daugiau galimybių  organizuoti netradicines veiklas mūsų mokiniams.

 


 
Atgal į puslapio pradžią  Lietuviškas pirminis puslapisAtgal į pagrindini puslapį